Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2239(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0304/2021

Texte depuse :

A9-0304/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2021 - 6.3

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0445

Texte adoptate
PDF 123kWORD 44k
Joi, 11 noiembrie 2021 - Bruxelles
Cerere de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs
P9_TA(2021)0445A9-0304/2021

Decizia Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 privind cererea de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs (2020/2239(IMM))

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Nils Ušakovs din data de 23 octombrie 2020 înaintată de procurorul general al Republicii Letonia în legătură cu procedurile penale care urmează să fie inițiate în Republica Letonia și anunțată în plen la 13 noiembrie 2020,

–  în urma audierii lui Nils Ušakovs, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

–  având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019(1),

–  având în vedere articolele 29 și 30 din Constituția Letoniei,

–  având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0304/2021),

A.  întrucât procurorul de la Secția pentru investigarea cauzelor deosebit de grave din cadrul Departamentului de justiție penală al Parchetului General de la Riga a solicitat ridicarea imunității lui Nils Ušakovs, deputat în Parlamentul European, pentru a iniția proceduri penale împotriva lui în legătură cu încălcarea interdicției de circulație a dispozitivelor modificate pentru operațiuni clandestine speciale;

B.  întrucât, la 30 ianuarie 2019, în timpul unei percheziții autorizate a biroului ocupat de Nils Ušakovs în calitate de președinte al Consiliului municipal Riga, în cadrul altor proceduri penale, s-a găsit un dispozitiv destinat, în principal, utilizării ca mijloc clandestin de înregistrare video și audio clandestină, special conceput și utilizat pentru operațiuni clandestine speciale;

C.  întrucât, prin păstrarea dispozitivului în biroul său de la sediul Consiliului municipal Riga, dl Ušakovs ar fi încălcat interdicția prevăzută la articolul 51 alineatul (1) din Legea privind circulația produselor strategice, care nu permite persoanelor fizice să achiziționeze sau să dețină echipamente, dispozitive sau instrumente sau componente ale acestora care au fost special concepute sau modificate pentru operațiunile clandestine speciale care figurează pe lista națională a produselor și serviciilor strategice a Republicii Letonia; întrucât se presupune că dl Ušakovs, prin acțiunile sale, a comis o infracțiune în temeiul articolul 2371 alineatul (2) din Codul penal leton;

D.  întrucât Nils Ušakovs a fost ales în Parlamentul European în urma alegerilor pentru Parlamentul European din mai 2019;

E.  întrucât presupusa infracțiune nu are legătură cu opiniile sau voturile exprimate de Nils Ušakovs în exercitarea funcțiilor sale, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

F.  întrucât articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene stipulează că deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute deputaților parlamentului propriei țări;

G.  întrucât în articolul 29 și în articolul 30 din Constituția Letoniei se prevăd următoarele:

„Articolul 29

Membrii Saeima nu sunt arestați și nu li se percheziționează spațiile, iar libertatea lor personală nu poate fi restricționată în niciun fel fără consimțământul Saeima. (...)

Articolul 30

Fără acordul Saeima, urmărirea penală a unui membru al său nu poate fi inițiată.”;

H.  întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal și, pe de altă parte, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat drept „acuzat”(2);

I.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare inițiate în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor lor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

J.  întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente de fapt care să indice faptul că intenția care stă la baza procedurii juridice ar putea fi să dăuneze activității politice a unui deputat și, prin urmare, a Parlamentului European;

1.  hotărăște să ridice imunitatea lui Nils Ušakovs;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorităților competente ale Republicii Letonia și lui Nils Ušakovs.

(1) Hotărârea Curții de Justiție din 21 octombrie 2008, Marra/De Gregorio și Clemente, pronunțată în cauzele conexe C 200/07 și C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; hotărârea Tribunalului din 19 martie 2010, Gollnisch/Parlamentul, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, hotărârea Curții de Justiție din 6 septembrie 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; hotărârea Tribunalului din 17 ianuarie 2013, Gollnisch/Parlamentul, pronunțată în cauzele conexe T-346/11 și T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; hotărârea Curții de Justiție din 19 decembrie 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.
(2) Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 2019, Briois/Parlamentul, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

Ultima actualizare: 8 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate