Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0216(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0200/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0200/2019

Rasprave :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Glasovanja :

PV 20/10/2020 - 21
PV 21/10/2020 - 9
PV 21/10/2020 - 17
PV 22/10/2020 - 2
PV 22/10/2020 - 12
PV 22/10/2020 - 16
CRE 22/10/2020 - 2
PV 23/10/2020 - 3
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0287
P9_TA(2021)0456

Usvojeni tekstovi
PDF 141kWORD 60k
Utorak, 23. studenog 2021. - Strasbourg
Zajednička poljoprivredna politika - potpora za strateške planove koje izrađuju države članice i koji se financiraju iz fondova EFJP i EPFRR ***I
P9_TA(2021)0456A8-0200/2019
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0392),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 42. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0248/2018),

–  uzimajući u obzir članak 13. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Akt o pristupanju iz 1979., a posebno stavak 6. Protokola br. 4. o pamuku koji je priložen tom Aktu,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuske Nacionalne skupštine podneseno u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da Nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 25. listopada 2018.(3),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 23. srpnja 2021. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za razvoj, Odbora za proračun, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0200/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(4);

2.  odobrava svoju izjavu, kao i zajedničku izjavu Parlamenta i Vijeća priložene ovoj Rezoluciji, koje će biti objavljene u seriji C Službenog lista Europske unije;

3.  prima na znanje izjavu Komisije priloženu ovoj Rezoluciji, koja će biti objavljena u seriji C Službenog lista Europske unije;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 214.
(2) SL C 86, 7.3.2019., str. 173.
(3) SL C 41, 1.2.2019., str. 1.
(4) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene 23. listopada 2020. (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0287).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/… Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013
P9_TC1-COD(2018)0216

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/2115.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Europskog parlamenta o ulozi Europskog vijeća u pogledu zakonodavnih elemenata zajedničke poljoprivredne politike

Europski parlament žali zbog činjenice da je Europsko vijeće u svojim zaključcima od 21. srpnja 2020. donijelo odluke o zakonodavnim elementima zajedničke poljoprivredne politike o kojima je prema Ugovorima trebalo odlučiti u okviru redovnog zakonodavnog postupka. Europski parlament smatra da su te jednostrane preventivne odluke neprihvatljive i da narušavaju prava Europskog parlamenta kao suzakonodavca koji djeluje ravnopravno s Vijećem.

Europski parlament žali zbog činjenice da Vijeće stoga nije željelo započeti smislene pregovore s Europskim parlamentom o tim elementima na temelju toga da je o njima već odlučilo Europsko vijeće.

Konkretno, Europski parlament napominje da Vijeće nije započelo smislene pregovore o odredbama o određivanju gornjih granica i degresivnosti koje su utvrđene u članku 17. te fleksibilnosti između dodjele sredstava za izravna plaćanja i dodjele sredstava za EPFRR iz članka 96. te smatra ishod pregovora o tim člancima nezadovoljavajućim.

Europski parlament duboko žali zbog pristupa Vijeća i smatra da se njime ugrožava pravilno funkcioniranje redovnog zakonodavnog postupka. Europski parlament stoga insistira na tome da se to više nikada ne bi smjelo ponoviti u budućim pregovorima u kontekstu redovnog zakonodavnog postupka.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o socijalnoj dimenziji zajedničke poljoprivredne politike

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da, u okviru studije koju treba provesti dvije godine po isteku prvih dviju godina primjene socijalne uvjetovanosti u svim državama članicama, prati učinak mehanizma na uvjete radnika i funkcioniranje sustava sankcija te da, po potrebi, iznese prijedloge za jačanje socijalne dimenzije ZPP-a.

Komisija će do 2025. procijeniti izvedivost uključivanja članka 7. stavka 1. Uredbe (EU) br. 492/2011 o slobodi kretanja radnika u Prilog XX. i po potrebi iznijeti prijedloge u tu svrhu.

Izjava Komisije o mogućnosti da Belgija dostavi dva strateška plana u okviru ZPP-a

S obzirom na odredbe članka 104. Uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a koje su suzakonodavci dogovorili i uzimajući u obzir poseban ustavni okvir Belgije, Komisija potvrđuje da će prihvatiti da Belgija za svaku od svojih relevantnih saveznih jedinica podnese zaseban strateški plan u okviru ZPP-a. To ne utječe na pravne obveze Belgije koje proizlaze iz Uredbe o strateškim planovima u okviru ZPP-a niti ih mijenja.

Posljednje ažuriranje: 2. ožujka 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti