Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0107(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0305/2021

Texte depuse :

A9-0305/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/11/2021 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0446

Texte adoptate
PDF 118kWORD 44k
Joi, 11 noiembrie 2021 - Bruxelles
Prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit ***II
P9_TA(2021)0446A9-0305/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește prezentarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (09722/1/2021 – C9-0371/2021 – 2016/0107(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (09722/1/2021 – C9-0371/2021),

–  având în vedere expunerea de motive a Consiliului privind poziția sa în primă lectură,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Național al Irlandei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2016(1),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(2) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0198),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisiile competente în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru afaceri economice și monetare și a Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0305/2021),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 487, 28.12.2016, p. 62.
(2) JO C 108, 26.3.2021, p. 623.

Ultima actualizare: 8 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate