Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0049(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0242/2021

Pateikti tekstai :

A9-0242/2021

Debatai :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Balsavimas :

PV 11/11/2021 - 6.5

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0447

Priimti tekstai
PDF 130kWORD 50k
Ketvirtadienis, 2021 m. lapkričio 11 d. - Briuselis
Europos metrologijos partnerystė ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2021 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Europos metrologijos partnerystėje (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0089),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 185 straipsnį ir į 188 straipsnio antrą pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0083/2021),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2021 m. spalio 8 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A9-0242/2021),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 341, 2021 8 24, p. 34.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. lapkričio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2021/... dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Europos metrologijos partnerystėje
P9_TC1-COD(2021)0049

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Sprendimą (ES) 2021/2084.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Siekdama padėti valstybėms narėms stiprinti programos „Europos horizontas“ ir sanglaudos politikos sinergiją, Komisija parengs gaires, kuriose bus išsamiai aptariamos galimybės, kurias teikia alternatyvus, mišrus ir sudėtinis finansavimas ir išteklių perkėlimas.

Atnaujinta: 2022 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika