Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0107(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0305/2021

Předložené texty :

A9-0305/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/11/2021 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0446

Přijaté texty
PDF 126kWORD 43k
Čtvrtek, 11. listopadu 2021 - Brusel
Zveřejňování informací o dani z příjmů některými podniky a pobočkami ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, pokud jde o zveřejňování informací o dani z příjmů některými podniky a pobočkami (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

–  s ohledem na prohlášení Rady k odůvodnění svého postoje v prvním čtení,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená irským parlamentem a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 2016(1),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0198),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušnými výbory podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu,

–  s ohledem na článek 67 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Hospodářským a měnovým výborem a Výborem pro právní záležitosti (A9‑0305/2021),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 487, 28.12.2016, s. 62.
(2) Úř. věst. C 108, 26.3.2021, s. 623.

Poslední aktualizace: 8. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí