Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2981(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0554/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Приети текстове :

P9_TA(2021)0481

Приети текстове
PDF 174kWORD 54k
Четвъртък, 25 ноември 2021 г. - Страсбург
Положението в Сомалия
P9_TA(2021)0481RC-B9-0554/2021

Резолюция на Европейския парламент от 25 ноември 2021 г. относно положението в Сомалия (2021/2981(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Сомалия,

–  като взе предвид Съвместната стратегия Африка – ЕС,

–  като взе предвид Споразумението от Котону,

–  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–  като взе предвид Конвенцията на Африканския съюз за закрила и помощ на вътрешно разселените лица в Африка,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989 г.,

–  като взе предвид Националната индикативна програма ЕС — Сомалия за Федерална република Сомалия за периода 2014 – 2020 г.,

–  като взе предвид изявлението на мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) от 8 ноември 2017 г., в което беше обявено намерението ѝ да започне поетапно изтегляне на войските от Сомалия, като се започне през декември 2017 г., с намерението за цялостно изтегляне до 2020 г.,

–  като взе предвид изявлението на върховния представител Жозеп Борел от 18 септември 2021 г. относно политическото положение в Сомалия,

–  като взе предвид Резолюция 2568 на Съвета за сигурност на ООН от 12 март 2021 г. относно положението в Сомалия,

–  като взе предвид член 144, параграф 5 и член 132, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че хуманитарното положение в Сомалия продължава да се влошава, като множество кризи, включително политическа нестабилност, терористични действия, продоволствена несигурност, суша, свързаната с климата криза и COVID-19, застрашават стабилността и благосъстоянието и поминъка на хората и водят до мащабно разселване в цялата страна и региона;

Б.  като има предвид, че агенциите за международна помощ предупредиха, че Сомалия е на ръба на хуманитарна катастрофа, като приблизително 5,9 милиона души се нуждаят от хуманитарна помощ и над 2,7 милиона души са изложени на извънредни нива на продоволствена несигурност в цялата страна, включително над 800 000 деца на възраст под пет години, изложени на риск от остро недохранване; като има предвид, че 2 милиона души са изложени на сериозен недостиг на вода; като има предвид, че ООН заяви, че Сомалия е изправена пред най-големия недостиг на финансиране от шест години насам; като има предвид, че според прогнози, направени от хуманитарни партньори, през 2022 г. 7,7 милиона сомалийци ще се нуждаят от хуманитарна помощ, а около 1,2 милиона деца на възраст под пет години вероятно ще бъдат остро недохранени през 2022 г., ако не бъде предоставено спешно лечение;

В.  като има предвид, че Сомалия не успя да реагира на пандемията от COVID-19 поради липсата на функционираща система на здравеопазване, липсата на вентилатори, фармацевтични доставки и персонал; като има предвид, че Сомалия, както и много африкански държави, не успява да ваксинира населението си поради липса на ваксини, като едва 3% от населението ѝ е напълно ваксинирано;

Г.  като има предвид, че секторът на образованието беше сериозно засегнат от пандемията от COVID-19, като много деца, включително в частност живеещите в обекти за вътрешно разселени лица, не са в състояние да продължат формалното си образование в резултат на обстоятелства като например загуба на поминъка и на ефективни източници на доходи на родителите;

Д.  като има предвид, че бунтовническите групировки продължават да бъдат най-големият източник на несигурност в страната, като извършват безразборни нападения над сомалийци и участват в отвличания и насилствено набиране на деца за въоръжени конфликти; като има предвид, че от началото на 2021 г. във въоръжени конфликти са били убити или ранени близо 1 000 цивилни граждани, като групировката Аш-Шабаб е отговорна за повечето жертви сред цивилното население; като има предвид, че бунтовниците увеличават нападенията и прибягват до убийства на правителствени служители в опит да възпрепятстват изборния процес през 2021 г.;

Е.  като има предвид, че уязвимите групи остават основни цели на злоупотребите и насилието, включително жени, деца, възрастни хора, вътрешно разселени лица, ЛГБТК и други малцинства; като има предвид, че сексуалното насилие и насилието, основано на пола, както и свързаното с конфликти насилие остава широко разпространено и безнаказано, особено в районите на конфликт;

Ж.  като има предвид, че според доклада на генералния секретар на ООН от 2021 г. относно децата и въоръжените конфликти, тежките злоупотреби срещу деца в Сомалия продължават, като през 2020 г. са убити и осакатени най-малко 1 087 деца; като има предвид, че групировката Аш-Шабаб набира най-много деца, като миналата година Аш-Шабаб, правителствените сили за сигурност, регионалните сили за сигурност и милициите на клановете заедно са вербували общо 1 716 деца;

З.  като има предвид, че през август 2020 г. парламентът в Могадишу внесе нов закон за престъпленията, свързани със сексуални отношения, който позволява сключването на брак в детска възраст, като основава определението за дете на физическата зрялост, а не на възрастта, и предвижда слаба процесуална защита за жертвите; като има предвид, че новият закон за престъпленията, свързани със сексуални отношения, нарушава международни и регионални задължения в областта на правата на човека;

И.  като има предвид, че свободата на изразяване на мнение продължава да е силно ограничена, като журналистите и защитниците на правата на човека са заплашвани, произволно задържани и лишавани от гаранции за надлежен и справедлив съдебен процес; като има предвид закриването на медии от органите на регионално и федерално равнище; като има предвид, че органите рядко разследват случаи на убийства на журналисти или нападения над тях или съдят извършителите;

Й.  като има предвид, че преди започването на изборния процес силите за сигурност на федералното правителство и регионалните органи на Сомалия, по-специално в Пунтланд, както и групировката Аш-Шабаб, засилиха атаките срещу журналисти чрез сплашване, тормоз и произволни арести; като има предвид, че независимите медии са съществен елемент от справедливия изборен процес; като има предвид, че през 2021 г. бяха незаконно убити множество журналисти, включително ветеранът журналист Абдиазис Мохамуд Глед, директор на Радио Могадишу, който беше убит от Аш-Шабаб в Могадишу на 20 ноември 2021 г.;

К.  като има предвид, че близо 2,9 милиона сомалийци са вътрешно разселени; като има предвид, че от август до октомври 2021 г. 55 000 души са били принудени да напуснат домовете си, като 80% от тях напускат заради конфликт, а 20% – заради свързани с климата събития; като има предвид, че в Кения има няколко бежански лагера, които приемат сомалийски бежанци и лица, търсещи убежище, от времето на гражданската война в Сомалия през 1991 г., включително лагерите Какума и Дадааб с около 520 000 регистрирани бежанци и лица, търсещи убежище; като има предвид, че условията на живот в лагерите са опасни, като жените, децата и ЛГБТКлицата са особено изложени на повтарящи се злоупотреби и насилие; като има предвид, че на 29 април 2021 г. ВКБООН и кенийското правителство постигнаха съгласие по пътна карта, отлагаща закриване на лагерите в Кукума и Дадааб до 30 юни 2022 г.;

Л.  като има предвид, че Сомалия продължава да бъде една от най-опасните африкански държави за профсъюзни дейци, които системно се подлагат на насилие и сплашване; като има предвид, че сомалийските работници са постоянно лишавани от основни права на човека и трудови права, че здравето и безопасността им на работното място редовно се застрашават и че те са зле платени, включително от чуждестранни изпълнители;

М.  като има предвид, че първоначално изборният процес трябваше да приключи през октомври 2021 г. с президентски избори; като има предвид обаче, че изборният процес непрекъснато се спира вследствие на забавяне от страна на федералните щати на провеждането на избори за членове на двете камари на Федералния парламент на Сомалия, който на свой ред трябва избере президента на Сомалия; като има предвид, че колкото повече се забавя изборният процес, толкова повече ресурси ще бъдат отклонявани от важни национални приоритети, като например реагиране при извънредни хуманитарни ситуации;

Н.  като има предвид, че делегатите на клановете се очаква да назначат общо 275 депутати в долната камара, докато петте държавни законодателни органа на Сомалия вече са избрали всичките 54 сенатори в горната камара; като има предвид, че органите са се ангажирали да приключат изборите за долна камара до 24 декември 2021 г.; като има предвид, че доверието в приключилите изборни процеси ще бъде от решаващо значение за гарантиране на сигурността и дългосрочното развитие на Сомалия;

О.  като има предвид, че 26% от избраните членове на горната камара са жени, което представлява положително развитие по пътя на Сомалия към равенство между половете; като има предвид, че трябва да бъдат положени допълнителни усилия за достигане на договорената квота от 30% за долната камара и за пълноценното включване на жените в процеса на вземане на политически, социални и икономически решения в Сомалия;

П.  като има предвид, че външната намеса във вътрешните политически процеси и организацията на изборите възпрепятства тяхното навременно приключване; като има предвид, че на 15 ноември 2021 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2607 (2021), с която се продължава оръжейното ембарго срещу Сомалия;

Р.  като има предвид, че мандатът на ООН за AMISOM изтича на 31 декември 2021 г.; като има предвид, че федералното правителство на Сомалия и Африканският съюз (АС) не успяха да постигнат съгласие за преконфигуриране на ръководена от АС мисия, както е предвидено в Резолюция 2568 (2021 г.) на Съвета за сигурност на ООН; като има предвид, че ЕС, чрез различни инструменти, е основният финансов донор за дейностите на AMISOM и АС в Сомалия от 2007 г. насам;

С.  като има предвид, че през декември 2020 г. Съветът удължи мандатите на трите си мисии и операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) в Сомалия – мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Сомалия (EUCAP Somalia) и мисията на ЕС за обучение в Сомалия (EUTM Somalia), и на операция EUNAVFOR ATALANTA, до 31 декември 2022 г.;

Т.  като има предвид, че на 5 ноември 2021 г. Сомалия обяви пратеника на АС Симон Мулонго за persona non grata и му нареди да напусне страната в срок от седем дни, като го обвини в участие в дейности, несъвместими с мандата на AMISOM;

У.  като има предвид, че ЕС задели за Сомалия 286 милиона евро по линия на националната индикативна програма за периода 2014—2020 г., с акцент върху подкрепата за принципите на правовата държава, сигурността, продоволствената сигурност и образованието; като има предвид, че през 2021 г. ЕС отпусна 45,3 милиона евро под формата на финансиране за хуманитарни проекти в Сомалия, включително 2,8 милиона евро в подкрепа на националната ваксинация срещу COVID-19, като има предвид, че ЕС и неговите държави членки заедно предоставят над 35% от цялата хуманитарна помощ в Сомалия;

1.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с влошаващата се хуманитарна криза в Сомалия; осъжда всички нарушения и злоупотреби с правата на човека и безразборните нападения срещу цивилни лица, хуманитарни работници, журналисти, изборни служители и мисията на Африканския съюз в Сомалия (AMISOM) от страна на терористични групи, по-специално Аш-Шабаб; призовава всички страни, участващи в различните конфликти в Сомалия, незабавно да прекратят нарушенията на правата на човека и да предприемат конкретни стъпки, за да изправят виновните пред съд в справедливи съдебни процеси; настоятелно призовава да се прекратят военните действия и, доколкото е възможно, да се проведе всеобхватен диалог за преодоляване на политическите различия;

2.  припомня, че трайната стабилност и мир в Сомалия могат да бъдат постигнати единствено чрез социално приобщаване и добро управление, основани на принципите на демокрацията и на правовата държава; поради това призовава ръководителите на Сомалия да увеличат усилията си за завършване на изборния процес в държавата и да приключат с провеждането на приобщаващи и честни избори за долната камара преди края на 2021 г., така че президентските избори да могат да се проведат възможно най-скоро; подчертава, че изборният процес трябва да протече мирно, в съответствие с предварително договорения график от 27 май 2021 г.; освен това призовава ръководителите на Сомалия да проявят сдържаност и да не предприемат действия, които биха могли да увеличат политическото напрежение или насилие, с цел да се установи стабилност и да се лиши Аш-Шабаб от възможността да придобие политическо влияние; призовава по време на кампанията и изборния период изцяло да се зачитат основните права, включително правото на мирни събрания и свободата на движение, сдружаване и изразяване на мнение; осъжда всяка прекомерна употреба на сила от правителствените сили срещу политическата опозиция или срещу протестиращите; отправя предупреждение относно всякакви по-нататъшни инициативи, водещи до удължаване на предходни мандати без широка подкрепа от сомалийските заинтересовани страни, и се противопоставя на всякакви паралелни процеси или частични избори;

3.  призовава ЕС, неговите държави членки и международните партньори спешно да увеличат хуманитарната помощ в съответствие с изискванията и да предоставят допълнителна помощ за реакция във връзка с COVID-19, по-специално като споделят ваксини и предоставят основни медицински консумативи и фармацевтични продукти; подчертава, че международната общност трябва да помогне за предприемането на всички необходими действия за овладяване на пандемията от COVID-19 в Сомалия и региона, включително чрез разпределянето на повече ваксини и увеличаване на капацитета за производство на ваксини;

4.  призовава сомалийските органи да прекратят всички произволни арести и да освободят всички лица, които са обект на незаконно и неоправдано задържане, да се борят с актовете на тормоз и сплашване на цивилни лица от страна на силите за сигурност, политиците и местните органи, както и да гарантират, че виновниците се подвеждат под отговорност; настоява органите да прекратят екзекуциите, постановявани от военни съдилища, да приемат мораториум и да премахнат смъртното наказание; настоятелно призовава правителството на Сомалия да укрепи принципите на правовата държава и да създаде независима и безпристрастна съдебна система, както и да предостави обезщетения на жертвите на извънсъдебно и прекомерно насилие; настоятелно призовава сомалийските органи бързо да приемат политиката за защита на цивилните лица и националния закон за борба с тероризма, както и да гарантират тяхното пълно съответствие с международните норми и стандарти в областта на правата на човека;

5.  изразява дълбока загриженост относно броя на бежанците и вътрешно разселените лица в Сомалия и тяхното благосъстояние; призовава ЕС и международните партньори да преговарят с федералното правителство на Сомалия за предоставяне на закрила, помощ и трайни решения в съответствие с международните задължения; приветства ратифицирането от страна на федералното правителство на Сомалия на Конвенцията на Африканския съюз за закрила и помощ на вътрешно разселените лица в Африка и призовава Комисията да подпомогне Сомалия при разработването на национални правни рамки и гарантирането на безопасността на вътрешно разселените лица и бежанците, като се обърне специално внимание на най-уязвимите, например жените, децата и лицата, принадлежащи към малцинствени групи, които са изложени на най-голям риск от насилие, злоупотреба и нарушения;

6.  изразява дълбока загриженост във връзка със социалните и икономическите щети, причинени от изменението на климата, включително крайно неблагоприятните метеорологични явления и нашествията на скакалци; приветства ангажиментите на Сомалия на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP26) през 2021 г. за справедлив преход, основан на социален диалог и приоритизиране на енергията от възобновяеми източници, за да се покрият енергийните нужди на Сомалия; призовава за спешни действия и правилно прилагане на планове за действие за предотвратяване или смекчаване на последиците от бедствия, свързани с климата, например Плана за действие на Организацията за прехрана и земеделие (ФАО) относно кризата с пустинните скакалци;

7.  изразява съжаление във връзка с нападенията на терористични групи срещу хуманитарни работници, разрушаването на инфраструктура и отклоняването на помощ; припомня, че съгласно международното право трябва да се гарантира безпрепятствен достъп, за да може хуманитарна помощ навременно да бъде предоставяна на нуждаещите се в цяла Сомалия;

8.  припомня решителната си подкрепа за всички защитници на правата на човека и на околната среда в Сомалия и за тяхната работа; призовава делегацията на ЕС и представителствата на държавите членки в страната да засилят подкрепата си за гражданското общество в контактите си с сомалийските органи и да използват всички налични инструменти, за да увеличат подкрепата си за работата на защитниците на правата на човека и на околната среда и когато е целесъобразно да улесняват издаването на визи при спешни случаи и да осигуряват временно убежище в държави членки;

9.  признава приноса на AMISOM за установяването на по-голяма сигурност с оглед на заплахата, която представляват Аш-Шабаб и бунтовническите групировки; изразява подкрепа за плана за преход в Сомалия (STP) по отношение на операциите на AMISOM и призовава за своевременното му изпълнение; призовава основните сомалийски заинтересовани страни в областта на сигурността да постигнат споразумение относно стратегическите цели, размера и състава на бъдещата AMISOM, предназначена да подкрепя прехода в областта на сигурността в Сомалия, за да се постигне напредък в изпълнението на STP; призовава да се укрепи структурата на националната сигурност, за да се защити населението; призовава федералното правителство на Сомалия, AMISOM и съюзническите сили да гарантират, че техните военни кампании срещу Аш-Шабаб се провеждат при стриктно спазване на международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека;

10.  подчертава, че сомалийските органи следва да носят основната отговорност за гарантиране на сигурността в своята държава, но че все още не са в състояние да го направят в борбата срещу Аш-Шабаб и бунтовническите групировки; припомня, че е важно, в съответствие с Резолюция 2568 (2021 г.) на Съвета за сигурност на ООН, спешно да се разработи план за това как би изглеждало преконфигурираното присъствие на Африканския съюз (АС) след 2021 г.; припомня в този контекст основната отговорност на ООН, АС и федералното правителство на Сомалия да разработят такъв план с подкрепата на международни партньори;

11.  настоятелно призовава всички чуждестранни участници да не застрашават продължаващите усилия за изграждане на държавност и мир, като същевременно насърчават стабилността и запазват единството на държавата; припомня на всички страни продължаващото оръжейно ембарго, прието от Съвета за сигурност на ООН по отношение на Сомалия;

12.  приветства засиленото представителство на жените в парламентарните избори, като отбелязва, че все още е необходимо по-голямо представителство; подчертава важната роля на жените в разрешаването на конфликти и изграждането на мир; призовава за пълно, равноправно и съдържателно участие и ангажираност на жените на всички равнища в съответствие с Хартата на жените в Сомалия;

13.  осъжда продължаващото сексуално и основано на пола насилие срещу жени и момичета в Сомалия и призовава за непрекъснати и съгласувани усилия на национално равнище за справяне със сексуалното и основаното на пола насилие, включително ефективното транспониране в националното законодателство и прилагането на Конвенция 190 на Международната организация на труда (МОТ) относно насилието и тормоза в сферата на труда, която Сомалия е ратифицирала, ратифицирането на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и приемането на прогресивно законодателство срещу гениталното осакатяване на жени както на равнището на щатите, така и на федерално равнище; настоятелно призовава правителството на Сомалия да предприеме конкретни мерки за предотвратяване на сексуалното насилие над жени и деца;

14.  призовава сомалийските органи да отменят разпоредбите на изменения закон за медиите от 2020 г., който сериозно ограничава свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение и не съответства на международните стандарти относно свободата на изразяване на мнение;

15.  изразява съжаление във връзка с неотдавнашните нападения срещу журналисти и медийни служители, които имат легитимна роля в държавното изграждане и изборния процес и които следва да могат да работят без страх или сплашване; призовава сомалийските органи да проведат и приключат разследвания на убийствата на всички журналисти през 2021 г., включително убийството на Джамал Фарах Адан, и да изправят отговорните пред съда;

16.  настоятелно призовава федералното правителство на Сомалия и нейните федерални щати незабавно да обявят мораториум върху задържането и лишаването от свобода на журналисти, изпълняващи журналистическите си задължения, както е предложено от „Репортери без граници“ и Националния съюз на сомалийските журналисти, както и да сложат край на продължаващото използване на стария и неактуален наказателен кодекс на Сомалия за наказване на журналисти и ограничаване на свободата на медиите и свободата на изразяване на мнение;

17.  призовава федералното правителство на Сомалия, нейните федерални щати и международната общност да гарантират, че чуждестранните или многонационалните дружества, извършващи дейност в Сомалия, зачитат изцяло, поддържат и прилагат международните договори за правата на човека и други правни инструменти, включително временната конституция и временните закони на Сомалия, както и Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и основните конвенции на МОТ; подчертава, че е необходимо да бъдат взети на прицел финансовите средства на Аш-Шабаб и да се предотврати незаконното генериране на приходи, включително от суровини;

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Африканския съюз, на президента, министър-председателя и парламента на Сомалия, на генералния секретар на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, на Съвета на ООН по правата на човека, както и на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ — ЕС.

Последно осъвременяване: 2 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност