Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0049(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0242/2021

Texte depuse :

A9-0242/2021

Dezbateri :

PV 10/11/2021 - 17
CRE 10/11/2021 - 17

Voturi :

PV 11/11/2021 - 6.5

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0447

Texte adoptate
PDF 128kWORD 46k
Joi, 11 noiembrie 2021 - Bruxelles
Parteneriatul european în domeniul metrologiei ***I
P9_TA(2021)0447A9-0242/2021
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre (COM(2021)0089 – C9-0083/2021 – 2021/0049(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0089),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 185 și articolul 188 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C9-0083/2021),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 octombrie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0242/2021),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 341, 24.8.2021, p. 34.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2021 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul european în domeniul metrologiei, derulat în comun de mai multe state membre
P9_TC1-COD(2021)0049

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Decizia (UE) 2021/2084.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

Pentru a ajuta statele membre să consolideze sinergiile dintre Orizont Europa și politica de coeziune, Comisia va elabora orientări axate pe oportunitățile oferite de finanțarea alternativă, combinată și cumulativă și de transferul de resurse.

Ultima actualizare: 8 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate