Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0118(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0293/2021

Texte depuse :

A9-0293/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0459

Texte adoptate
PDF 123kWORD 43k
Marţi, 23 noiembrie 2021 - Strasbourg
Procedurile de insolvență: înlocuirea anexelor A și B la regulament ***I
P9_TA(2021)0459A9-0293/2021
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înlocuire a anexelor A și B la Regulamentul (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență (COM(2021)0231 – C9-0178/2021 – 2021/0118(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0231),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0178/2021),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 10 noiembrie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0293/2021),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 noiembrie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/848 privind procedurile de insolvență pentru înlocuirea anexelor A și B
P9_TC1-COD(2021)0118

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/2260.)

Ultima actualizare: 2 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate