Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/0179(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0299/2021

Texte depuse :

A9-0299/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/11/2021 - 8

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0476

Texte adoptate
PDF 116kWORD 43k
Joi, 25 noiembrie 2021 - Strasbourg
Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Jamaicăi *
P9_TA(2021)0476A9-0299/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 noiembrie 2021 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Jamaicăi la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii (COM(2021)0363 – C9-0334/2021 – 2021/0179(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului (COM(2021)0363),

–  având în vedere articolul 38 al patrulea paragraf din Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 81 alineatul (3) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C9-0334/2021),

–  având în vedere avizul Curții de Justiție(1) privind competența externă exclusivă a Uniunii Europene pentru o declarație de acceptare a aderării la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii,

–  având în vedere articolul 82 și articolul 114 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0299/2021),

1.  aprobă autorizarea statelor membre ale Uniunii Europene să accepte, în interesul Uniunii Europene, aderarea Jamaicăi la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei și guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Biroului permanent al Conferinței de la Haga privind dreptul internațional privat.

(1) Avizul Curții de Justiție din 14 octombrie 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303.

Ultima actualizare: 2 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate