Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/0118(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0293/2021

Predkladané texty :

A9-0293/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 23/11/2021 - 6

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0459

Prijaté texty
PDF 128kWORD 42k
Utorok, 23. novembra 2021 - Štrasburg
Insolvenčné konanie: nahradenie príloh A a B k nariadeniu ***I
P9_TA(2021)0459A9-0293/2021
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 23. novembra 2021 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa nahrádzajú prílohy A a B k nariadeniu (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní (COM(2021)0231 – C9-0178/2021 – 2021/0118(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0231),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 81 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9‑0178/2021),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 10. novembra 2021, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A9-0293/2021),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 23. novembra 2021 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní tak, že sa nahrádzajú jeho prílohy A a B
P9_TC1-COD(2021)0118

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2021/2260.)

Posledná úprava: 2. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia