Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/0118(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0293/2021

Esitatud tekstid :

A9-0293/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/11/2021 - 6

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0459

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 45k
Teisipäev, 23. november 2021 - Strasbourg
Maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse A ja B lisa asendamine ***I
P9_TA(2021)0459A9-0293/2021
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 23. novembri 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asendatakse määruse (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) A ja B lisa (COM(2021)0231 – C9‑0178/2021 – 2021/0118(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0231),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 81, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9‑0178/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse nõukogu esindaja poolt 10. novembri 2021. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A9‑0293/2021),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. novembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse määrust (EL) 2015/848 (maksejõuetusmenetluse kohta) selle A ja B lisa asendamiseks
P9_TC1-COD(2021)0118

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/2260) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 2. märts 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika