Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0107(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0305/2021

Pateikti tekstai :

A9-0305/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/11/2021 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0446

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2021 m. lapkričio 11 d. - Briuselis
Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

2021 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2013/34/ES nuostatos dėl tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimo (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

–  atsižvelgdamas į Tarybos motyvų pareiškimą dėl per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos,

–  atsižvelgdamas į Airijos Irachto ir Švedijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. rugsėjo 21 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į savo per pirmąjį svarstymą priimtą poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0198),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingi komitetai patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto ir Teisės reikalų komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui (A9-0305/2021),

1.  pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2.  pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija;

3.  paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4.  paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos procedūros, ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 487, 2016 12 28, p. 62.
(2) OL C 108, 2021 3 26, p. 623.

Atnaujinta: 2022 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika