Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0107(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0305/2021

Внесени текстове :

A9-0305/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 11/11/2021 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P9_TA(2021)0446

Приети текстове
PDF 119kWORD 44k
Четвъртък, 11 ноември 2021 г. - Брюксел
Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 ноември 2021 г. относно позицията на първо четене на Съвета с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестяването на информация за корпоративния данък от страна на някои предприятия и клонове (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (09722/1/2021 – C9‑0371/2021),

–  като взе предвид изложението на мотивите на Съвета за позицията му на първо четене,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Националния парламент на Ирландия и Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 септември 2016 г.(1),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(2) относно предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0198),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентните комисии в съответствие с член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A9-0305/2021),

1.  одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2.  отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3.  възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

4.  възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 62.
(2) ОВ C 108, 26.3.2021 г., стр. 623.

Последно осъвременяване: 8 февруари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност