Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0131(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0392/2016

Předložené texty :

A8-0392/2016

Rozpravy :

PV 07/10/2021 - 3
PV 07/10/2021 - 5
CRE 07/10/2021 - 3
CRE 07/10/2021 - 5

Hlasování :

PV 11/11/2021 - 6.6
CRE 11/11/2021 - 6.6

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0448

Přijaté texty
PDF 130kWORD 53k
Čtvrtek, 11. listopadu 2021 - Brusel
Agentura Evropské unie pro azyl ***I
P9_TA(2021)0448A8-0392/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. listopadu 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0271) a změny návrhu (COM(2018)0633),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 78 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0174/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Rozpočtového výboru,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0392/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/... o zřízení Agentury Evropské unie pro otázky azylu a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010
P9_TC1-COD(2016)0131

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/2303.)

Poslední aktualizace: 9. února 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí