Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0131(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0392/2016

Pateikti tekstai :

A8-0392/2016

Debatai :

PV 07/10/2021 - 3
PV 07/10/2021 - 5
CRE 07/10/2021 - 3
CRE 07/10/2021 - 5

Balsavimas :

PV 11/11/2021 - 6.6
CRE 11/11/2021 - 6.6

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0448

Priimti tekstai
PDF 126kWORD 49k
Ketvirtadienis, 2021 m. lapkričio 11 d. - Briuselis
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra ***I
P9_TA(2021)0448A8-0392/2016
Rezoliucija
 Tekstas

2021 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0271) ir į pasiūlymo pakeitimus (COM(2018)0633),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 78 straipsnio 1 ir 2 dalis, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0174/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2021 m. birželio 30 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto ir Biudžeto komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0392/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. lapkričio 11 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/... dėl Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 439/2010
P9_TC1-COD(2016)0131

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/2303.)

Atnaujinta: 2022 m. vasario 8 d.Teisinė informacija - Privatumo politika