Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/0049(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0242/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0242/2021

Debates :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Balsojumi :

PV 11/11/2021 - 6.5

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0447

Pieņemtie teksti
PDF 131kWORD 56k
Ceturtdiena, 2021. gada 11. novembris - Brisele
Savienības dalība Eiropas metroloģijas partnerībā ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2021. gada 11. novembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi sākušas vairākas dalībvalstis (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2021)0089),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 185. pantu un 188. panta otro daļu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C9-0083/2021),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, ko atbildīgā komiteja apstiprināja saskaņā ar Reglamenta 74. panta 4. punktu, un Padomes pārstāvja 2021. gada 8. oktobra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu (A9-0242/2021),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1)OV C 341, 24.8.2021., 34. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 11. novembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2021/... par Savienības dalību Eiropas Metroloģijas partnerībā, ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis
P9_TC1-COD(2021)0049

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam (ES) 2021/2084.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

Komisijas paziņojums

Lai palīdzētu dalībvalstīm stiprināt “Apvāršņa Eiropas” un kohēzijas politikas sinerģiju, Komisija izstrādās vadlīnijas, kurās koncentrēsies uz iespējām, ko dod alternatīva, kombinēta un kumulatīva finansēšana un resursu pārvietošana.

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 8. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika