Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2981(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0554/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0481

Přijaté texty
PDF 158kWORD 51k
Čtvrtek, 25. listopadu 2021 - Štrasburk
Situace v Somálsku
P9_TA(2021)0481RC-B9-0554/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. listopadu 2021 o situaci v Somálsku (2021/2981(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Somálsku,

–  s ohledem na společnou strategii EU-Afrika,

–  s ohledem na dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv,

–  s ohledem na Úmluvu Africké unie o ochraně vnitřně vysídlených osob v Africe a o pomoci těmto osobám,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989,

–  s ohledem na národní orientační program EU-Somálská federativní republika na období 2014–2020,

–  s ohledem na prohlášení mise Africké unie v Somálsku (AMISOM) ze dne 8. listopadu 2017, v němž oznámila svůj záměr zahájit v prosinci 2017 postupné stažení vojsk ze Somálska s cílem úplného stažení do roku 2020,

–  s ohledem na prohlášení vysokého představitele Josepa Borrella ze dne 18. září 2021 o politické situaci v Somálsku,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2568 ze dne 12. března 2021 o situaci v Somálsku,

–  s ohledem na čl. 144 odst. 5 a čl. 132 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že humanitární situace v Somálsku se nadále zhoršuje a doprovázejí ji četné krize, mimo jiné politická nestabilita, teroristické aktivity, nedostatek potravin, sucho, klimatická krize a pandemie COVID-19, což ohrožuje stabilitu, dobré životní podmínky lidí a jejich obživu a způsobuje rozsáhlé vysídlování v celé zemi a regionu;

B.  vzhledem k tomu, že mezinárodní agentury pro pomoc varovaly, že Somálsko se nachází na pokraji humanitární katastrofy, kdy podle odhadů potřebuje humanitární pomoc 5,9 milionu osob a více než 2,7 milionu lidí v celé zemi čelí naléhavému nedostatku potravin, včetně více než 800 000 dětí mladších pěti let, jimž hrozí akutní podvýživa; vzhledem k tomu, že 2 miliony lidí čelí vážnému nedostatku vody; vzhledem k tomu, že OSN uvedla, že Somálsko čelí nejhoršímu nedostatku finančních prostředků za šest let; vzhledem k tomu, že humanitární partneři odhadují, že v roce 2022 bude humanitární pomoc potřebovat 7,7 milionu Somálců a přibližně 1,2 milionu dětí mladších pěti let bude v roce 2022 pravděpodobně trpět akutní podvýživou, nebude-li jim okamžitě poskytnuta léčba;

C.  vzhledem k tomu, že Somálsko nebylo schopno reagovat na pandemii COVID-19 kvůli neexistenci funkčního systému zdravotní péče, nedostatku ventilátorů, nedostatečnému zásobování léčivými přípravky a chybějícímu personálu; vzhledem k tomu, že Somálsko, stejně jako mnoho afrických zemí, nebylo schopno očkovat své obyvatelstvo kvůli nedostatečné dostupnosti očkovacích látek, přičemž plně jsou očkována přibližně pouze 3 % jeho obyvatelstva;

D.  vzhledem k tomu, že vzdělávání bylo pandemií COVID-19 velmi zasaženo a mnoho dětí, mimo jiné zejména děti žijící v oblastech pro vnitřně vysídlené osoby, nemůže pokračovat ve svém formálním vzdělávání v důsledku okolností, jako je ztráta živobytí a efektivních zdrojů příjmů rodičů;

E.  vzhledem k tomu, že povstalecké skupiny jsou i nadále největším zdrojem nejistoty v zemi, provádějí nerozlišující útoky na Somálce a podílejí se na únosech a nuceném náboru dětí do ozbrojených konfliktů; vzhledem k tomu, že dosud bylo v roce 2021 v ozbrojeném konfliktu zabito nebo zraněno přibližně 1 000 civilistů, přičemž za většinu civilních obětí je odpovědná skupina aš-Šabáb; vzhledem k tomu, že ozbrojenci zintenzivnili útoky a cílené vraždy vládních úředníků ve snaze narušit volební proces v roce 2021;

F.  vzhledem k tomu, že zranitelné skupiny, včetně žen, dětí, starších osob, vnitřně vysídlených osob, LGBTQ osob a dalších menšin, jsou stále hlavními cíli zneužívání a násilí; vzhledem k tomu, že stále dochází ve velkém měřítku k beztrestnému sexuálnímu a genderově podmíněnému násilí a násilí souvisejícímu s konfliktem, a to zejména v oblastech konfliktů;

G.  vzhledem k tomu, že podle zprávy generálního tajemníka OSN z roku 2021 o dětech a ozbrojených konfliktech pokračovalo závažné zneužívání dětí v Somálsku, přičemž v roce 2020 bylo zabito a zmrzačeno nejméně 1 087 dětí; vzhledem k tomu, že nejvíce dětí nabírá skupina aš-Šabáb, přičemž v loňském roce tato skupina společně s vládními a regionálními bezpečnostními silami a klanovými milicemi naverbovaly 1 716 dětí;

H.  vzhledem k tomu, že v srpnu 2020 parlament v Mogadišu předložil nový návrh zákona o trestných činech souvisejících se sexuálním stykem, který umožňuje dětské sňatky tím, že definuje dítě s ohledem na fyzickou zralost, nikoli věk, a oslabuje procesní ochranu obětí; vzhledem k tomu, že nový zákon o trestných činech souvisejících se sexuálním stykem porušuje mezinárodní a regionální závazky v oblasti lidských práv;

I.  vzhledem k tomu, že svoboda projevu je i nadále vážně omezována a novinářům a obráncům lidských práv je vyhrožováno, jsou svévolně zadržováni a je jim odpíráno spravedlivé řízení a záruky spravedlivého procesu; vzhledem k tomu, že regionální a federální orgány ukončily činnost sdělovacích prostředků; vzhledem k tomu, že orgány jen zřídka vyšetřují vraždy novinářů nebo útoky na ně či stíhají pachatele;

J.  vzhledem k tomu, že před volebním procesem bezpečnostní síly federální somálské vlády a regionální orgány, zejména v Puntlandu, jakož i aš-Šabáb vystupňovaly útoky na novináře ve formě zastrašování, obtěžování a svévolného zatýkání; vzhledem k tomu, že nezávislé sdělovací prostředky jsou nezbytnou součástí spravedlivého volebního procesu; vzhledem k tomu, že v průběhu roku 2021 byla nezákonně zabita řada novinářů, mimo jiné zkušený novinář Abdiaziz Mohamud Guled, ředitel Radia Mogadišu, který byl dne 20. listopadu 2021 v Mogadišu zavražděn skupinou aš-Šabáb;

K.  vzhledem k tomu, že počet vnitřně vysídlených Somálců dosahuje podle odhadů 2,9 milionu; vzhledem k tomu, že od srpna do října 2021 bylo 55 000 osob donuceno uprchnout ze svých domovů, přičemž 80 % z nich uprchlo v důsledku konfliktu a 20 % kvůli událostem souvisejícím s klimatem; vzhledem k tomu, že v Keni existuje několik uprchlických táborů, které od občanské války v Somálsku v roce 1991 přijímají somálské uprchlíky a žadatele o azyl, například tábory Kakuma a Dadaab s přibližně 520 000 registrovanými uprchlíky a žadateli o azyl; vzhledem k tomu, že životní podmínky v táborech jsou nebezpečné a že zejména ženy, děti a osoby LGBTQ čelí opakujícímu se zneužívání a násilí; vzhledem k tomu, že dne 29. dubna 2021dohodl úřad vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) s keňskou vládou plán o odložení uzavření táborů Kakuma a Dadaab do 30. června 2022;

L.  vzhledem k tomu, že Somálsko je i nadále jednou z nejnebezpečnějších afrických zemí pro odboráře, kteří jsou systematicky vystavováni násilí a zastrašování; vzhledem k tomu, že somálským pracovníkům jsou neustále upírána jejich základní lidská a pracovní práva a že jejich bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou pravidelně ohrožovány a tito pracovníci jsou špatně placeni, a to i ze strany zahraničních partnerů;

M.  vzhledem k tomu, že volební proces měl být původně zakončen prezidentskými volbami v říjnu 2021; vzhledem k tomu, že volební proces je však neustále zdržován poté, co federální členské státy zpozdily volby členů obou komor somálského federálního parlamentu, který následně volí somálského prezidenta; vzhledem k tomu, že čím déle se volební proces zpozdí, tím více prostředků bude odkloněno od důležitých vnitrostátních priorit, jako je reakce na naléhavé humanitární situace;

N.  vzhledem k tomu, že klanoví delegáti mají jmenovat do dolní komory celkem 275 poslanců, zatímco všech pět somálských zákonodárných sborů jednotlivých států již do horní komory zvolilo všech 54 senátorů; vzhledem k tomu, že se orgány zavázaly dokončit volby do dolní komory do 24. prosince 2021; vzhledem k tomu, že důvěryhodné dokončení volebních procesů bude mít zásadní význam pro zajištění bezpečnosti a dlouhodobého rozvoje Somálska;

O.  vzhledem k tomu, že 26 % osob zvolených do horní komory jsou ženy, což představuje pozitivní vývoj na cestě Somálska k rovnosti žen a mužů; vzhledem k tomu, že je třeba vyvinout další úsilí s cílem splnit dohodnutou 30% kvótu pro dolní komoru a dosáhnout plného začlenění žen do politického, sociálního a hospodářského rozhodování v Somálsku;

P.  vzhledem k tomu, že zahraniční vměšování do vnitřních politických procesů a organizace voleb brání jejich včasnému dokončení; vzhledem k tomu, že dne 15. listopadu 2021 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2607 (2021), kterou se obnovuje zbrojní embargo vůči Somálsku;

Q.  vzhledem k tomu, že platnost mandátu OSN pro misi Africké unie v Somálsku (AMISOM) má vypršet dne 31. prosince 2021; vzhledem k tomu, že federální vláda Somálska a Africká unie (AU) se nedokázaly dohodnout na restrukturalizaci mise vedené AU, jak ji stanovila rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2568 (2021); vzhledem k tomu, že EU je prostřednictvím různých nástrojů hlavním finančním přispěvatelem k činnostem mise AMISOM a AU v Somálsku od roku 2007;

R.  vzhledem k tomu, že v prosinci 2020 Rada prodloužila mandát svých tří misí a operací společné bezpečnostní a obranné politiky (SBOP) v Somálsku, tj. mise EU zaměřené na budování kapacit v Somálsku (EUCAP), výcvikové mise EU v Somálsku (EUTM) a operace EUNAVFOR ATALANTA, a to do 31. prosince 2022;;

S.  vzhledem k tomu, že dne 5. listopadu 2021 označilo Somálsko vyslance Africké unie Simona Mulonga za nežádoucí osobu a nařídilo mu, aby zemi ve lhůtě sedmi dnů opustil, přičemž ho obvinilo z účasti na činnostech neslučitelných s mandátem mise AMISOM;

T.  vzhledem k tomu, že EU v rámci národního orientačního programu na období 2014–2020 vyčlenila pro Somálsko 286 milionů EUR, přičemž se zaměřila na podporu právního státu, bezpečnosti, zajišťování potravin a vzdělávání; vzhledem k tomu, že v roce 2021 vyčlenila EU 45,3 milionu EUR na financování humanitárních projektů v Somálsku, včetně 2,8 milionu EUR na podporu vnitrostátního očkování proti onemocnění COVID-19; vzhledem k tomu, že EU a její členské státy společně poskytují více než 35 % veškeré humanitární pomoci v Somálsku;

1.  vyjadřuje vážné znepokojení nad zhoršující se humanitární krizí v Somálsku; odsuzuje veškeré porušování lidských práv a nerozlišující útoky namířené proti civilistům, humanitárním pracovníkům, novinářům, volebním úředníkům a misi AMISOM ze strany teroristických skupin, zejména skupiny aš-Šabáb; vyzývá všechny strany zapojené do různých konfliktů v Somálsku, aby okamžitě ukončily porušování lidských práv a aby podnikly konkrétní kroky k tomu, aby byly odpovědné osoby postaveny před soud a byly souzeny ve spravedlivém procesu; naléhavě vyzývá k ukončení nepřátelských akcí a, kdykoli je to možné, k vedení komplexního dialogu s cílem řešit politické rozdíly;

2.  připomíná, že trvalé stability a míru v Somálsku lze dosáhnout pouze na základě sociálního začleňování a řádné správy založené na zásadách demokracie a právního státu; vyzývá proto vedoucí představitele Somálska, aby zintenzivnili úsilí o dokončení volebního procesu v zemi a zdárně dokončili inkluzivní a důvěryhodné volby do dolní komory parlamentu do konce roku 2021, aby se prezidentské volby mohly konat co nejdříve; zdůrazňuje, že volební proces musí probíhat pokojně a v souladu s dříve dohodnutým harmonogramem ze dne 27. května 2021; dále vyzývá vedoucí představitele Somálska, aby projevili zdrženlivost a zdrželi se jakýchkoli kroků, které by mohly eskalovat politické napětí nebo násilí, s cílem zajistit stabilitu a neumožnit skupině aš-Šabáb získat politický vliv; vyzývá k plnému dodržování základních práv během kampaně a volebního období, včetně práva na pokojné shromažďování a svobody pohybu, sdružování a projevu; odsuzuje veškeré nepřiměřené použití síly vládními silami proti politické opozici nebo proti demonstrantům; varuje před jakýmikoli dalšími iniciativami, které by vedly k prodloužení předchozích mandátů bez široké podpory somálských zúčastněných stran, a staví se proti případným souběžným procesům nebo částečným volbám;

3.  vyzývá EU, členské státy a mezinárodní partnery, aby naléhavě navýšili humanitární pomoc v souladu s požadavky a poskytli dodatečnou pomoc určenou na boj proti onemocnění COVID-19, zejména prostřednictvím sdílení očkovacích látek a dodávek klíčového zdravotnického materiálu a farmaceutických výrobků; zdůrazňuje, že mezinárodní společenství musí pomoci učinit vše, co je třeba k tomu, aby se pandemie COVID-19 dostala v Somálsku a v celém regionu pod kontrolu, a to i prostřednictvím větší distribuce očkovacích látek a posílením výrobní kapacity očkovacích látek;

4.  vyzývá somálské orgány, aby ukončily veškeré svévolné zatýkání a propustily všechny osoby, které jsou nezákonně a neodůvodněně zadržovány, aby bojovaly proti pronásledování a zastrašování civilistů ze strany bezpečnostních sil, politiků a místních orgánů a aby zajistily, že odpovědné osoby budou pohnány k odpovědnosti; trvá na tom, aby orgány zastavily popravy nařízené vojenskými soudy, přijaly příslušné moratorium a zrušily trest smrti; naléhavě vyzývá somálskou vládu, aby posílila právní stát, vytvořila nezávislý a nestranný soudní systém a zajistila odškodnění obětí mimosoudního a nepřiměřeného násilí; naléhavě vyzývá somálské orgány, aby urychleně přijaly politiku ochrany civilistů a celostátní zákon o boji proti terorismu a aby zajistily jejich plný soulad s mezinárodními normami a standardy v oblasti lidských práv;

5.  je velmi znepokojen počtem uprchlíků a vnitřně vysídlených osob v Somálsku a jejich životními podmínkami; vyzývá EU a mezinárodní partnery, aby spolu se somálskou federální vládou v souladu s mezinárodními závazky usilovali o zajištění ochrany, pomoci a trvalých řešení; vítá skutečnost, že federální vláda Somálska ratifikovala Úmluvu Africké unie o ochraně vnitřně vysídlených osob v Africe a o pomoci těmto osobám, a vyzývá Komisi, aby byla Somálsku nápomocna při vytváření vnitrostátních právních rámců a zajišťování bezpečnosti vnitřně vysídlených osob a uprchlíků, se zvláštním důrazem na nejzranitelnější osoby, jako jsou ženy, děti a příslušníci menšin, které jsou nejvíce ohroženy násilím, zneužíváním a porušováním lidských práv;

6.  je velmi znepokojen sociálními a hospodářskými škodami způsobenými změnou klimatu, včetně extrémních povětrnostních jevů a invaze sarančat; vítá závazky Somálska přijaté na konferenci OSN o změně klimatu (COP26) v roce 2021, které se týkají spravedlivé transformace založené na sociálním dialogu a upřednostnění energie z obnovitelných zdrojů s cílem pokrýt energetické potřeby Somálska; vyzývá k bezodkladným opatřením a řádnému provádění akčních plánů pro prevenci nebo zmírnění katastrof souvisejících s klimatem, jako je akční plán Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) pro řešení krize vyvolané invazí pouštních sarančat;

7.  ostře odsuzuje útoky teroristických skupin na humanitární pracovníky, ničení infrastruktury a zpronevěry pomoci; připomíná, že podle mezinárodního práva musí být potřebným osobám v celém Somálsku zaručen neomezený přístup k včasnému poskytování humanitární pomoci;

8.  připomíná, že rozhodně podporuje všechny obránce lidských práv a životního prostředí v Somálsku a jejich činnost; vyzývá delegaci EU a zastoupení členských států v této zemi, aby při svých kontaktech se somálskými orgány více podporovaly občanskou společnost, aby využily veškeré nástroje, které mají k dispozici, k intenzivnější podpoře činnosti obránců lidských práv a životního prostředí a aby případně usnadnily vydávání mimořádných víz a poskytly těmto osobám dočasné útočiště v členských státech;

9.  uznává úlohu, kterou mise AMISOM sehrála při přispívání k nastolení větší bezpečnosti s ohledem na hrozbu, kterou představuje skupina aš-Šabáb a povstalecké skupiny, vyjadřuje podporu plánu transformace Somálska (STP), pokud jde o operace mise AMISOM, a vyzývá k jeho včasnému provedení; vyzývá klíčové somálské bezpečnostní subjekty, aby dosáhly dohody o strategických cílech, velikosti a složení budoucí mise AMISOM na podporu transformace v oblasti bezpečnosti v Somálsku, aby bylo možné pokročit v provádění plánu STP; vyzývá k posílení struktury národní bezpečnosti s cílem chránit obyvatelstvo; vyzývá federální vládu Somálska, misi AMISOM a spojenecké síly, aby zajistily, že jejich vojenské operace proti skupině aš-Šabáb budou probíhat v přísném souladu s mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv;

10.  zdůrazňuje, že hlavní odpovědnost za zajištění bezpečnosti v zemi by měly nést somálské orgány, avšak v současnosti toho s ohledem na boj proti skupině aš-Šabáb a povstaleckým skupinám ještě nejsou schopny; připomíná, že v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2568 (2021) je naléhavě nutné urychleně vypracovat plán toho, jak by nově uspořádaná přítomnost AU vypadala po roce 2021; v této souvislosti připomíná, že vypracování takovéhoto plánu je primární odpovědností OSN, Africké unie a federální vlády Somálska, přičemž by jim mezinárodní partneři měli poskytovat podporu;

11.  naléhavě vyzývá všechny zahraniční aktéry, aby neohrožovali probíhající úsilí o budování státu a míru a aby současně podporovali stabilitu a zároveň zachovávali jednotu země; připomíná všem stranám pokračující zbrojní embargo, které vůči Somálsku přijala Rada bezpečnosti OSN;

12.  vítá zvýšené zastoupení žen v parlamentních volbách a konstatuje, že je třeba zastoupení žen i nadále posilovat; zdůrazňuje důležitou úlohu žen při řešení konfliktů a budování míru; vyzývá k plné, rovné a smysluplné účasti a zapojení žen na všech úrovních v souladu se somálskou Chartou žen;

13.  odsuzuje pokračující sexuální násilí a genderově podmíněné násilí páchané na ženách a dívkách v Somálsku a vyzývá k trvalému a koordinovanému vnitrostátnímu úsilí v boji proti sexuálnímu násilí a genderově podmíněnému násilí, včetně účinného provedení Úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 190 o odstranění násilí a obtěžování v pracovním prostředí, kterou Somálsko ratifikovalo, do vnitrostátních právních předpisů a uplatňování této úmluvy, ratifikace Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen a přijetí progresivních právních předpisů proti mrzačení ženských pohlavních orgánů na státní i federální úrovni; naléhavě vyzývá somálskou vládu, aby přijala konkrétní opatření s cílem zabránit sexuálnímu násilí páchanému na ženách a dětech;

14.  vyzývá somálské orgány, aby zrušily ustanovení novelizovaného zákona o sdělovacích prostředcích z roku 2020, která závažným způsobem omezují svobodu sdělovacích prostředků a svobodu projevu a nejsou v souladu s mezinárodními normami v oblasti svobody projevu;

15.  ostře odsuzuje nedávné útoky na novináře a pracovníky sdělovacích prostředků, kteří hrají legitimní úlohu při budování státu a ve volebním procesu a kteří by měli být schopni vykonávat svou práci bez strachu nebo zastrašování; vyzývá somálské orgány, aby provedly a dokončily vyšetřování zabití všech novinářů, k nimž došlo v roce 2021, včetně případu Džamála Faraha Adana, a aby postavily odpovědné osoby před soud;

16.  naléhavě vyzývá federální vládu Somálska a její federální členské státy, aby neprodleně vyhlásily moratorium na zatýkání a věznění novinářů, kteří vykonávají své novinářské povinnosti, jak navrhují organizace Reportéři bez hranic a Národní svaz somálských novinářů, a aby ukončily pokračující používání starého a přežitého somálského trestního zákoníku k trestání novinářů a omezování svobody sdělovacích prostředků a svobody projevu;

17.  vyzývá federální vládu Somálska, její federální členské státy a mezinárodní společenství, aby zajistily, že zahraniční nebo nadnárodní společnosti působící v Somálsku budou plně respektovat, dodržovat a uplatňovat mezinárodní smlouvy v oblasti lidských práv a další právní nástroje, včetně prozatímní ústavy a zákonů Somálska, jakož i obecné zásady OSN v oblasti podnikání a lidských práv a základní úmluvy MOP; zdůrazňuje, že je třeba zaměřit se na finanční prostředky skupiny aš-Šabáb a zabránit vytváření nezákonných příjmů, včetně příjmů ze surovin;

18.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Africké unii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, Radě bezpečnosti OSN, Radě OSN pro lidská práva a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT–EU.

Poslední aktualizace: 2. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí