Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0107(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0305/2021

Esitatud tekstid :

A9-0305/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 11/11/2021 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0446

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 43k
Neljapäev, 11. november 2021 - Brüssel
Tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Euroopa Parlamendi 11. novembri 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses tulumaksualase teabe avalikustamisega teatavate ettevõtjate ja filiaalide poolt (09722/1/2021 – C9‑0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09722/1/2021 – C9‑0371/2021),

–  võttes arvesse nõukogu põhjendusi nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta,

–  võttes arvesse Iirimaa ja Rootsi parlamendi poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 21. septembri 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2016)0198) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutavate komisjonide poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni ning õiguskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0305/2021),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 487, 28.12.2016, lk 62.
(2) ELT C 108, 26.3.2021, lk 623.

Viimane päevakajastamine: 8. veebruar 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika