Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/0219(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0301/2021

Předložené texty :

A9-0301/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 23/11/2021 - 6

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0462

Přijaté texty
PDF 133kWORD 44k
Úterý, 23. listopadu 2021 - Štrasburk
Subjekty kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP): používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi ***I
P9_TA(2021)0462A9-0301/2021
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. listopadu 2021 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0399),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 53 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0327/2021),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru z 20. října 2021(1),

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 5. listopadu 2021 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A9-0301/2021),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. listopadu 2021 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)
P9_TC1-COD(2021)0219

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici (EU) 2021/2261.)

Poslední aktualizace: 2. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí