Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/0049(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0242/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0242/2021

Viták :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Szavazatok :

PV 11/11/2021 - 6.5

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0447

Elfogadott szövegek
PDF 132kWORD 56k
2021. november 11., Csütörtök - Brüsszel
Európai metrológiai partnerség ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2021. november 11-i jogalkotási állásfoglalása az Uniónak a több tagállam által közösen indított európai metrológiai partnerségben való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0089),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 185. cikkére és 188. cikkének második bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0083/2021),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2021. október 8-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért a Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

–  eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére (A9-0242/2021),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatát;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát másik szöveggel váltja fel, lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 341., 2021.8.24., 34. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2021. november 11-én került elfogadásra az Uniónak a több tagállam által együttesen indított Európai metrológiai partnerségben való részvételéről szóló (EU) 2021/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
P9_TC1-COD(2021)0049

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2021/2084 határozattal.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

Annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a Horizont Európa és a kohéziós politika közötti szinergiák erősítésében, a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki, amelyek az alternatív, kombinált és kumulatív támogatás, valamint a források átcsoportosítása kínálta lehetőségekre összpontosítanak.

Utolsó frissítés: 2022. február 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat