Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/0270(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0310/2021

Pateikti tekstai :

A9-0310/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 23/11/2021 - 6

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0460

Priimti tekstai
PDF 126kWORD 43k
Antradienis, 2021 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras
Integruota ūkių statistika: pagal 2021–2027 m. finansinę programą skiriamas Sąjungos įnašas ***I
P9_TA(2021)0460A9-0310/2021
Rezoliucija
 Tekstas

2021 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Sąjungos įnašo, pagal 2021–2027 m. finansinę programą skiriamo integruotai ūkių statistikai, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1091 (COM(2021)0477 – C9-0346/2021 – 2021/0270(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2021)0477),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-0346/2021),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2021 m. lapkričio 8 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A9‑0310/2021),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją,

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. lapkričio 23 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1091, kiek tai susiję su Sąjungos įnašu, skiriamu integruotai ūkių statistikai pagal Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa
P9_TC1-COD(2021)0270

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2021/2269.)

Atnaujinta: 2022 m. kovo 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika