Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0107(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0305/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0305/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 11/11/2021 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0446

Hyväksytyt tekstit
PDF 110kWORD 39k
Torstai 11. marraskuuta 2021 - Bryssel
Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 11. marraskuuta 2021 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi direktiivin 2013/34/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittamisesta (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (09722/1/2021 – C9‑0371/2021),

–  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kantaa koskevat neuvoston perustelut,

–  ottaa huomioon Irlannin parlamentin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 21. syyskuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(2) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0198),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavien valiokuntien työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A9-0305/2021),

1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 487, 28.12.2016, s. 62.
(2) EUVL C 108, 26.3.2021, s. 623.

Päivitetty viimeksi: 8. helmikuuta 2022Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö