Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/0270(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0310/2021

Esitatud tekstid :

A9-0310/2021

Arutelud :

Hääletused :

PV 23/11/2021 - 6

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0460

Vastuvõetud tekstid
PDF 116kWORD 43k
Teisipäev, 23. november 2021 - Strasbourg
Põllumajanduslike majapidamiste integreeritud statistika: liidu toetus mitmeaastases finantsraamistikus aastateks 2021–2027 ***I
P9_TA(2021)0460A9-0310/2021
Resolutsioon
 Tekst

Euroopa Parlamendi 23. novembri 2021. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1091 seoses liidu toetusega põllumajanduslike majapidamiste integreeritud statistika jaoks aastate 2021–2027 finantsraamistikus (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2021)0477),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C9-0346/2021),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 8. novembri 2021. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A9-0310/2021),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 23. novembril 2021. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/…, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1091 seoses liidu toetusega põllumajanduslike majapidamiste integreeritud statistika jaoks vastavalt nõukogu määrusele (EL, Euratom) 2020/2093, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021–2027
P9_TC1-COD(2021)0270

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2021/2269) lõplikule kujule).

Viimane päevakajastamine: 2. märts 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika