Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0107(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0305/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0305/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 11/11/2021 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0446

Elfogadott szövegek
PDF 123kWORD 43k
2021. november 11., Csütörtök - Brüsszel
A társaságiadó-információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Az Európai Parlament 2021. november 11-i jogalkotási állásfoglalása a 2013/34/EU irányelvnek a jövedelemadóval kapcsolatos információk egyes vállalkozások és fióktelepek általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (09722/1/2021 – C9‑0371/2021),

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjának indokolására,

–  tekintettel az ír parlament és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott, indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. szeptember 21-i véleményére(1),

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2016)0198) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottságok által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel eljárási szabályzata 67. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság és a Jogi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0305/2021),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogi aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 487., 2016.12.28., 62. o.
(2) HL C 108., 2021.3.26., 623. o.

Utolsó frissítés: 2022. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat