Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/0227(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0326/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0326/2021

Viták :

PV 23/11/2021 - 12
CRE 23/11/2021 - 12

Szavazatok :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0465

Elfogadott szövegek
PDF 258kWORD 93k
2021. november 24., Szerda - Strasbourg
2022. évi költségvetési eljárás: közös szöveg
P9_TA(2021)0465A9-0326/2021
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2021. november 24-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének a költségvetési eljárás keretében az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetéről (13911/2021 – C9-0428/2021 – 2021/0227(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az egyeztetőbizottság által jóváhagyott közös szövegtervezetre és a Parlament, a Tanács és a Bizottság vonatkozó nyilatkozataira (13911/2021 – C9-0428/2021),

–  tekintettel az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetére, amelyet a Bizottság 2021. július 9-én elfogadott el (COM(2021)0300),

–  tekintettel a Tanács által 2021. szeptember 6-án elfogadott és a Parlamentnek 2021. szeptember 10-én megküldött, az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló álláspontra (11352/2021 – C9-0353/2021),

–  tekintettel az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéhez fűzött 1/2022. számú módosító indítványra, amelyet a Bizottság 2021. október 12-én nyújtott be (COM(2021)0642),

–  tekintettel az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról szóló, 2021. október 21-i állásfoglalására(1) és az abban szereplő költségvetési módosításokra,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra(2),

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre(4),

–  tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra(5),

–  tekintettel eljárási szabályzata 95. és 96. cikkére,

–  tekintettel az egyeztetőbizottsághoz delegált küldöttségének jelentésére (A9-0326/2021),

1.  jóváhagyja a közös szövegtervezetet;

2.  megerősíti az ezen állásfoglaláshoz csatolt együttes nyilatkozatokat;

3.  tudomásul veszi a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

4.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az Európai Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetését véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a jogalkotási állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a többi érintett intézménynek és szervnek, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Elfogadott szövegek, P9_TA(2021)0432.
(2) HL L 424., 2020.12.15., 1. o.
(3) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(4) HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.
(5) HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.


MELLÉKLET

VÉGLEGES

2022. évi költségvetés – Az együttes következtetések elemei

A jelen együttes következtetések a következő szakaszokat foglalják magukban:

1.  2022. évi költségvetés

2.  2021. évi költségvetés – 5/2021. és 6/2021. számú költségvetés-módosítási tervezet

3.  Nyilatkozatok

Összefoglaló áttekintés

A.  2022. évi költségvetés

Az együttes következtetések elemei értelmében:

–  A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes összege a 2022. évi költségvetésben 169 515,8 millió EUR. Összességében ez a többéves pénzügyi keret 2022. évi felső határai alatt 1167,8 millió EUR összegű tartalékkeretet hagy a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében.

–  A kifizetési előirányzatok teljes összege a 2022. évi költségvetésben 170 603,3 millió EUR. Összességében ez a többéves pénzügyi keret 2022. évi felső határai alatt 1695,8 millió EUR összegű tartalékkeretet hagy a kifizetési előirányzatok tekintetében.

–  A Rugalmassági Eszközből 368,4 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat igénybevételére kerül sor 2022-re a 6. fejezetre (Szomszédság és a világ).

A Rugalmassági Eszköz 2019., 2020., 2021. és 2022. évi igénybevételéhez kapcsolódó 2022. évi kifizetési előirányzatok összegét a Bizottság 467,2 millió EUR-ra becsüli. Az ezekre az évekre vonatkozó kintlevőségek becsült kifizetési ütemtervét az alábbi táblázat tartalmazza:

Rugalmassági Eszköz – kifizetési profil (millió EUR-ban)

Igénybevétel éve

2022

2023

2024

2025

Összesen

2019

140,9

82,2

0,0

0,0

223,2

2020

66,2

39,9

0,0

0,0

106,1

2021

40,9

10,3

7,6

0,0

58,9

2022

219,2

62,7

49,8

36,7

368,4

Összesen

467,2

195,2

57,4

36,7

756,6

B.  2021. évi költségvetés

Az 5/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

A 6/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

1.  2022. évi költségvetés

1.1.  „Lezárt” sorok

Amennyiben e következtetések másként nem rendelkeznek, valamennyi költségvetési sor megerősítésre került a Bizottság által az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított 2022. évi költségvetés-tervezetben javasoltaknak megfelelően.

Ezen túlmenően a Tanács által módosított és a Parlament által annak olvasata során elfogadott valamennyi költségvetési sor megerősítésre került a Tanács által módosított formában.

A többi költségvetési sor vonatkozásában az egyeztetőbizottság az alábbi, 1.2.–1.7. szakaszokban foglalt következtetésekben állapodott meg.

1.2.  Horizontális kérdések

Decentralizált ügynökségek

Az összes decentralizált ügynökség költségvetéséhez való uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok és az álláshelyek száma) a Bizottság által az 1/2022. számú módosító indítvánnyal módosított 2022. évi költségvetési tervezetben javasolt szinten került megállapításra, az alábbiak kivételével:

—  A 2b. alfejezet alatt:

—  Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust, 07 10 07. költségvetési jogcímcsoport) esetében, amelyre 5 további álláshelyet különítettek el, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 380 000 EUR-val nő, figyelembe véve az általában év közepén történő munkaerő-felvételt.

—  Az Európai Ügyészség (EPPO, 07 10 08. költségvetési jogcímcsoport), amelyre vonatkozóan a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 3 750 000 EUR-val nő, figyelembe véve a Bizottság által az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított 2022. évi költségvetési tervezetben javasolt, az év közepe helyett általában az első negyedév végén történő kiegészítő munkaerő-felvételt.

—  A 4. fejezet alatt:

—  Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO, 10 10 01. jogcímcsoport), amelyre 5 további álláshelyet különítettek el, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintjét pedig 380 000 EUR-val növelik, figyelembe véve az általában év közepén történő munkaerő-felvételt.

—  Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex, 11 10 01. költségvetési jogcímcsoport) esetében a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 65 000 000 EUR-val csökken.

Végrehajtó ügynökségek

A végrehajtó ügynökségek számára nyújtott uniós hozzájárulás (kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok és az álláshelyek száma) az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten került megállapításra.

Kísérleti projektek/előkészítő intézkedések

Megállapodás született egy 56 kísérleti projektből/előkészítő intézkedésből álló, összesen 89,5 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot tartalmazó átfogó csomaggal kapcsolatban a Parlament által javasolt formában.

Ez magában foglalja „Az Európai Diplomáciai Akadémia létrehozása felé” érdekében tervezett fellépéseket, amelyeket az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) hajt végre.

Ez a csomag tiszteletben tartja a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések vonatkozásában a költségvetési rendeletben foglalt felső határokat.

1.3.  A pénzügyi keret kiadási fejezetei – kötelezettségvállalási előirányzatok

A „lezárt” költségvetési sorokról, ügynökségekről, valamint kísérleti projektekről és előkészítő intézkedésekről szóló fenti következtetések figyelembevétele után az egyeztetőbizottság az alábbi megállapodásra jutott:

1. fejezet – Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez.

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

1.0.11

Horizont Európa

12 179 157 276

12 239 157 276

60 000 000

01 02 02 10

„Egészségügy” klaszter

571 730 809

606 730 809

35 000 000

01 02 02 40

„Digitális gazdaság, ipar és világűr” klaszter

1 264 161 905

1 272 161 905

8 000 000

01 02 02 50

„Éghajlat, energiaügy és mobilitás” klaszter

1 281 577 680

1 290 577 680

9 000 000

01 02 02 60

„Élelmiszerek, biogazdaság, természeti erőforrások és környezet” klaszter

1 003 750 348

1 011 750 348

8 000 000

1.0.31

Egységes piac program

583 544 000

613 544 000

30 000 000

03 02 02

Vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének javítása és a piacokhoz való hozzáférésük támogatása

121 450 000

151 450 000

30 000 000

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

40 937 500

 

Összesen

 

 

130 937 500

Az Egységes piac program (A vállalkozások, különösen a kkv-k versenyképességének javítása és piacra jutásuk támogatása, 03 02 02. költségvetési jogcímcsoport) kötelezettségvállalási előirányzatainak 30,0 millió EUR-s növeléséből 10,0 millió EUR-t különítenek el az idegenforgalmi ágazat támogatásának különböző formáira.

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 21 775,1 millió EUR-ban kerül megállapításra, ami 102,9 millió EUR tartalékkeretet hagy a 1. fejezet kiadási felső határa alatt.

A költségvetési rendelet(1) 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban az egyeztetőbizottság megállapodik abban, hogy a kutatási költségvetési sorokban ismét kötelezettségvállalási előirányzatokat bocsát rendelkezésre összesen 117,3 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat formájában, ami 40,0 millió EUR növekedést jelent a Bizottság által az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinthez képest. A következő költségvetési sort meg kell erősíteni, és költségvetési megjegyzéseit ennek megfelelően felül kell vizsgálni:

 

 

(EUR-ban)

Költségvetési sor

Elnevezés

Kötelezettségvállalási előirányzatok

01 02 02 10

„Egészségügy” klaszter

40 000 000

Összesen

 

40 000 000

Ezek az előirányzatok a többéves pénzügyi keretre vonatkozó megállapodásban szereplő, a 2021–2027-es időszakra (2018-as árakon számított) legfeljebb 0,5 milliárd EUR összegű teljes összeg részét képezik. Ezzel együtt a 2023–2027-es időszakra 2018-as árakon számítva 372,8 millió EUR áll rendelkezésre.

2a. alfejezet – Gazdasági, társadalmi és területi kohézió

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

2 681 000

 

Összesen

 

 

2 681 000

Ebből következően a kötelezettségvállalások megállapodás szerinti szintje 49 708,8 millió EUR-ban kerül megállapításra, így a 2a. alfejezet kiadási plafonja alatt 30,2 millió EUR mozgástér marad.

2b. alfejezet – Reziliencia és értékek

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez.

A jelenlegi kamatlábkörnyezet és az NGEU közelmúltbeli finanszírozási műveletei fényében a 06 04 01. költségvetési sor előirányzatai 244,7 millió EUR-val csökkenthetők, miközben 2022-ben teljes mértékben megmarad az NGEU vissza nem térítendő összetevőjének finanszírozására rendelkezésre álló kapacitás. A költségvetési tervezethez képest további 20 millió EUR kerül átcsoportosításra 2027-re az „EU az egészségügyért” program megfelelő előreütemezésének ellensúlyozására.

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

2.2.13

Támogatás a ciprusi török közösségnek

33 276 000

34 276 000

1 000 000

05 04 01

Pénzügyi támogatás a ciprusi török közösség gazdasági fejlődésének előmozdítására

31 402 525

32 402 525

1 000 000

2.2.23

Az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz finanszírozási költségei

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Európai Uniós Helyreállítási Eszköz – Kamatszelvény-fizetések és visszaváltás a lejáratkor

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Uniós polgári védelmi mechanizmus (RescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

06 05 01

Uniós polgári védelmi mechanizmus (rescEU)

95 254 030

101 254 030

6 000 000

2.2.25

Az EU az egészségért

788 672 701

839 672 701

51 000 000

06 06 01

Az EU az egészségért program

764 213 775

815 213 775

51 000 000

2.2.312

Foglalkoztatás és szociális innováció

104 482 000

106 482 000

2 000 000

07 02 04

ESZA+ – „Foglalkoztatás és szociális innováció” ág

102 482 000

104 482 000

2 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 366 740 438

3 401 740 438

35 000 000

07 03 01 01

Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén – Közvetett irányítás

2 331 521 972

2 361 274 626

29 752 654

07 03 02

A nem formális tanulási célú mobilitásnak és a fiatalok aktív részvételének, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése az ifjúsági szervezetek és szakpolitikák szintjén

346 973 114

351 400 945

4 427 831

07 03 03

A sportedzők és a személyzet tanulási célú mobilitásának, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése a sporttal kapcsolatos szervezetek és szakpolitikák szintjén

64 216 157

65 035 672

819 515

2.2.33

Európai Szolidaritási Testület

138 427 764

141 427 764

3 000 000

07 04 01

Európai Szolidaritási Testület

131 710 226

134 710 226

3 000 000

2.2.34

Kreatív Európa

401 027 982

406 527 982

5 500 000

07 05 01

Kultúra

125 597 589

131 097 589

5 500 000

2.2.352

Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek

209 402 193

214 902 193

5 500 000

07 06 02

A polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való részvételének ösztönzése

39 671 295

40 671 295

1 000 000

07 06 03

Daphné

29 581 401

33 581 401

4 000 000

07 06 04

Az uniós értékek védelme és előmozdítása

91 787 552

92 287 552

500 000

2.2.3. Decentralizált ügynökségek

Decentralizált ügynökségek

242 132 181

246 262 181

4 130 000

07 10 07

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

45 423 578

45 803 578

380 000

07 10 08

Európai Ügyészség (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

2.2.3. SPEC

Előjogok

180 389 773

182 889 773

2 500 000

07 20 04 06

A szociálpolitika területével, többek között a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos különleges hatáskörök

23 020 900

25 520 900

2 500 000

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

35 303 000

 

Összesen

 

 

-93 773 000

Az Európai Szolidaritási Testület (Európai Szolidaritási Testület, 07 04 01. költségvetési jogcímcsoport) kötelezettségvállalási előirányzatainak 3,0 millió EUR-val történő növelését, és 5 millió EUR-t az Erasmus+ kötelezettségvállalási előirányzatainak 35 millió EUR összegű növeléséből – összesen 8 millió EUR-t – az ifjúság európai évével 2022-ben kezdődő tevékenységek előkészítésére és végrehajtására kell fordítani.

Ebből következően a kötelezettségvállalások megállapodás szerinti szintje 6330,2 millió EUR-ban kerül megállapításra, így a 2b. alfejezet kiadási plafonja alatt 130,8 millió EUR mozgástér marad.

3. fejezet – Természeti erőforrások és környezet

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

3.2.21

Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)

708 045 484

755 545 484

47 500 000

09 02 01

Természet és biológiai sokféleség

265 601 888

284 032 563

18 430 675

09 02 02

Körforgásos gazdaság és életminőség

169 866 127

181 653 495

11 787 368

09 02 03

Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás

120 050 994

128 381 585

8 330 591

09 02 04

Tiszta energetikai átállás

128 996 883

137 948 249

8 951 366

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

 

 

9 611 500

 

Összesen

 

 

57 111 500

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 56 235,4 millió EUR-ban kerül megállapításra, 283,6 millió EUR-s tartalékkeretet hagyva a 3. fejezet kiadási felső határa alatt, amelyből 270,1 millió EUR-t a „Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések” részleges mozgástér alatt.

4. fejezet – Migráció és határigazgatás

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

4.0.11

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

1 099 455 000

1 119 455 000

20 000 000

10 02 01

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

1 096 455 000

1 116 455 000

20 000 000

4.0.1. Decentralizált ügynökségek

Decentralizált ügynökségek

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Integrált Határigazgatási Alap (IHA) – Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE)

646 117 589

671 117 589

25 000 000

11 02 01

A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz

644 117 589

669 117 589

25 000 000

4.0.2. Decentralizált ügynökségek

Decentralizált ügynökségek

1 073 823 593

1 008 823 593

-65 000 000

11 10 01

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

Összesen

 

 

-19 620 000

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, 10 02 01. költségvetési jogcímcsoport) kötelezettségvállalási előirányzatainak 20 millió EUR-s növelését az afgán menekültek áttelepítésének finanszírozására kell fordítani.

Az Integrált Határigazgatási Alap (IHA) Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE) (A határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszköz, 11 02 01. költségvetési jogcímcsoport) kötelezettségvállalási előirányzatainak 25 millió EUR-s növelését a belarusz határon kialakult migrációs válság kezelésére kell fordítani.

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 3091,2 millió EUR-ban kerül megállapításra, ami 99,8 millió EUR tartalékkeretet hagy a 4. fejezet kiadási felső határa alatt.

5. fejezet – Biztonság és védelem

A kötelezettségvállalási előirányzatok a Bizottság által az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra. Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 1785,3 millió EUR-ban kerül megállapításra, ami 82,7 millió EUR tartalékkeretet hagy az 5. fejezet kiadási felső határa alatt.

6. fejezet – Szomszédság és a világ

A kötelezettségvállalási előirányzatok az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben a Bizottság által javasolt szinten kerülnek megállapításra, de az egyeztetőbizottság által elfogadott kiigazításokkal, amelyeket a következő táblázat részletez:

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

6.0.111

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) (NDICI – Globális Európa)

12 526 647 047

12 716 647 047

190 000 000

14 02 01 10

Déli szomszédság

1 604 861 026

1 629 861 026

25 000 000

14 02 01 11

Keleti szomszédság

699 703 445

709 703 445

10 000 000

14 02 01 30

Közel-Kelet és Közép-Ázsia

384 765 942

414 765 942

30 000 000

14 02 02 40

Emberek — Globális kihívások

137 191 715

187 191 715

50 000 000

14 02 04

Újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék

1 463 311 470

1 538 311 470

75 000 000

6.0.12

Humanitárius segítségnyújtás (HUMA)

1 595 059 463

1 806 059 463

211 000 000

14 03 01

Humanitárius segítségnyújtás

1 506 901 913

1 717 901 913

211 000 000

 

Összesen

 

 

401 000 000

A Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) esetében a kötelezettségvállalási előirányzatok 75 millió EUR-val (Újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék, 14 02 04. költségvetési jogcímcsoport), illetve 50 millió EUR-val (Emberek – Globális kihívások, 14 02 02 40. költségvetési jogcím) történő növelését a világjárvány elleni küzdelemre irányuló intézkedésekre kell fordítani, beleértve az oltóanyagokat is.

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok egyeztetett szintje 17 170,4 millió EUR-ban kerül megállapításra, a 6. fejezet kiadási felső határa alatti tartalékkeret nélkül, és a Rugalmassági Eszközből 368,4 millió EUR összeget fel kell szabadítani.

7. fejezet – Európai közigazgatás

Az egyeztetőbizottság egyetért az intézmények létszámterveiben szereplő álláshelyek számával és a Bizottság által az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt előirányzatokkal, a következő kivételekkel:

—  Az Európai Parlament szakasza, amelyre a Parlament olvasata kerül jóváhagyásra;

—  A Tanács szakasza, amelyre a Tanács olvasata kerül jóváhagyásra;

—  Az Európai Unió Bíróságának azon szakasza, amelyre vonatkozóan a létszámterv 9 álláshellyel bővül, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje pedig 684 000 EUR-val nő, figyelembe véve az általában év közepén történő munkaerő-felvételt;

—  Az Európai Számvevőszék azon szakasza, amelyre vonatkozóan a létszámterv 13 álláshellyel bővül – az NGEU-hoz kapcsolódóan, 2027-ig –, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje pedig 988 000 EUR-val nő, figyelembe véve az általában év közepén történő munkaerő-felvételt;

—  Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) azon szakasza, amelyre vonatkozóan i. a személyzeti forrásokat 7 létszámtervi álláshellyel és 3 szerződéses alkalmazottal növelik, a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje pedig az általában év közepén történő munkaerő-felvételt figyelembe véve 655 000 EUR-val nő, ii. a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 990 500 EUR-val nő „az Európai Diplomáciai Akadémia létrehozása” érdekében tervezett fellépések végrehajtása céljából az Európai Parlament olvasata során javasoltak szerint, továbbá iii. a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szintje 1 millió EUR-val nő a „Stratégiai kommunikációs kapacitás” (2 2 1 4. költségvetési jogcím) esetében;

A 7. fejezet 0,8 millió EUR összegű növelését eredményező kiigazításokat az alábbi táblázatok részletezik:

2. szakasz – Európai Tanács és Tanács

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

1 1 0 0

Alapilletmények

265 982 044

265 970 746

-11 298

1 1 0 2

A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

66 765 000

66 778 000

13 000

1 1 0 3

Szociális juttatások

10 946 000

10 947 000

1 000

2 0 1 0

Takarítás és karbantartás

18 635 000

18 335 000

-300 000

2 1 0 0

Berendezések és szoftverek beszerzése

14 385 716

12 285 716

-2 100 000

2 1 0 1

Külső szolgáltatás igénybevétele a számítógépes rendszerek működtetéséhez és fejlesztéséhez

27 839 685

27 509 685

-330 000

2 2 0 4

Belső ülések egyéb költségei

5 235 000

4 635 000

-600 000

2 2 1 3

Tájékoztatás és nyilvános rendezvények

5 358 250

5 158 250

-200 000

 

Összesen

 

 

-3 527 298

4. szakasz – Az Európai Unió Bírósága

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

1 2 0 0

Díjazás és juttatások

287 078 950

287 762 950

684 000

 

Összesen

 

 

684 000

5. szakasz – Európai Számvevőszék

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

1 2 0 0

Díjazás és juttatások

118 344 775

119 332 775

988 000

 

Összesen

 

 

988 000

10. szakasz — Európai Külügyi Szolgálat

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kötelezettségvállalási előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

1 1 0 0

Alapilletmények

116 638 000

117 170 000

532 000

1 2 0 0

Szerződéses alkalmazottak

18 671 800

18 794 800

123 000

2 2 1 4

Stratégiai kommunikációs kapacitás

4 000 000

5 000 000

1 000 000

2 2 5 0

Kísérleti projekt – Az Európai Diplomáciai Akadémia létrehozása felé

990 500

990 500

 

Összesen

 

 

2 645 500

Ennek következtében a kötelezettségvállalási előirányzatok elfogadott szintje 10 620,1 millió EUR-ban kerül megállapításra, 437,9 millió EUR tartalékkeretet hagyva a 7. fejezet kiadási felső határa alatt, amelyből 240,1 millió EUR „Az intézmények igazgatási kiadásai”-hoz kapcsolódó részleges mozgástér.

Tematikus speciális eszközök: EGAA, SEAR és BAR

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA), a szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék (SEAR) és a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék (BAR) kötelezettségvállalási előirányzatai a Bizottság által az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerülnek megállapításra.

1.4.  Kifizetési előirányzatok

A kifizetési előirányzatok átfogó szintje a 2022. évi költségvetésben az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt szinten kerül megállapításra, az egyeztetőbizottság által elfogadott következő kiigazításokkal:

1.  A nem differenciált kiadások (1–6. fejezet) kötelezettségvállalási előirányzatainak megállapodás szerinti szintjét – amelyek esetében a kifizetési előirányzatok szintje egyenlő a kötelezettségvállalási előirányzatok szintjével – figyelembe vették. Ez vonatkozik az Európai Helyreállítási Eszköz (EURI) finanszírozási költségének 244,7 millió EUR-val történő csökkentésére. A decentralizált ügynökségeknek nyújtott uniós hozzájárulás kiigazítását is figyelembe véve az együttes hatás 305,2 millió EUR-s csökkenést jelent;

2.  A 7. fejezetet érintő kiigazítás 0,8 millió EUR összegű növekedést eredményez;

3.  A Parlament által javasolt minden új kísérleti projekt és előkészítő intézkedés kifizetési előirányzatai a megfelelő kötelezettségvállalási előirányzatok 25%-ában kerülnek megállapításra, vagy a Parlament által javasolt szinten, amennyiben az alacsonyabb. A meglévő kísérleti projektek és előkészítő intézkedések meghosszabbítása esetén a kifizetési előirányzatok szintje az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben meghatározott szint plusz a megfelelő új kötelezettségvállalási előirányzatok 25%-a, vagy a Parlament által javasolt szint, amennyiben az alacsonyabb. Az együttes hatás 22,1 millió EUR összegű növekedés;

4.  A differenciált kiadások költségvetési sorait érintő kiigazítások együttes hatása 262,0 millió EUR-s növekedést jelent.

A 20,3 millió EUR összegű csökkenést eredményező kiigazításokat az alábbi táblázat részletezi:

Költségvetési sor / Program

Elnevezés

A kifizetési előirányzatok változása (EUR-ban)

2022. évi költségvetési tervezet (az 1. számú módosító indítvánnyal együtt)

2022. évi költségvetés

Különbség

1. fejezet

1.0.23

Digitális Európa program

898 530 703

848 530 703

-50 000 000

02 04 01 11

Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont

33 192 982

17 192 982

-16 000 000

02 04 03

Mesterséges intelligencia

245 811 860

214 811 860

-31 000 000

02 04 04

Készségek

52 000 000

49 000 000

-3 000 000

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

10 234 375

 

1. fejezet összesen

 

 

-39 765 625

2a. alfejezet

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

670 250

 

2a. alfejezet összesen

 

 

670 250

2b. alfejezet

2.2.23

Az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz (EURI) finanszírozási költségei

389 706 000

145 000 000

-244 706 000

06 04 01

Európai Uniós Helyreállítási Eszköz – Kamatszelvény-fizetések és visszaváltás a lejáratkor

384 706 000

140 000 000

-244 706 000

2.2.24

Uniós polgári védelmi mechanizmus (RescEU)

180 866 480

186 866 480

6 000 000

06 05 01

Uniós polgári védelmi mechanizmus (rescEU)

94 547 220

100 547 220

6 000 000

2.2.32

Erasmus+

3 273 756 286

3 300 756 286

27 000 000

07 03 01 01

Az egyéni tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás, a kiválóság, a kreativitás és az innováció ösztönzése az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén – Közvetett irányítás

2 220 525 000

2 243 477 048

22 952 048

07 03 02

A nem formális tanulási célú mobilitásnak és a fiatalok aktív részvételének, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése az ifjúsági szervezetek és szakpolitikák szintjén

310 000 000

313 415 755

3 415 755

07 03 03

A sportedzők és a személyzet tanulási célú mobilitásának, valamint az együttműködésnek, a befogadásnak, a kreativitásnak és az innovációnak az ösztönzése a sporttal kapcsolatos szervezetek és szakpolitikák szintjén

55 000 000

55 632 197

632 197

2.2.3. Decentralizált ügynökségek

Decentralizált ügynökségek

233 643 002

237 773 002

4 130 000

07 10 07

Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

45 226 899

45 606 899

380 000

07 10 08

Európai Ügyészség (EPPO)

53 351 846

57 101 846

3 750 000

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

8 825 750

 

2b. alfejezet összesen

 

 

-198 750 250

3. fejezet

PPPA

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

2 402 875

 

3. fejezet összesen

 

 

2 402 875

4. fejezet

4.0.11

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

1 276 766 000

1 291 766 000

15 000 000

10 02 01

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

661 766 000

676 766 000

15 000 000

4.0.1. Decentralizált ügynökségek

Decentralizált ügynökségek

153 281 205

153 661 205

380 000

10 10 01

Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO)

153 281 205

153 661 205

380 000

4.0.211

Integrált Határigazgatási Alap (IHA) – Határigazgatási és Vízumeszköz (HAVE)

490 891 340

510 891 340

20 000 000

11 02 01

A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz

191 891 340

211 891 340

20 000 000

4.0.2. Decentralizált ügynökségek

Decentralizált ügynökségek

1 050 691 460

985 691 460

-65 000 000

11 10 01

Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

757 793 708

692 793 708

-65 000 000

 

4. fejezet összesen

 

 

-29 620 000

5. fejezet

6. fejezet

6.0.111

Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) (NDICI – Globális Európa)

7 858 721 595

7 891 721 595

33 000 000

14 02 04

Újonnan felmerülő kihívások és prioritások számára képzett tartalék

1 000 000 000

1 033 000 000

33 000 000

6.0.12

Humanitárius segítségnyújtás (HUMA)

1 880 645 990

2 091 645 990

211 000 000

14 03 01

Humanitárius segítségnyújtás

1 797 851 440

2 008 851 440

211 000 000

 

6. fejezet összesen

 

 

244 000 000

7. fejezet

7.2.2

Az Európai Unió Tanácsa és a Tanács

615 000 854

611 473 556

-3 527 298

7.2.4

Az Európai Unió Bírósága

464 090 000

464 774 000

684 000

7.2.5

Európai Számvevőszék

161 153 175

162 141 175

988 000

7.2. X. szakasz

Európai Külügyi Szolgálat

775 069 920

777 715 420

2 645 500

7. fejezet összesen

 

 

790 202

ÖSSZESEN

 

 

-20 272 548

Ez összességében 170 603,3 millió EUR összegű kifizetési előirányzatot eredményez, ami 20,3 millió EUR összegű csökkenést jelent az 1/2022. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezethez képest.

1.5.  Tartalékok

Az 1/2022. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben foglaltakon túl nincsenek további tartalékok.

1.6.  Költségvetési megjegyzések

A költségvetési megjegyzések szövege megfelel az 1/2022. számú módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetnek, az egyeztetőbizottság által jóváhagyott alábbi kiigazításokkal:

—  Azon költségvetési sorokat, amelyek esetében az Európai Parlament saját szakaszát illetően módosításokat vezetett be, módosítás nélkül elfogadták.

—  Költségvetési sorok, amelyek esetében az Európai Parlament által bevezetett módosításokat módosítás nélkül elfogadták:

07 10 01. jogcímcsoport – Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound)

A szöveg az alábbiak szerint módosul:

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) fontos ismereteket szolgáltat és terjeszt a munkához kapcsolódó és szociális témákban, ezzel hozzájárulva az adott területen a körültekintő és tényalapú szakpolitikák kialakításához. Fő tevékenysége a foglalkoztatás, a munkakörülmények, a munkaügyi kapcsolatok és az életminőség területén végzett kutatás. Az Eurofound tevékenységei a következő prioritásokhoz járulnak hozzá: a munkaerőpiaci részvétel növelése és a munkanélküliség elleni küzdelem munkahelyek létrehozásával, a munkaerőpiac működésének javításával, valamint az integrációintegráció és a nemek közötti egyenlőség ösztönzésével; a munkakörülmények javításával és a foglalkoztatás fenntarthatóvá tételével az életpálya során, a munkaügyi kapcsolatok fejlesztésével méltányos és produktív megoldások biztosítása céljából a változó szakpolitikai környezetben, az életszínvonal javításával és a szociális kohézió előmozdításával az olyan gazdasági és szociális egyenlőtlenségekegyenlőtlenségek közepette, mint amilyen a nemek közötti foglalkoztatási és bérszakadék.

—  Költségvetési sorok, amelyek esetében a módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési megjegyzés jóváhagyásra kerül a következő módosításokkal:

—  01 02 02 53 jogcím – Éghajlat, energiaügy és mobilitás klaszter – Európai Vasút közös vállalkozás

A bekezdés a következőképpen módosítandó:

Az Európai Vasút közös vállalkozás hozzájárul a Horizont Európa program, különösen az „Éghajlat, energiaügy és mobilitás” klaszter végrehajtásához. Felgyorsítja az innovatív technológiák (különösen a digitális és az automatizálás) kifejlesztését és bevezetését annak érdekében, hogy vonzóbb, felhasználóbarátabb, versenyképesebb, megfizethetőbb, könnyen karbantartható, hatékony európai vasúti rendszer jöjjön létre, és megvalósítsa az európai zöld megállapodás célkitűzéseit, például azt, hogy a szárazföldi áruszállítás 75%-át kitevő közúti áruforgalom jelentős részét a vasúti és belvízi közlekedés felé terelje.

—  07 20 04 06 jogcím – A szociálpolitika területével, többek között a társadalmi párbeszéddel kapcsolatos különleges hatáskörök

A bekezdés a következőképpen módosítandó:

–  az európai szakszervezeti képviselők részére szervezett előzetes konzultációkkal kapcsolatos fellépések, nevezetesen a költségek fedezése annak érdekében, hogy e képviselők kialakíthassák véleményüket és összehangolhassák álláspontjaikat az uniós politikák továbbfejlesztése kérdésében, különösen a Covid19-válságot követően.

—  1 3 0 1. jogcím, X. szakasz: Európai Külügyi Szolgálat — Képzés

Az alábbi szöveg beillesztése:

A képzésekre szánt költségvetésnek egyértelműen be kell mutatnia és támogatnia kell a nemek közötti egyenlőség, a nemek közötti egyenlőség iránti érzékenység és a nemi elfogultság elleni küzdelem – többek között a zaklatás elleni politika – előmozdításának fontosságát saját intézményeinkben (beleértve az EKSZ székhelyét, az uniós küldöttségeket, valamint a KBVP-missziókat és -műveleteket), a kiválasztási eljárások során is. Ennek magában kell foglalnia kötelező képzéseket és kezdeményezéseket, különös tekintettel az e területekkel kapcsolatos közép- és felsővezetői felelősségre, összhangban a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó III. cselekvési terv és a kapcsolódó bizottsági szolgálati munkadokumentum rendelkezéseivel.

—  A költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban az egyeztetőbizottság megállapodik abban, hogy ismét kötelezettségvállalási előirányzatokat bocsát rendelkezésre a 01 02 02 10. költségvetési sor tekintetében. A költségvetési megjegyzések ennek megfelelően módosulnak:

Költségvetési sor

Elnevezés

01 02 02 10

Az alábbi szöveg beillesztése:

A költségvetési rendelet 15. cikkének (3) bekezdésével összhangban e költségvetési jogcímben 40 000 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat áll rendelkezésre a kutatási projektek végrehajtásának teljes vagy részleges elmaradása miatt 2020-ban visszavont kötelezettségvállalások eredményeképpen.

Ez annak tudomásulvételével történt, hogy az Európai Parlament vagy a Tanács által bevezetett módosítások nem módosíthatják vagy terjeszthetik ki a meglévő jogalap terjedelmét, illetve nem sérthetik az intézmények igazgatási autonómiáját, továbbá hogy az intézkedés fedezhető a rendelkezésre álló forrásokból.

1.7.  Költségvetési nómenklatúra

A Bizottság által az 1/2022. sz. módosító indítvánnyal módosított költségvetési tervezetben javasolt költségvetési nómenklatúra jóváhagyásra kerül, és abba bekerülnek az új kísérleti projektek és előkészítő intézkedések, kivéve „A fenntartható fejlődési célok nyomon követése az uniós régiókban – A hiányzó adatok pótlása” elnevezésű új kísérleti projektet, amelyet a többéves pénzügyi keret 1. fejezetének PP 01 22 06. költségvetési jogcímcsoportja alatt hajtanak végre, nem pedig a többéves pénzügyi keret 2b. alfejezete alatt.

2.  2021. évi költségvetés

Az 5/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

A 6/2021. sz. költségvetés-módosítási tervezet a Bizottság javaslatának megfelelően jóváhagyásra kerül.

3.  Nyilatkozatok

3.1.  Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a kifizetési előirányzatokról

Az Európai Parlament és a Tanács felszólítja a Bizottságot, hogy 2022 folyamán továbbra is szorosan és aktívan kísérje figyelemmel az aktuális és az előző többéves pénzügyi keretek programjainak végrehajtását (különösen a 2a. alfejezetben és a vidékfejlesztés terén). Az Európai Parlament és a Tanács e célból felkéri a Bizottságot, hogy (adott esetben figyelembe véve a tagállami előrejelzések pontosságának javulását) kellő időben terjessze elő a 2022. évi kifizetési előirányzatokkal kapcsolatos helyzetre és tervezetekre vonatkozó aktualizált számadatokat. Amennyiben a számadatok szerint a 2022. évi költségvetésben szereplő előirányzatok összege nem elég az igények fedezésére, az Európai Parlament és a Tanács felkéri a Bizottságot, hogy mielőbb terjesszen elő megfelelő megoldást – többek között költségvetés-módosítási tervezetet – annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács az alátámasztott igényekkel kapcsolatban indokolatlan késedelem nélkül meghozhassa a szükséges döntéseket. Az Európai Parlament és a Tanács adott esetben figyelembe fogja venni az ügy sürgősségét, és amennyiben szükségesnek ítéli, lerövidíti a döntéshozatalra rendelkezésre álló nyolchetes időszakot. Ugyanez vonatkozik értelemszerűen arra az esetre is, ha a számadatok azt mutatják, hogy a 2022. évi költségvetésben szereplő előirányzatok a szükségesnél magasabbak.

3.2.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata az Európai Uniós Helyreállítási Eszköz (EURI) 2022-es finanszírozási költségeiről

A jelenlegi kedvező kamatkörnyezetnek köszönhetően és figyelembe véve az NGEU finanszírozási műveleteinek idén eddig felmerült kibocsátási költségeit, az Európai Helyreállítási Eszköz finanszírozási költségeire tervezett előirányzatok [06 04 01. költségvetési sor] csökkenthetők olyan módon, hogy ezzel együtt 2022-ben teljes mértékben finanszírozható maradjon az NGEU vissza nem térítendő összetevője.

A saját forrásokról szóló határozat 5. cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy „A hitelek tőkeösszegei törlesztésének a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret időszakának vége előtt meg kell kezdődnie minimális összeggel, amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett hitelfelvétel után esedékes kamatfizetések céljára fel nem használt összegekből ez lehetséges, kellő figyelemmel az EUMSZ 314. cikkében előírt eljárásra.”

Ezenkívül a saját forrásokról szóló határozat (20) preambulumbekezdése szerint „A tervezett kamatfizetésekre fel nem használt összegek előtörlesztésre kerülnek felhasználásra a 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keret vége előtt, minimális összeggel, és e szint akkor léphető túl, ha az EUMSZ 311. cikkének harmadik bekezdésében meghatározott eljárással összhangban 2021 után új saját források bevezetésére került sor”.

Mivel 2022-ben nem lesz lehetőség tőketörlesztésre:

—  egy 90 millió EUR-s összeget, amelyből 70 millió EUR már szerepel a költségvetési tervezetben, át kell ütemezni 2027-re, amikor is vagy kamatfizetésre, vagy előtörlesztésre használható majd fel. Ezt a későbbre ütemezést „az EU az egészségért” program megfelelő előreütemezése ellensúlyozza,

—  a költségvetési hatóság előjogainak sérelme nélkül az Európai Parlament és a Tanács egyetért azzal, hogy – a Bizottság javaslata alapján, az előtörlesztés szükségességének és lehetőségeinek felmérést követően, a rendelkezésre álló tartaléksávok felhasználásával, az egységes tartalékeszköz igénybevételével, egyúttal a 2b. alfejezeten belüli programok pénzügyi programozásának tiszteletben tartásával – a 2024–2027-es időszakban 224,7 millió EUR-val emelkedjen a 06 04 01. költségvetési sorban rendelkezésre álló összeg.

E mechanizmussal biztosítható, hogy a 2022. évi eredeti pénzügyi programozásban az EURI-hoz kapcsolódó sor teljes összegét kamatfizetésre vagy előtörlesztésre használják fel a 2021–2027-es többéves pénzügyi keret ideje alatt.

3.3.  A Bizottság egyoldalú nyilatkozata az EURI-kamatsor tekintetében a körültekintő költségvetési tervezésről

A Bizottság emlékeztet arra, hogy az EURI-kamatsor ([06 04 01. költségvetési sor]) az NGEU-hitelek finanszírozási és likviditási költségeinek kifizetését szolgálja, amennyiben ezeket az uniós költségvetés terhére számolják el. A kamatfizetésekre fel nem használt összegeket a saját forrásokról szóló határozat 5. cikkének (2) bekezdésével és (20) preambulumbekezdésével összhangban az adósság előtörlesztésére kell felhasználni.

Az infláció növekedése még körültekintőbb költségvetési tervezést tesz szükségessé az EURI-kamatsor kezelése vonatkozásában, tekintettel annak lehetőségére, hogy a nominális kamatlábak magasabbak lesznek, mint ahogyan az e költségvetési sor programozásakor feltételezhető volt.

A Bizottság ezért az EUMSZ 314. cikkének (2), (5) és (8) bekezdése szerinti kötelezettségeinek teljesítése során olyan költségvetési intézkedéseket fog javasolni, amelyekkel – elfogadásuk esetén – biztosítható lesz, hogy a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keretben az EURI-hoz kapcsolódó sorra eredetileg tervezett teljes összeget [folyó áron 14 976 millió EUR] maradéktalanul felhasználják a kamatköltség, illetve az előtörlesztések fizetésére.

A Bizottság a költségvetési tervezet benyújtásának keretében minden évben jelentést fog készíteni az EURI-kamatsor kumulatív végrehajtásáról, az EURI-hoz kapcsolódó sor vonatkozásában későbbre ütemezett összegekről, valamint az egységes tartalékeszköz keretében e célkitűzés megvalósítása érdekében fenntartott összegről.

3.4  Az Európai Bizottság egyoldalú nyilatkozata a gyermekszegénység ellen az Európai Szociális Alap+ keretében folytatott küzdelemről

A gyermekszegénység elleni küzdelem – különösen a Covid19-válság utáni helyreállítás összefüggésében – még fontosabbá válik majd, és erre elegendő forrást kell szánni. E célból az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) létrehozásáról szóló (EU) 2021/1057 rendelet előírja, hogy a tagállamok az ESZA+ megosztott irányítású ága keretében rendelkezésükre álló forrásokból megfelelő összeget allokáljanak a gyermekgaranciának a célzott intézkedések és strukturális reformok révén történő végrehajtására, a gyermekszegénység elleni küzdelem céljából. A rendeletben kifejezett minimumként 5 %-os allokáció került meghatározásra azon tagállamok esetében, amelyekben a 2017–2019-es időszakban a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett 18 év alatti gyermekek aránya átlagosan meghaladta az uniós átlagot.

A Bizottság és a tagállamok között még folynak a tárgyalások a 2021–27-es időszakra vonatkozó programokról, és e folyamat lezárulása után fognak ismertté válni azok a pontos összegek, amelyeket minden tagállamban a gyermekgarancia támogatására kell programozni.

Az európai gyermekgarancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlással {SWD(2021) 62 final} összhangban, valamint a gyermekgaranciáért felelős tagállami koordinátorok és a szociális védelemmel foglalkozó bizottság jelentései alapján a Bizottság rendszeres időközönként jelentést fog készíteni a gyermekgarancia létrehozásáról szóló ajánlás végrehajtásáról. A Bizottság az európai szemeszter keretében is szorosan nyomon fogja követni ezen ajánlás végrehajtását. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy a tagállamok az ESZA+-rendeletben meghatározott minimumkövetelményeken túlmenően is programozhatnak finanszírozást a gyermekgarancia megvalósítására. Igénybe vehetnek továbbá egyéb uniós forrásokat – így például a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt –, valamint saját nemzeti finanszírozást is.

3.5.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata azon szándékról, hogy 2022-ben a SEAR EUSZA ága keretében maximális forrásokat biztosítsanak természeti katasztrófák esetén

Mindhárom intézmény tudatában van annak, hogy a 2021-ben bekövetkezett rendkívüli mértékű természeti katasztrófák nyomást gyakorolnak az Európai Unió Szolidaritási Alapja (EUSZA) keretében rendelkezésre álló forrásokra. Az EUSZA finanszírozása kizárólag a szolidaritási és sürgősségisegély-tartalékból (SEAR) történik, és nincs lehetőség más finanszírozási források igénybevételére.

Az egyeztetőbizottság megállapodott abban, hogy a 2022. évi költségvetésben 211 millió EUR-val növeli a 6. fejezeten belüli humanitárius segítségnyújtást. Ezért a 2022. január 1. és augusztus 31. közötti időszakban korlátozható a SEAR külső veszélyhelyzetekre szánt keretösszegének igénybevétele, így 2022. szeptember 1-jén, a 6. fejezeten belüli humanitárius segítségnyújtás tekintetében eszközölt emelés összegével azonos további források szabadulnak fel az EUSZA számára. Ez lehetővé fogja tenni, hogy a lehető legnagyobb szolidaritást mutathassuk a természeti katasztrófák által érintett tagállamok vonatkozásában, növelve egyúttal az uniós költségvetés azon képességét, hogy gyorsan tudjon reagálni a külső veszélyhelyzetekre.

3.6.  Az Európai Parlament és a Tanács együttes nyilatkozata a Számvevőszék létszámtervének bővítéséről

Az EP és a Tanács tudatában van annak, hogy az NGEU további olyan munkaterhet jelent majd a Számvevőszék számára, amelyet nem lehet teljes mértékben ellensúlyozni a meglévő költségvetésen belüli átcsoportosítással. Ezért a két intézmény egyetért azzal, hogy a Számvevőszék létszámterve 2022-ben 20 álláshellyel bővüljön.

Az EP és a Tanács hangsúlyozza, hogy nagy jelentőséget tulajdonítanak a Számvevőszék munkájának, különösen a Számvevőszék által annak érdekében végzett pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzéseknek, hogy ellássa elsődleges feladatát, azaz annak megvizsgálását, hogy minden bevétel beérkezése és minden kiadás kifizetése jogszerű és szabályos módon történt-e. Az érme két oldalához hasonlóan e pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzések elválaszthatatlanul kapcsolódnak a teljesítmény-ellenőrzésekhez, amelyekkel a Számvevőszék az uniós költségvetéssel való gazdálkodás gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét vizsgálja. Költségvetése tekintetében a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás az Unió legitimitásának egyik sarokköve.

Ezzel összefüggésben az EP és a Tanács elengedhetetlennek tartja, hogy a Számvevőszék elegendő forrást tudjon elkülöníteni ezen alapvető tevékenységek végzésére.

Az EP és a Tanács tudatában van továbbá annak, mennyire fontosak a Számvevőszék által az EUMSZ 287. cikke (4) bekezdésének második albekezdése alapján készített ajánlások, egyúttal jelzi, hogy a Bíróság egyértelművé tette, hogy e rendelkezés „célja az Unió pénzgazdálkodásának javításához való hozzájárulás, mégpedig annak előírásával, hogy jelentéseket kell küldeni az intézményeknek, az intézményeknek pedig reagálniuk kell ezekre” (nem hivatalos fordítás).

Az EP és a Tanács felkéri a Számvevőszéket, hogy a jövőbeli költségvetési évekre vonatkozó munkadokumentumokban szerepeljen egy azt bemutató áttekintés, hogy az előző évben hogyan rendelték a személyzetet a pénzügyi, a szabályszerűségi és a teljesítmény-ellenőrzési tevékenységekhez, valamint az EUMSZ 287. cikkének (4) bekezdésén alapuló munkához és a támogatási szolgáltatásokhoz.

3.7.  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata a világjárvány alakulásának 2022-es áttekintéséről

Mindhárom intézmény vállalja, hogy 2022. június végére áttekinti a világjárványra való reagálás alakulását, különösen a nemzetközi oltáshelyzetet, és ennek alapján fogja megvizsgálni a Bizottság által javasolt szükséges intézkedéseket.

3.8.  A Bizottság egyoldalú nyilatkozata a migrációról

Tekintettel a következő években várható folyamatos igényekre, a Bizottság megerősíti, hogy tervei szerint az NDICI – Globális Európa szomszédsági eszközből – és szükség szerint más eszközökből – a déli szomszédság részére a migráció kezelésére szánt átlagos éves finanszírozás legalább a 2022-re előirányzott szinten marad.

3.9..  A Bizottság egyoldalú nyilatkozata a 7. fejezetről

A Bizottság emlékeztet arra, hogy a 7. fejezet pénzügyi programozása azon a feltételezésen alapul, hogy az intézmények személyzeti létszáma változatlan marad. A Bizottság megállapítja, hogy a 2022. évi költségvetés nincs összhangban ezzel a feltételezéssel, és kiemeli, hogy az erősödő infláció tükrében a személyzeti létszám jövőbeli növelése a 2021–2027-re szóló többéves pénzügyi keret 7. fejezete vonatkozásában feszültségeket okozhat.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2022. március 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat