Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0219(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0301/2021

Texte depuse :

A9-0301/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/11/2021 - 6

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0462

Texte adoptate
PDF 130kWORD 44k
Marţi, 23 noiembrie 2021 - Strasbourg
Societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM): utilizarea documentelor cu informații esențiale ***I
P9_TA(2021)0462A9-0301/2021
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (COM(2021)0399 – C9-0327/2021 – 2021/0219(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2021)0399),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0327/2021),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

—  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 20 octombrie 2021(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 5 noiembrie 2021, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0301/2021),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 23 noiembrie 2021 în vederea adoptării Directivei (UE) 2021/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește utilizarea documentelor cu informații esențiale de către societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)
P9_TC1-COD(2021)0219

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2021/2261.)

Ultima actualizare: 2 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate