Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/0049(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0242/2021

Předložené texty :

A9-0242/2021

Rozpravy :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Hlasování :

PV 11/11/2021 - 6.5

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0447

Přijaté texty
PDF 135kWORD 57k
Čtvrtek, 11. listopadu 2021 - Brusel
Evropské partnerství v oblasti metrologie ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0089),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 185 a čl. 188 druhý odstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0083/2021),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 8. října 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A9-0242/2021),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 341, 24.8.2021, s. 34.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2021 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy
P9_TC1-COD(2021)0049

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2021/2084.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

S cílem pomoci členským státům posílit synergie mezi programem Horizont Evropa a politikou soudržnosti vypracuje Komise pokyny zaměřené na příležitosti, které alternativní, kombinované a kumulativní financování a převod zdrojů poskytuje.

Poslední aktualizace: 8. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí