Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0218(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0198/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0198/2019

Rasprave :

PV 20/10/2020 - 5
CRE 20/10/2020 - 5
PV 23/11/2021 - 2
CRE 23/11/2021 - 2

Glasovanja :

PV 23/10/2020 - 7
PV 23/10/2020 - 11
PV 23/11/2021 - 6

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0289
P9_TA(2021)0458

Usvojeni tekstovi
PDF 145kWORD 62k
Utorak, 23. studenog 2021. - Strasbourg
Zajednička poljoprivredna politika - Izmjena Uredbe o zajedničkoj organizaciji tržišta i drugih uredbi ***I
P9_TA(2021)0458A8-0198/2019
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 23. studenoga 2021. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0394),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 43. stavak 2., članak 114., članak 118. prvi stavak i članak 349. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0246/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 5. prosinca 2018.(2),

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 23. srpnja 2021. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te mišljenja i stajalište u obliku amandmana Odbora za razvoj, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane te Odbora za regionalni razvoj (A8-0198/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(3);

2.  prihvaća zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije i zajedničku izjavu Europskog parlamenta i Vijeća priložene ovoj rezoluciji, koje će biti objavljene u seriji C Službenog lista Europske unije;

3.  prima na znanje izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji, koje će biti objavljene u seriji C Službenog lista Europske unije;

4.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 214.
(2) SL C 86, 7.3.2019., str. 173.
(3) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici 23. listopada 2020. (Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0289).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 23. studenoga 2021. radi donošenja Uredbe (EU) 2021/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije
P9_TC1-COD(2018)0218

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2021/2117.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI(1)

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proaktivnom angažmanu na multilateralnoj razini u pogledu primjene zdravstvenih i ekoloških standarda EU-a na uvezene poljoprivredne proizvode

Europski parlament, Vijeće i Komisija prepoznaju potrebu za postizanjem veće usklađenosti između zdravstvenih i ekoloških standarda koji se primjenjuju na poljoprivredne proizvode u Europskoj uniji i onih koji se primjenjuju na uvezene poljoprivredne proizvode, u skladu s međunarodnim trgovinskim pravilima. Europska unija godinama kontinuirano pooštrava te standarde radi rješavanja pitanja održivog razvoja, posebno klimatskih promjena i gubitka biološke raznolikosti, koja su od globalne važnosti, te kako bi se ispunila očekivanja građana u pogledu kvalitetnije i održivije hrane. Europskim zelenim planom i njegovim sektorskim strategijama, uključujući komunikaciju Komisije naslovljenu „Strategija ‘od polja do stola”, nastoji se postići taj cilj i ostvarit će se daljnje pooštravanje standarda koji se primjenjuju u EU-u, među ostalim, na uvezene proizvode u slučajevima gdje je to relevantno.

Europski parlament, Vijeće i Komisija uviđaju da je potreban proaktivan angažman na multilateralnoj razini kako bi se povećale ambicije u pogledu međunarodnih ekoloških ciljeva pri provedbi i poboljšanju međunarodnih trgovinskih pravila. Kako se navodi u komunikaciji Komisije naslovljenoj „Revizija trgovinske politike”, primjereno je i da u određenim okolnostima, kako je definirano pravilima WTO-a, Europska unija zahtijeva da uvezeni poljoprivredni proizvodi budu u skladu s određenim zahtjevima u pogledu proizvodnje kako bi se osigurala učinkovitost zdravstvenih standarda te standarda dobrobiti životinja i ekoloških standarda koji se primjenjuju na poljoprivredne proizvode u Europskoj uniji i kako bi se doprinijelo potpunoj provedbi Komunikacije o europskom zelenom planu i Komunikacije o strategiji „od polja do stola”. S obzirom na važnost svojeg tržišta u međunarodnoj trgovini, Europska unija može iskoristiti učinak poluge za podizanje zdravstvenih i ekoloških standarda na svjetskoj razini i tako doprinijeti postizanju međunarodnih ekoloških ciljeva kao što su ciljevi Pariškog sporazuma.

Europski parlament, Vijeće i Komisija pozdravljaju širi pristup koji se predlaže u Reviziji trgovinske politike u pogledu potrebe za većim angažmanom na multilateralnoj razini kako bi se rješavala ključna pitanja, na primjer strateške zalihe, posebno zato što je hrana osnovno dobro. Poboljšanje globalne sigurnosti opskrbe hranom podrazumijeva smanjenje nestabilnosti na poljoprivrednim tržištima većom suradnjom na multilateralnoj razini koja nadilazi smanjenje poremećaja na tržištu, što je nužan, ali nedovoljan faktor za stabilizaciju međunarodnih tržišta.

Zajednička izjava Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o odredbama ZOT-a o sektoru šećera EU-a

Europski parlament, Vijeće i Komisija prepoznaju poteškoće s kojima se suočava sektor šećera nakon ukidanja kvota za šećer u listopadu 2017., a obilježava ih nestabilnost na međunarodnim tržištima, stagnacija potrošnje i pad proizvodnje šećerne repe i šećera. To izaziva zabrinutost u sektoru šećera EU-a.

Trenutačno stanje u sektoru i njegove strategije prilagodbe temeljito će se ocijeniti u okviru studije koja će biti izrađena u jesen 2021. U toj će se studiji analizirati europski i nacionalni politički instrumenti dostupni za sektor šećera, kao i uloga privatnog sektora i javnih institucija u reagiranju na velike rizike koji utječu na sektor te će se utvrditi moguće strategije za poboljšanje otpornosti europskog sektora šećera.

Europski parlament, Vijeće i Komisija razmotrit će eventualni budući razvoj politike u svjetlu ključnih nalaza i zaključaka donesenih u kontekstu te studije. Takav budući razvoj politike mogao bi obuhvaćati sve relevantne regulatorne i neregulatorne inicijative povezane s alatima za upravljanje tržištem i krizama, transparentnost tržišta u lancu opskrbe šećerom, ugovorne odnose između uzgajivača i proizvođača šećera, međunarodnu trgovinu i razvoj biogospodarstva.

Zajednička izjava Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni zdravstvenih i ekoloških standarda EU-a na uvezene poljoprivredne proizvode

Europski parlament i Vijeće pozivaju Komisiju da najkasnije u lipnju 2022. predstavi izvješće koje sadrži ocjenu razloga i pravne izvedivosti primjene zdravstvenih i ekoloških standarda EU-a (uključujući standarde dobrobiti životinja te postupke i metode proizvodnje) na uvezene poljoprivredne i poljoprivredno-prehrambene proizvode te da utvrdi konkretne inicijative za osiguravanje veće dosljednosti u njihovoj primjeni u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO). To bi izvješće trebalo obuhvatiti sva relevantna područja javne politike, uključujući, ali ne ograničavajući se na zajedničku poljoprivrednu politiku, zdravstvenu politiku, politiku sigurnosti hrane, politiku zaštite okoliša i zajedničku trgovinsku politiku.

Izjava Komisije o preispitivanju uvoznih toleranci i maksimalnih razina ostataka (MRO) iz Codexa

Europska komisija pobrinut će se da se nakon temeljite procjene dostupnih znanstvenih informacija o aktivnim tvarima, u kontekstu postupaka iz Uredbe (EZ) br. 1107/2009 ili postupaka u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 i u skladu s pravilima WTO-a, uvozne tolerance i MRO-i iz Codexa (CXL) za aktivne tvari koje nisu odobrene ili više nisu odobrene u EU-u nastave procjenjivati i preispitivati tako da ostaci u hrani ili hrani za životinje ne budu rizik za potrošače. Uz zdravstveni aspekt i aspekt dobre poljoprivredne prakse koji se trenutačno razmatraju, pri ocjenjivanju zahtjeva za uvozna odstupanja ili pri preispitivanju uvoznih toleranci za aktivne tvari koje više nisu odobrene u EU-u Komisija će uzeti u obzir i pitanja okoliša globalne prirode u skladu s pravilima WTO-a. Predstavljanje Komisijina prijedloga zakonodavnog okvira za održive prehrambene sustave bit će važan korak prema potpunom ostvarenju te ambicije, u skladu s ciljevima zelenog plana.

Izjava Komisije o označivanju hranjive vrijednosti i sastojaka vina i aromatiziranih proizvoda od vina

Komisija smatra da bi proizvode s volumnim udjelom alkohola do 1,2 % trebalo i dalje regulirati Uredbom o informiranju potrošača o hrani te zadržava pravo da se u predstojećoj inicijativi za označivanje svih alkoholnih pića u okviru plana EU-a za borbu protiv raka vrati na pravni okvir za označivanje vina.

Komisija također smatra da se sadašnji kompromis o označivanju vina i aromatiziranih proizvoda od vina u pogledu popisa sastojaka i nutritivne deklaracije ne može smatrati presedanom za buduće zakonodavne prijedloge i pregovore te zadržava pravo da zahtjeve o označivanju za sva vina uskladi s planom EU-a za borbu protiv raka.

(1) Tehnička bilješka: Zajednička izjava o proaktivnom angažmanu na multilateralnoj razini u pogledu primjene zdravstvenih i ekoloških standarda EU-a na uvezene poljoprivredne proizvode, kako je navedeno u amandmanu 283. sadržavala je dodatni drugi stavak (o dopuštenim odstupanjima pri uvozu pesticida). Do umetanja tog stavka u amandman došlo je zbog administrativne pogreške. Sadržaj tog stavka već je obuhvaćen jednostranom izjavom Komisije o preispitivanju uvoznih toleranci i maksimalnih razina ostataka (MRO) iz Codexa. Taj stavak stoga neće biti naveden u zajedničkoj izjavi koja se objavljuje u seriji C Službenog lista Europske unije i ne nalazi se u tekstu koji je donio Parlament.

Posljednje ažuriranje: 2. ožujka 2022.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti