Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2239(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0304/2021

Předložené texty :

A9-0304/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2021 - 6.3

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0445

Přijaté texty
PDF 126kWORD 41k
Čtvrtek, 11. listopadu 2021 - Brusel
Žádost, aby byl Nils Ušakovs zbaven imunity
P9_TA(2021)0445A9-0304/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o žádosti, aby byl Nils Ušakovs zbaven imunity (2020/2239(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost, aby byl Nils Ušakovs zbaven imunity, kterou dne 23. října 2020 předložil nejvyšší státní zástupce Lotyšské republiky v souvislosti s trestním řízením, jež má být zahájeno v Lotyšské republice, a která byla oznámena v plénu dne 13. listopadu 2020,

–  poté, co Nils Ušakovs dostal možnost vyjádřit se, v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 8 a 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011, 17. ledna 2013 a 19. prosince 2019(1),

–  s ohledem na články 29 a 30 lotyšské ústavy,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A9‑0304/2021),

A.  vzhledem k tomu, že žalobce oddělení pro vyšetřování zvlášť závažných případů na odboru trestního soudnictví Úřadu nejvyššího státního zástupce v Rize požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu Nils Ušakovs zbaven imunity za účelem zahájení trestního řízení v souvislosti s porušením zákazu šíření zařízení upravených pro účely zvláštních tajných operací;

B.  vzhledem k tomu, že dne 30. ledna 2019 bylo během prohlídky kanceláře tehdejšího primátora Rigy Nilse Ušakovse, která byla povolena v souvislosti s jinými trestními řízeními, nalezeno zařízení primárně určené k tajnému pořizování obrazových a zvukových nahrávek, tzn. zařízení, jež bylo k těmto tajným operacím speciálně navrženo a používáno;

C.  vzhledem k tomu, že Nils Ušakovs přechováváním uvedeného zařízení ve své kanceláři na radnici města Rigy údajně porušil zákaz podle čl. 51 odst. 1 zákona o oběhu zboží strategického významu, který fyzickým osobám zakazuje pořizování nebo držení vybavení, zařízení, nástrojů či jejich součástí, které byly speciálně navrženy nebo upraveny ke zvláštním utajovaným činnostem a které jsou uvedeny na seznamu zboží a služeb strategického významu Lotyšské republiky; vzhledem k tomu, že pan Ušakovs se svým jednáním údajně dopustil trestného činu podle čl. 2371 odst. 2 lotyšského trestního zákoníku;

D.  vzhledem k tomu, že Nils Ušakovs byl v evropských volbách konaných v květnu 2019 zvolen poslancem Evropského parlamentu;

E.  vzhledem k tomu, že údajný trestný čin nesouvisí s vyjádřenými názory ani s hlasováním Nilse Ušakovse během výkonu mandátu ve smyslu článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie;

F.  vzhledem k tomu, že podle článku 9 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

G.  vzhledem k článkům 29 a 30 lotyšské ústavy:

„Článek 29

Bez souhlasu parlamentu není možné poslance zatknout, provést u něho domovní prohlídku ani jakkoli omezit jeho osobní svobodu. (...)

Článek 30

Bez souhlasu parlamentu není možné proti poslanci zahájit trestní stíhání.“;

H.  vzhledem k tomu, že Evropský parlament nemůže plnit úlohu soudu a že v rámci řízení o zbavení imunity nelze poslance považovat za obžalovaného(2);

I.  vzhledem k tomu, že účelem poslanecké imunity je chránit Evropský parlament a jeho členy před stíháním za činnost, kterou vykonávají v rámci svého mandátu a která nemůže být od výkonu tohoto mandátu oddělena;

J.  vzhledem k tomu, že v této věci Evropský parlament nenašel důkazy o fumus persecutionis, tj. nezjistil skutečnosti, které by poukazovaly na to, že účelem trestního stíhání může být poškození politické činnosti dotyčného poslance, a tím i Evropského parlamentu;

1.  rozhodl, že se Nils Ušakovs zbavuje imunity,

2.  pověřuje svého předsedu, aby ihned předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Lotyšské republiky a Nilsi Ušakovsovi.

(1) Rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra v. De Gregorio a Clemente, C 200/07 a C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch v. Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23, rozsudek Soudního dvora ze dne 19. prosince 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115.
(2) Rozsudek Tribunálu ze dne 30. dubna 2019, Briois v. Evropský parlament, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Poslední aktualizace: 8. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí