Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2020/2239(IMM)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0304/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0304/2021

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 11/11/2021 - 6.3

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0445

Téacsanna atá glactha
PDF 122kWORD 45k
Déardaoin, 11 Samhain 2021 - Brussels
Iarraidh ar dhíolúine Nils Ušakovs a tharscaoileadh
P9_TA(2021)0445A9-0304/2021

Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Samhain 2021 maidir leis an iarraidh ar dhíolúine Nils Ušakovs a tharscaoileadh (2020/2239(IMM))

Tá Parlaimint na hEorpa

–  ag féachaint don iarraidh ar dhíolúine Nils Ušakovs a tharscaoileadh, dar dáta an 23 Deireadh Fómhair 2020 agus arna tarchur ag Ionchúisitheoir Ginearálta Phoblacht na Laitvia maidir le himeachtaí coiriúla a bhí le tionscnamh i bPoblacht na Laitvia agus a fógraíodh sa suí iomlánach an 13 Samhain 2020,

–  tar éis di éisteacht a thabhairt do Nils Ušakovs i gcomhréir le Riail 9(6) dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint d’Airteagail 8 agus 9 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh agus d’Airteagal 6(2) d’Ionstraim an 20 Meán Fómhair 1976 maidir le toghadh comhaltaí de Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach,

–  ag féachaint do bhreithiúnais ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 21 Deireadh Fómhair 2008, an 19 Márta 2010, an 6 Meán Fómhair 2011, an 17 Eanáir 2013 agus an 19 Nollaig 2019(1),

–  ag féachaint d’Airteagail 29 agus 30 de Bhunreacht na Laitvia,

–  ag féachaint do Riail 5(2), Riail 6(1) agus Riail 9 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A9-0304/2021),

A.  de bhrí go bhfuil sé iarrtha ag an Ionchúisitheoir sa Rannán um Imscrúdú Cásanna atá Thar a Bheith Tromchúiseach i Roinn Dlí agus Cirt Coiriúil Oifig an Ionchúisitheora Ghinearálta i Ríge go ndéanfaí díolúine Nils Ušakovs, Feisire de Pharlaimint na hEorpa, a tharscaoileadh chun imeachtaí coiriúla a thionscnamh ina choinne i ndáil leis an sárú ar an toirmeasc ar scaipeadh feistí arna modhnú le haghaidh oibríochtaí folaitheacha speisialta;

B.  de bhrí, an 30 Eanáir 2019, le linn cuardach údaraithe a dhéanamh ar oifig Nils Ušakovs mar Chathaoirleach ar Chomhairle Cathrach Ríge, i dtaca le himeachtaí coiriúla eile, gur thángthas ar fheiste a beartaíodh go príomha lena húsáid mar mhodh chun fístaifeadadh agus fuaimthaifeadadh folaitheach a dhéanamh, ar feiste í a dearadh agus a úsáidtear go háirithe d’oibríochtaí folaitheacha speisialta;

C.  de bhrí, tríd an bhfeiste a choimeád ina oifig in áitreabh Chomhairle Cathrach Ríge, go bhfuil sé líomhnaithe gur sháraigh an tUas. Ušakovs an toirmeasc a leagtar síos in Airteagal 5, mír 1, den Dlí maidir le scaipeadh earraí a bhfuil tábhacht straitéiseach leo, ar mír í lena dtoirmisctear ar dhaoine nádúrtha trealamh, feistí nó uirlisí nó comhpháirteanna díobh a fháil nó a choimeád atá deartha nó modhnaithe go speisialta le haghaidh oibríochtaí folaitheacha speisialta atá ar áireamh i liosta náisiúnta Phoblacht na Laitvia d’earraí agus seirbhísí a bhfuil tábhacht straitéiseach leo; de bhrí, trína ghníomhaíochtaí, go bhfuil sé líomhnaithe go ndearna an tUasal Ušakovs coir faoi Airteagal 2371, mír 2, de Chód Coiriúil na Laitvia;

D.  de bhrí gur toghadh Nils Ušakovs chuig Parlaimint na hEorpa mar thoradh ar thoghcháin Pharlaimint na hEorpa a reáchtáladh i mBealtaine 2019;

E.  de bhrí nach mbaineann an cion líomhnaithe le tuairimí arna gcur in iúl ag Nils Ušakovsna ná le vótaí a chaith sé le linn dó a chuid dualgas a chomhlíonadh de réir bhrí Airteagal 8 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh;

F.  de bhrí go sonraítear in Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 7 ar Phribhléidí agus Díolúintí an Aontais Eorpaigh go bhfuil ag Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, i gcríoch a stáit féin, na díolúintí a thugtar do chomhaltaí pharlaimint an stáit sin;

G.  de bhrí go bhforáiltear le hAirteagal 29 agus le hAirteagal 30 de Bhunreacht na Laitvia an méid seo a leanas:

‘Airteagal 29

Ní ghabhfar comhaltaí den Saeima, ná ní chuardófar a n-áitreabh, ná ní chuirfear srian ar a saoirse phearsanta ar dhóigh ar bith gan toiliú an Saeima. (...)

Airteagal 30

Gan toiliú an Saeima, ní fhéadfar ionchúiseamh coiriúil a thosú in aghaidh a chomhalta.’;

H.  de bhrí nach féidir le Parlaimint na hEorpa ról cúirte a ghlacadh chuici féin, agus de bhrí nach féidir, i nós imeachta um dhíolúine a tharscaoileadh, Feisire a mheas mar chosantóir(2);

I.  de bhrí gurb é is cuspóir do dhíolúine pharlaiminteach Parlaimint na hEorpa agus a Feisirí a chosaint ar imeachtaí dlíthiúla a bhaineann le gníomhaíochtaí a dhéantar agus a ndualgais pharlaiminteacha á gcomhlíonadh agus nach féidir a scaradh ó na dualgais sin;

J.  de bhrí nár aimsigh an Pharlaimint, sa chás seo, aon fhianaise ar fumus persecutionis, i.e. gnéithe fíorasacha a thugann le fios go bhféadfadh sé gurb é rún an nós imeachta dlíthiúil ná dochar a dhéanamh do ghníomhaíocht pholaitiúil an Fheisire agus, dá bhrí sin, do Pharlaimint na hEorpa;

1.  á chinneadh díolúine Nils Ušakovs a tharscaoileadh;

2.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh seo agus tuarascáil a coiste fhreagraigh a chur ar aghaidh láithreach chuig údarás inniúil Phoblacht na Laitvia agus chuig Nils Ušakovs.

(1) Breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 21 Deireadh Fómhair 2008, Marra v De Gregorio agus Clemente, C-200/07 agus C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 19 Márta 2010, Gollnisch v Parlaimint na hEorpa, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 6 Meán Fómhair 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 17 Eanáir 2013, Gollnisch v Parlaimint na hEorpa, T-346/11 agus T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; breithiúnas ón gCúirt Bhreithiúnais an 19 Nollaig 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Breithiúnas ón gCúirt Ghinearálta an 30 Aibreán 2019, Briois v Parlaimint na hEorpa, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

An nuashonrú is déanaí: 8 Feabhra 2022Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais