Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0131(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0392/2016

Teksty złożone :

A8-0392/2016

Debaty :

PV 07/10/2021 - 3
PV 07/10/2021 - 5
CRE 07/10/2021 - 3
CRE 07/10/2021 - 5

Głosowanie :

PV 11/11/2021 - 6.6
CRE 11/11/2021 - 6.6

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0448

Teksty przyjęte
PDF 131kWORD 53k
Czwartek, 11 listopada 2021 r. - Bruksela
Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu ***I
P9_TA(2021)0448A8-0392/2016
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2021 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0271) oraz poprawki do wniosku (COM(2018)0633),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 78 ust. 1 i 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0174/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 74 ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 30 czerwca 2021 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając opinie Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości (A8-0392/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Azylu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 439/2010
P9_TC1-COD(2016)0131

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2021/2303.)

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności