Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2021/0316(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0319/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0319/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 24/11/2021 - 10
CRE 24/11/2021 - 10
PV 25/11/2021 - 8

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0471

Elfogadott szövegek
PDF 152kWORD 54k
2021. november 25., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2021/001 ES/País Vasco metal kérelem – Spanyolország
P9_TA(2021)0471A9-0319/2021
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2021. november 25-i állásfoglalása Spanyolország EGF/2021/001 ES/País Vasco metal referenciaszámú kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2021)0618 – C9-0377/2021 – 2021/0316(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0618 – C9‑0377/2021),

–  tekintettel az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) és az 1309/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. április 28-i (EU) 2021/691 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) (a továbbiakban: EGAA-rendelet),

–  tekintettel a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2020. december 17-i (EU, Euratom) 2020/2093 tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 8. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 9. pontjára,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleményére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0319/2021),

A.  mivel az Unió jogalkotási és költségvetési eszközöket hozott létre annak érdekében, hogy további támogatást nyújtson a globalizáció, valamint a technológiai és környezeti változások következményei – például a világkereskedelemben bekövetkezett változások, a kereskedelmi viták, az Unió kereskedelmi kapcsolataiban vagy a belső piac összetételében bekövetkezett jelentős változások, valamint pénzügyi vagy gazdasági válságok, továbbá az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás, illetve a digitalizáció vagy automatizálás következményei – által sújtott munkavállalóknak;

B.  mivel Spanyolország EGF/2021/001 ES/País Vasco metal referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (a továbbiakban: EGAA) igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt, miután a kérelem által érintett 2020. június 2. és 2020. december 2. közötti referencia-időszakban a spanyolországi NUTS 2 szintű País Vasco (Baszkföld) régióban (ES21) elbocsátottak 491 munkavállalót;

C.  mivel a kérelem összesen 491 olyan elbocsátott munkavállalóra vonatkozik, akinek megszűnt a tevékenysége, és az elbocsátások közül 192-re csoportos létszámcsökkentés keretében került sor, amelyeket hat vállalat(4) jelentett be a hatóságoknak;

D.  mivel a kérelem az EGAA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett beavatkozási kritériumon alapul, amely az EGAA hozzájárulását ahhoz köti, hogy egy hat hónapos referencia-időszak alatt legalább 200 munkavállaló tevékenysége szűnik meg a tevékenységét ugyanabban a NACE Rev. 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban végző és egy tagállam egyetlen vagy két egymással határos NUTS II szintű régiójában található vállalkozásoknál;

E.  mivel a Covid19-világjárvány, a 2020 második negyedévében Spanyolországban bevezetett szigorú korlátozó intézkedések és az ezt követő ellátási és nyersanyaghiány hátrányosan érintette az ország fémágazatát;

F.  mivel Baszkföldön a fémfeldolgozási termékek ágazata az ipar bruttó hozzáadott értékének 27,4 %-át teszi ki(5), miközben a 28 tagú EU-ban ez a szám 18,8 %(6);

G.  mivel Spanyolországban 2020-ban (az előző év azonos időszakához képest) a termelés a fémipari vállalkozások 18 %-ában, a forgalom pedig a vállalkozások 16 %-ában több mint 50 %-kal csökkent, és a fémipari vállalkozások harmada tapasztalta meg a termelés és a forgalom 30–50 %-os csökkenését(7);

H.  mivel a Covid19-világjárvány és annak társadalmi és gazdasági következményei fényében a Bizottság megerősítette és hangsúlyozta az EGAA szükséghelyzeti eszközként betöltött szerepét(8), és lehetővé tette, hogy a világjárványhoz közvetlenül kapcsolódó eseteket az EGAA-ból finanszírozzák;

I.  mivel Spanyolország a beszámolói szerint megfelel „A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret” című közleményben foglalt ajánlásoknak(9), és felhívja a figyelmet a baszk szakképzési terv, a baszk foglalkoztatási stratégia és a zöld munkahelyek program kulcsfontosságú koncepcióira;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Spanyolország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 214 607 EUR pénzügyi hozzájárulásra, amely az 1 428 950 EUR-t kitevő összes kiadás 85 %-a és a személyre szabott szolgáltatásokra fordított 1 384 950 EUR-t, valamint az EGAA végrehajtásához kapcsolódó kiadásokra(10) szánt 44 000 EUR-t foglalja magában;

2.  megállapítja, hogy a spanyol hatóságok 2021. június 25-én nyújtották be a kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2021. október 7-én fejezte be, majd erről ugyanazon a napon értesítette a Parlamentet;

3.  megállapítja, hogy a kérelem összesen 491 olyan elbocsátott munkavállalóra vonatkozik, akinek megszűnt a tevékenysége, és az elbocsátások közül 192-re csoportos létszámcsökkentés keretében került sor, amelyeket hat vállalat jelentett be(11) a hatóságoknak; megállapítja továbbá, hogy Spanyolország előrejelzése szerint az összes támogatható kedvezményezettből 300 fog részt venni az intézkedésekben (a továbbiakban: célzott kedvezményezettek);

4.  emlékeztet arra, hogy az elbocsátások várhatóan jelentős társadalmi hatással lesznek a munkavállalókra, valamint az egész baszk régióra, ahol 2020 márciusa és augusztusa között 25 %-kal nőtt a munkanélküliek száma(12), és ahol a tartós munkanélküliség 2021 májusában a teljes munkanélküliség 55,6 %-át tette ki (3,6 százalékponttal magasabb, mint 2021 januárjában), valamint az alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkező munkanélküliek 60,8 %-ot tettek ki; emlékeztet továbbá arra, hogy a baszk régióban a férfiak és nők közötti bérszakadék 22,6 %, az ideiglenes foglalkoztatás aránya pedig 25,8 %, amely utóbbi 11,6 százalékponttal haladja meg az uniós átlagot, azaz a 14,2 %-ot;

5.  rámutat arra, hogy az elbocsátott munkavállalók többsége szakmai pályafutásának második felében van, és alacsony szintű képzettséggel rendelkezik;

6.  megjegyzi, hogy Spanyolország a célzott kedvezményezetteknek 2021. június 11-én kezdte meg a személyre szabott szolgáltatások nyújtását, és hogy az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulásra való jogosultság időszaka ezért 2021. június 11-től a finanszírozási határozat hatálybalépését követő 24 hónapig fog tartani;

7.  emlékeztet arra, hogy a határozat meghozatalát követően az elbocsátott munkavállalóknak és az önálló vállalkozóknak nyújtott személyre szabott szolgáltatások az alábbiakat foglalják magukban: profilmeghatározó ülések, pályaorientációs tanácsadás, álláskereséshez nyújtott segítség, vállalkozásalapításhoz, átképzéshez, továbbképzéshez és munkahelyi képzéshez nyújtott támogatás és/vagy hozzájárulás, valamint részvételhez kötött juttatások; a tervek szerint az intézkedések összhangban vannak a körforgásos gazdaságra vonatkozó spanyol stratégiával, és a képzés hozzájárul az ipar digitális átalakulási folyamatának fellendítéséhez;

8.  megjegyzi, hogy Spanyolország részéről az EGAA végrehajtásával összefüggésben 2021. február 1-jétől kezdődően merültek fel igazgatási kiadások, és hogy az előkészítő, irányítási, tájékoztatási és nyilvánossággal kapcsolatos, valamint az ellenőrzési és jelentéstételi tevékenységekre fordított kiadások ezért 2021. február 1-től a finanszírozási határozat hatálybalépését követő 31 hónapig támogathatók az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulásból;

9.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagját Spanyolország a szociális partnerekkel egyeztetve állította össze(13); a szociális partnerek bevonását a Lanbide irányító testületében való képviseletük biztosította, amely a regionális kormány, a szakszervezetek és a munkaadói szervezetek képviselőiből áll;

10.  üdvözli, hogy a személyre szabott szolgáltatások koordinált csomagja az EGAA-rendelet 7. cikkének (2) bekezdésével összhangban hozzájárul a digitális ipari korban és az erőforrás-hatékony gazdaságban szükséges horizontális készségek terjesztéséhez;

11.  emlékeztet, hogy a javasolt intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikkében meghatározott támogatható intézkedések közé tartozó aktív munkaerőpiaci intézkedéseknek minősülnek, és nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket;

12.  hangsúlyozza, hogy a spanyol hatóságok megerősítették, hogy a támogatható intézkedésekre más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást;

13.  tudomásul veszi Spanyolország értesítését, mely szerint a pénzügyi hozzájárulás irányítását és ellenőrzését ugyanazok a szervek fogják végezni, mint amelyek az Európai Szociális Alap Pluszt irányítják és ellenőrzik;

14.  ismételten hangsúlyozza, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem léphet azon intézkedések helyébe, amelyek a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében a vállalatok felelősségi körébe tartoznak, a teljes kiegészítő jelleg biztosítása érdekében pedig nem léphet az EGAA-támogatásban részesülők juttatásainak vagy jogainak helyébe sem;

15.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

16.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

17.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 153., 2021.5.3., 48. o.
(2) HL L 433. I, 2020.12.22., 11. o.
(3) HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.
(4) Auxiliar Troquelería SL, Calderería del Oria, Matricería Deusto, Mecanizados de la Industria Vasca SLU, Taller Mecanizado Pablo López Lacalle SL, Tratamientos Superficiales Iontech SA.
(5) https://es.statista.com/estadisticas/1220166/porcentaje-del-vab-total-en-espana-por-sector/
(6) https://www.eustat.eus/elementos/El-32-del-VAB-industrial-esta-generado-por-sectores-de-nivel-tecnologico-alto-o-medio-alto-en-2019/not0018911_c.html
(7) Jelentés a Covid19 fémágazatra gyakorolt gazdasági hatásáról.2020. október – https://atra.gal/files/noticias/Archivos_3680.pdf
(8) COM(2020)0442.
(9) COM(2013)0882.
(10) Az EGAA-rendelet 7. cikkének (5) bekezdésével összhangban.
(11) Auxiliar Troquelería SL, Calderería del Oria, Matricería Deusto, Mecanizados de la Industria Vasca SLU, Taller Mecanizado Pablo López Lacalle SL, Tratamientos Superficiales Iontech SA.
(12) Avance de los datos del mercado laboral del año 2020 (2020-as munkaerőpiaci adatok).
(13) A kérelmet a baszk állami foglalkoztatási szolgálat, a Lanbide hagyta jóvá 2021. július 2-án (a szociális partnerek az irányító testület részét képezik). 2021. január 19-én és február 2-án további találkozókra került sor a Federación Vizcaína de Empresas del Metal (Bizkaia fémipari vállalkozásainak szövetsége), az Asociación de Empresas de Guipúzcoa – ADEGI (Gipuzkoa vállalkozói szövetsége) és a SEA-Empresas Alavesas (Araba vállalkozói szövetségei) részvételével.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Spanyolország EGF/2021/001 ES/País Vasco metal referenciaszámú kérelme nyomán az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2021/2159 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2022. március 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat