Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0131(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0392/2016

Texte depuse :

A8-0392/2016

Dezbateri :

PV 07/10/2021 - 3
PV 07/10/2021 - 5
CRE 07/10/2021 - 3
CRE 07/10/2021 - 5

Voturi :

PV 11/11/2021 - 6.6
CRE 11/11/2021 - 6.6

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0448

Texte adoptate
PDF 123kWORD 53k
Joi, 11 noiembrie 2021 - Bruxelles
Agenția pentru Azil a Uniunii Europene ***I
P9_TA(2021)0448A8-0392/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 11 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Azil a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010 (COM(2016)0271 – C8-0174/2016 – 2016/0131(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0271) și modificările aduse propunerii (COM(2018)0633),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 78 alineatele (1) și (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0174/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizele Comisiei pentru afaceri externe și Comisiei pentru bugete,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0392/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 noiembrie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru Azil și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 439/2010
P9_TC1-COD(2016)0131

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/2303.)

Ultima actualizare: 8 februarie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate