Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0131(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0392/2016

Ingediende teksten :

A8-0392/2016

Debatten :

PV 07/10/2021 - 3
PV 07/10/2021 - 5
CRE 07/10/2021 - 3
CRE 07/10/2021 - 5

Stemmingen :

PV 11/11/2021 - 6.6
CRE 11/11/2021 - 6.6

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0448

Aangenomen teksten
PDF 123kWORD 53k
Donderdag 11 november 2021 - Brussel
Asielagentschap van de Europese Unie ***I
P9_TA(2021)0448A8-0392/2016
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 11 november 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0271) en de amendementen op het voorstel (COM(2018)0633),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 78, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8‑0174/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 30 juni 2021 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien de adviezen van de Commissie buitenlandse zaken en de Begrotingscommissie,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8‑0392/2016),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 11 november 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad inzake het Asielagentschap van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 439/2010
P9_TC1-COD(2016)0131

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/2303.)

Laatst bijgewerkt op: 8 februari 2022Juridische mededeling - Privacybeleid