Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0107(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0305/2021

Indgivne tekster :

A9-0305/2021

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/11/2021 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0446

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 44k
Torsdag den 11. november 2021 - Bruxelles
Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. november 2021 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2013/34/EU for så vidt angår offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

–  der henviser til Rådets begrundelse for sin førstebehandlingsholdning,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det irske parlament og den svenske Riksdag, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 21. september 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0198),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at de kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget (A9‑0305/2021),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 487 af 28.12.2016, s. 62.
(2) EUT C 108 af 26.3.2021, s. 623.

Seneste opdatering: 12. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik