Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2981(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B9-0554/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0481

Priimti tekstai
PDF 156kWORD 47k
Ketvirtadienis, 2021 m. lapkričio 25 d. - Strasbūras
Padėtis Somalyje
P9_TA(2021)0481RC-B9-0554/2021

2021 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Somalyje (2021/2981(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Somalio,

–  atsižvelgdamas į bendrą ES ir Afrikos strategiją,

–  atsižvelgdamas į Kotonu susitarimą,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Afrikos Sąjungos konvenciją dėl šalies viduje priverstinai migravusių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems Afrikoje,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. JT vaiko teisių konvenciją,

–  atsižvelgdamas į 2014–2020 m. ES ir Somalio Nacionalinę orientacinę programą Somalio Federacinei Respublikai,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. lapkričio 8 d. Afrikos Sąjungos misijos Somalyje (AMISOM) pareiškimą, kuriame pranešama apie ketinimą 2017 m. gruodžio mėn. pradėti karių išvedimą iš Somalio ir iki 2020 m. išvesti visas karines pajėgas,

–  atsižvelgdamas į vyriausiojo įgaliotinio Josepo Borrellio 2021 m. rugsėjo 18 d. pareiškimą dėl politinės padėties Somalyje,

–  atsižvelgdamas į 2021 m. kovo 12 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2568 dėl padėties Somalyje,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnio 5 dalį ir 132 straipsnio 4 dalį,

A.  kadangi humanitarinė padėtis Somalyje toliau blogėja: daugybė krizių, įskaitant politinį nestabilumą, teroristinę veiklą, maisto stygių, sausras, klimato krizę ir COVID-19, kelia grėsmę stabilumui, žmonių gerovei ir pragyvenimo šaltiniams ir lemia didelio masto perkėlimą visoje šalyje ir regione;

B.  kadangi tarptautinės pagalbos agentūros įspėjo, kad Somalis išgyvena humanitarinę katastrofą – manoma, kad 5,9 mln. žmonių reikia humanitarinės pagalbos, o daugiau kaip 2,7 mln. žmonių visoje šalyje patiria maisto stygių, įskaitant daugiau kaip 800 000 jaunesnių nei penkerių metų vaikų, kuriems kyla rimta mitybos nepakankamumo rizika; kadangi 2 mln. žmonių susiduria su dramatišku vandens stygiumi; kadangi JT pareiškė, kad Somaliui labiausiai per šešerius metus trūksta lėšų; kadangi humanitarinę pagalbą teikiantys partneriai apskaičiavo, kad 2022 m. humanitarinės pagalbos reikės 7,7 mln. Somalio gyventojų, o apie 1,2 mln. jaunesnių nei penkerių metų vaikų 2022 m. greičiausiai bus labai nusilpę dėl prastos mitybos, jei gydymas nebus suteiktas nedelsiant;

C.  kadangi Somalis negalėjo reaguoti į COVID-19 pandemiją, nes nėra veikiančios sveikatos priežiūros sistemos, trūko dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų, vaistų atsargų ir darbuotojų; kadangi Somalis, kaip ir daugelis Afrikos šalių, negalėjo skiepyti savo gyventojų dėl nepakankamo turimų vakcinų skaičiaus ir tik maždaug 3 proc. jo gyventojų buvo visiškai paskiepyti;

D.  kadangi COVID-19 pandemija padarė didžiulį poveikį švietimo sektoriui, nes daug vaikų, įskaitant visų pirma šalies viduje perkeltų asmenų stovyklose gyvenančius vaikus, negali tęsti formaliojo švietimo, pvz., dėl to, kad jų tėvai prarado pragyvenimo šaltinius ir tiesiog pajamų šaltinius;

E.  kadangi sukilėlių grupuotės tebėra didžiausias nesaugumo šaltinis šalyje, jos vykdo puolimus be atrankos prieš somaliečius, grobia vaikus bei verčia juos tapti kariais ginkluotuose konfliktuose; kadangi 2021 m. per ginkluotą konfliktą iki šiol žuvo arba buvo sužeista apie 1 000 civilių gyventojų, o grupuotė „Al-Shabaab“ yra atsakinga už daugumą civilių aukų; kadangi kovotojai suintensyvino išpuolius ir tikslinius vyriausybės pareigūnų nužudymus siekdami sužlugdyti 2021 m. rinkimų procesą;

F.  kadangi pažeidžiamos grupės, įskaitant moteris, vaikus, vyresnio amžiaus žmones, šalies viduje perkeltus asmenis, LGBTQ ir kitas mažumas, vis dar yra pagrindiniai smurto ir prievartos taikiniai; kadangi seksualinis smurtas ir smurtas dėl lyties, taip pat su konfliktais susijęs smurtas vis dar vyksta dideliu mastu ir yra nebaudžiami, ypač konfliktų zonose;

G.  kadangi, remiantis JT generalinio sekretoriaus 2021 m. ataskaita dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų, Somalyje tęsėsi sunkūs prievartos prieš vaikus atvejai, 2020 m. nužudyti ir sužeisti bent 1 087 vaikai; kadangi grupuotė „Al-Shabaab“ yra pagrindinis vaikų verbuotojas, o pernai grupuotė „Al-Shabaab“, vyriausybės saugumo pajėgos, regioninės saugumo pajėgos ir klanų nereguliariosios karinės pajėgos kartu užverbavo 1 716 vaikų;

H.  kadangi 2020 m. rugpjūčio mėn. Mogadiše Parlamentas pateikė naują Įstatymą dėl su lytiniais santykiais susijusių nusikaltimų, pagal kurį leidžiama sudaryti vaikų santuoką, apibrėžiant vaiką pagal fizinę brandą, o ne amžių, ir kuris numato tik silpną procedūrinę apsaugą maitintojo netekusiems asmenims; kadangi nauju Įstatymu dėl su lytiniais santykiais susijusių nusikaltimų pažeidžiami tarptautiniai ir regioniniai įsipareigojimai žmogaus teisių srityje;

I.  kadangi saviraiškos laisvė ir toliau griežtai ribojama, nes žurnalistams ir žmogaus teisių gynėjams grasinama, jie savavališkai sulaikomi ir jiems nesuteikiama teisė į tinkamą procesą ir teisingo bylos nagrinėjimo garantijos; kadangi regioninio ir federalinio lygmens valdžios institucijos uždarė žiniasklaidos priemones; kadangi valdžios institucijos retai tiria žurnalistų žudymo ar išpuolių prieš juos atvejus arba traukia kaltininkus baudžiamojon atsakomybėn;

J.  kadangi prieš prasidedant rinkimų procesui Somalio federalinės vyriausybės saugumo pajėgos ir regioninės valdžios institucijos, ypač Puntlande, taip pat grupuotė „Al-Shabaab“ vykdė daugiau išpuolių prieš žurnalistus ir savavališkų suėmimų, juos baugino ir jiems grasino; kadangi nepriklausoma žiniasklaida yra esminė teisingo rinkimų proceso dalis; kadangi 2021 m. neteisėtai nužudyta daug žurnalistų, įskaitant veteraną žurnalistą Abdiazizą Mohamudą Guledą, „Mogadišo Radijo“ stoties direktorių, kurį 2021 m. lapkričio 20 d. Mogadiše nužudė grupuotė „Al-Shabaab“;

K.  kadangi apie 2,9 mln. Somalio gyventojų yra perkelti šalies viduje; kadangi nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. iki spalio mėn. 55 000 žmonių buvo priversti palikti savo namus, 80 proc. iš jų – dėl konfliktų, o 20 proc. – dėl su klimatu susijusių įvykių; kadangi Kenijoje yra kelios pabėgėlių stovyklos ir nuo pilietinio karo Somalyje pradžios 1991 m. jos priima Somalio pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus, įskaitant Kakumos ir Dadaabo stovyklas, kuriose užregistruota apie 520 000 pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų; kadangi gyvenimo sąlygos stovyklose yra nesaugios, ypač moterys, vaikai ir LGBTQ asmenys susiduria su pasikartojančia prievarta ir smurtu; kadangi 2021 m. balandžio 29 d. JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras (UNHCR) ir Kenijos vyriausybė susitarė dėl veiksmų plano, kuriuo vadovaujantis Kakumos ir Dadaabo stovyklos bus uždarytos vėliau, iki 2022 m. birželio 30 d.;

L.  kadangi Somalis tebėra viena iš pavojingiausių Afrikos šalių profesinių sąjungų nariams, kurie nuolat patiria smurtą ir bauginimus; kadangi Somalio darbuotojams nėra nuolat užtikrinamos jų pagrindinės žmogaus ir darbo teisės, o darbuotojų sveikatai ir saugai nuolat kyla pavojus, jie yra prastai apmokami, taip pat ir užsienio rangovų;

M.  kadangi iš pradžių rinkimų procesas turėjo būti užbaigtas 2021 m. spalio mėn. surengus prezidento rinkimus; kadangi vis dėlto rinkimų procesas buvo nuolat stabdomas po to, kai federalinės valstybės narės vėlavo surengti abiejų Somalio federalinio parlamento, kuris savo ruožtu išrinks Somalio prezidentą, Rūmų narių rinkimus; kadangikuo ilgiau yra atidedamas rinkimų procesas, tuo daugiau išteklių bus nukreiptą nuo svarbių nacionalinių prioritetų, pvz., reagavimo į ekstremalias humanitarines situacijas;

N.  kadangi numatyta, kad klanų atstovai į žemuosius Rūmus iš viso paskirs 275 parlamento narius, o penkios Somalio teisėkūros institucijos jau išrinko visus 54 senatorius į aukštuosius Rūmus; kadangi valdžios institucijos įsipareigojo iki 2021 m. gruodžio 24 d. užbaigti rinkimus į Žemutinius rūmus; kadangi patikimas rinkimų procesų užbaigimas bus labai svarbus siekiant užtikrinti Somalio saugumą ir ilgalaikį vystymąsi;

O.  kadangi 26 proc. į aukštuosius Rūmus išrinktų asmenų yra moterys, o tai yra teigiamas pokytis Somalio kelyje į lyčių lygybę; kadangi reikia dėti daugiau pastangų, kad būtų laikomasi sutartos 30 proc. žemųjų Rūmų kvotos, o moterys būtų visapusiškai įtrauktos į Somalio politinių, socialinių ir ekonominių sprendimų priėmimo procesą;

P.  kadangi užsienio šalių kišimasis į vidaus politinius procesus ir rinkimų organizavimą trukdė juos užbaigti laiku; kadangi 2021 m. lapkričio 15 d. JT Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją Nr. 2607 (2021), kuria atnaujinamas ginklų embargas Somaliui;

Q.  kadangi JT AMISOM įgaliojimai nustos galioti 2021 m. gruodžio 31 d.; kadangi Somalio federalinė vyriausybė ir Afrikos Sąjunga (AS) nesugebėjo susitarti dėl AS vadovaujamos misijos pertvarkymo, kaip numatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 2568 (2021); kadangi ES įvairiomis priemonėmis nuo 2007 m. daugiausia finansiškai prisideda prie AMISOM ir AS veiklos Somalyje;

R.  kadangi 2020 m. gruodžio mėn. Taryba pratęsė savo trijų bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) misijų ir operacijų Somalyje, ES pajėgumų stiprinimo misijos (EUCAP) Somalyje ir ES mokymo misijos (EUTM) Somalyje ir ES karinio laivyno pajėgų (NAVFOR) operacijos ATALANTA įgaliojimų terminą iki 2022 m. gruodžio 31 d.;

S.  kadangi 2021 m. lapkričio 5 d. Somalis paskelbė AS pasiuntinį Simon Mulongo persona non grata ir nurodė jam per septynias dienas išvykti iš šalies, apkaltindamas jį veikla, nesuderinama su AMISOM įgaliojimais;

T.  kadangi 2014–2020 m. laikotarpiu ES pagal nacionalinę orientacinę programą Somaliui skyrė 286 mln. EUR, daugiausia dėmesio skirdama teisinės valstybės, saugumo, aprūpinimo maistu ir švietimo rėmimui; kadangi 2021 m. ES skyrė 45,3 mln. EUR finansavimą humanitariniams projektams Somalyje, įskaitant 2,8 mln. EUR nacionaliniam skiepijimo nuo COVID-19 platinimui remti, kadangi ES ir jos valstybės narės kartu teikia daugiau kaip 35 proc. visos humanitarinės pagalbos Somalyje;

1.  Reiškia didelį susirūpinimą dėl blogėjančios humanitarinės krizės Somalyje; smerkia visus žmogaus teisių pažeidimus ir beatodairiškus išpuolius prieš civilius gyventojus, humanitarinius darbuotojus, žurnalistus, rinkimų pareigūnus ir AMISOM, kuriuos vykdo teroristinės grupuotės, visų pirma grupuotė „Al-Shabaab“; ragina visas šalis, dalyvaujančias įvairiuose konfliktuose Somalyje, nedelsiant nutraukti žmogaus teisių pažeidimus ir imtis konkrečių veiksmų siekiant teisingo bylos nagrinėjimo proceso metu nubausti atsakingus asmenis; primygtinai ragina nutraukti karo veiksmus ir, kai įmanoma, tęsti visapusišką dialogą siekiant spręsti politinių skirtumų problemą;

2.  primena, kad ilgalaikio stabilumo ir taikos Somalyje galima pasiekti tik užtikrinant socialinę įtrauktį ir gerą valdymą, pagrįstus demokratijos ir teisinės valstybės principais; todėl ragina Somalio vadovus dėti daugiau pastangų siekiant užbaigti šalies rinkimų procesą ir iki 2021 m. pabaigos baigti įtraukius ir patikimus rinkimus į žemuosius Rūmus, kad prezidento rinkimus būtų galima surengti kuo greičiau; pabrėžia, kad rinkimų procesas turi vykti taikiai, laikantis anksčiau sutarto 2021 m. gegužės 27 d. tvarkaraščio; be to, ragina Somalio vadovus elgtis santūriai ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų padidinti politinę įtampą ar smurtą, siekiant užtikrinti stabilumą ir atimti iš grupuotės „Al-Shabaab“ galimybę įgyti politinę įtaką; ragina kampanijos ir rinkimų laikotarpiais visapusiškai gerbti pagrindines teises, įskaitant teisę į taikius susirinkimus, taip pat judėjimo, asociacijų ir saviraiškos laisvę; smerkia bet kokį pernelyg didelį vyriausybės jėgų jėgos naudojimą prieš politinę opoziciją ar protestuotojus; įspėja dėl bet kokių tolesnių iniciatyvų, kuriomis siekiama pratęsti ankstesnius įgaliojimus be plataus Somalio suinteresuotųjų subjektų pritarimo ir nepritaria jokiems lygiagrečiams procesams ar daliniams rinkimams;

3.  ragina ES, jos valstybes nares ir tarptautinius partnerius skubiai padidinti humanitarinę pagalbą laikantis reikalavimų ir teikti papildomą pagalbą atsakui į COVID-19, visų pirma dalijantis vakcinomis ir tiekiant būtiniausias medicinos priemones bei farmacijos produktus; pabrėžia, kad tarptautinė bendruomenė turi padėti daryti viską, ko reikia, kad COVID-19 pandemija būtų kontroliuojama Somalyje ir regione, be kita ko, aktyviau platinant vakcinas ir didinant vakcinų gamybos pajėgumus;

4.  ragina Somalio valdžios institucijas nutraukti visus savavališkus suėmimus ir paleisti visus asmenis, kuriems taikomas neteisėtas ir nepagrįstas sulaikymas, kovoti su saugumo pajėgų, politikų ir vietos valdžios institucijų vykdomu priekabiavimu prie civilių gyventojų ir jų bauginimu, taip pat užtikrinti, kad atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; primygtinai reikalauja, kad valdžios institucijos nutrauktų karo teismų paskirtas egzekucijas, priimtų moratoriumą ir panaikintų mirties bausmę; primygtinai ragina Somalio vyriausybę stiprinti teisinę valstybę ir sukurti nepriklausomą ir nešališką teismų sistemą, taip pat užtikrinti kompensacijas neteisminio ir pernelyg didelio smurto aukoms; primygtinai ragina Somalio valdžios institucijas skubiai patvirtinti civilių apsaugos politiką ir nacionalinį kovos su terorizmu įstatymą ir užtikrinti, kad jie visiškai atitiktų tarptautines žmogaus teisių normas ir standartus;

5.  yra labai susirūpinęs dėl pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų skaičiaus Somalyje ir jų gerovės; ragina ES ir tarptautinius partnerius bendradarbiauti su Somalio federaline vyriausybe siekiant užtikrinti apsaugą, pagalbą ir ilgalaikius sprendimus, atitinkančius tarptautinius įsipareigojimus; palankiai vertina tai, kad Somalio federalinė vyriausybė ratifikavo Afrikos Sąjungos konvenciją dėl Afrikos viduje perkeltų asmenų apsaugos ir pagalbos jiems ir ragina Komisiją padėti Somaliui kurti nacionalines teisines sistemas bei užtikrinti šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių saugumą, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausiems asmenims, pvz., moterims, vaikams ir mažumų grupėms priklausantiems asmenims, kuriems kyla didžiausia smurto, prievartos ir pažeidimų rizika;

6.  yra labai susirūpinęs dėl klimato kaitos daromos socialinės ir ekonominės žalos, įskaitant ekstremalius meteorologinius reiškinius ir skėrių antplūdį; palankiai vertina Somalio įsipareigojimus 2021 m. JT klimato kaitos konferencijoje (COP 26) siekti teisingos pertvarkos, grindžiamos socialiniu dialogu ir prioritetų nustatymu atsinaujinančiosios energijos srityje, kad būtų patenkinti Somalio energijos poreikiai; ragina imtis skubių veiksmų ir tinkamai įgyvendinti veiksmų planus, pvz., Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) veiksmų planą dėl dykuminių skėrių krizės, kuriais siekiama užkirsti kelią su klimato kaita susijusioms nelaimėms arba jas sušvelninti;

7.  apgailestauja dėl teroristinių grupuočių išpuolių prieš humanitarinės pagalbos darbuotojus, infrastruktūros naikinimo ir pagalbos nukreipimo; primena, kad pagal tarptautinę teisę turi būti užtikrinta galimybė nekliudomai teikti humanitarinę pagalbą stokojantiems asmenims visame Somalyje;

8.  primena, kad tvirtai remia visus žmogaus teisių ir aplinkos gynėjus Somalyje ir jų darbą; ragina ES delegaciją ir valstybių narių atstovybes šioje šalyje, palaikant ryšius su Somalio valdžios institucijomis, stiprinti paramą pilietinei visuomenei ir naudotis visomis turimomis priemonėmis, siekiant didinti paramą žmogaus teisių ir aplinkos gynėjų atliekamam darbui, ir prireikus supaprastinti vizų išdavimo skubos tvarka procedūras bei suteikti laikiną prieglobstį valstybėse narėse;

9.  pripažįsta AMISOM vaidmenį prisidedant prie didesnio saugumo grupuotės „Al-Shabaab“ ir sukilėlių grupuočių keliamos grėsmės akivaizdoje; reiškia paramą Somalio pereinamojo laikotarpio planui, susijusiam su AMISOM operacijomis, ir ragina jį laiku įgyvendinti; ragina pagrindinius Somalio saugumo srities suinteresuotuosius subjektus pasiekti susitarimą dėl būsimos AMISOM, skirtos remti saugumo pertvarką Somalyje, strateginių tikslų, dydžio ir sudėties, siekiant pažangos įgyvendinant Somalio pereinamojo laikotarpio planą; ragina stiprinti nacionalinio saugumo struktūrą siekiant apsaugoti gyventojus; ragina Somalio federalinę vyriausybę, AMISOM ir sąjungininkų pajėgas užtikrinti, kad jų karinės kampanijos prieš grupuotę „Al-Shabaab“ būtų vykdomos griežtai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės ir tarptautinės žmogaus teisių teisės;

10.  pabrėžia, kad Somalio valdžios institucijoms turėtų tekti pagrindinė atsakomybė užtikrinti saugumą savo šalyje, tačiau jos dar neturėjo galimybės to padaryti kovodamos su grupuote „Al-Shabaab“ ir sukilėlių grupuotėmis; primena, kad, vadovaujantis JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2568 (2021), svarbu skubiai parengti pertvarkytos Afrikos Sąjungos (AS) veiklos po 2021 m. planą; atsižvelgdamas į tai, primena pagrindinę JT, AS ir Somalio federalinės vyriausybės atsakomybę rengiant tokį planą, kurį remia tarptautiniai partneriai;

11.  primygtinai ragina visus užsienio subjektus nepakenkti dedamoms valstybės ir taikos kūrimo pastangoms, skatinant stabilumą išsaugant šalies vienybę; primena visoms šalims, kad Somaliui tebegalioja JT Saugumo Tarybos nustatytas ginklų embargas;

12.  palankiai vertina padidėjusį moterų atstovavimą parlamento rinkimuose ir pažymi, kad moterims vis dar nepakankamai atstovaujama; pabrėžia svarbų moterų vaidmenį sprendžiant konfliktus ir kuriant taiką; ragina užtikrinti visapusišką, lygiateisį ir prasmingą moterų dalyvavimą ir įsitraukimą visais lygmenimis, kaip nustatyta Somalio moterų chartijoje;

13.  smerkia Somalyje tebesitęsiantį seksualinį smurtą prieš moteris ir mergaites ir ragina toliau dėti bendras nacionalines pastangas kovojant su seksualiniu smurtu ir smurtu dėl lyties, įskaitant veiksmingą Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 190 dėl smurto ir priekabiavimo darbo pasaulyje, kurią Somalis ratifikavo, perkėlimą į vidaus teisės aktus ir taikymą, Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ratifikavimą ir pažangių teisės aktų dėl kovos su moterų lyties organų žalojimu priėmimą tiek valstybės, tiek federaliniu lygmenimis; primygtinai ragina Somalio vyriausybę imtis konkrečių priemonių siekiant užkirsti kelią seksualiniam smurtui prieš moteris ir vaikus;

14.  ragina Somalio valdžios institucijas panaikinti 2020 m. iš dalies pakeisto žiniasklaidos įstatymo nuostatas, kuriomis griežtai ribojama žiniasklaidos ir saviraiškos laisvė ir nesilaikoma tarptautinių saviraiškos laisvės standartų;

15.  apgailestauja dėl neseniai įvykdytų išpuolių prieš žurnalistus ir žiniasklaidos darbuotojus, kurie turi atlikti teisėtą vaidmenį valstybės kūrimo ir rinkimų procese ir kurie turėtų turėti galimybę dirbti nebijodami ir nebauginami; ragina Somalio valdžios institucijas atlikti ir užbaigti visų žurnalistų, įskaitant Jamalą Farah Adaną, nužudymų 2021 m. tyrimus ir patraukti atsakingus asmenis baudžiamojon atsakomybėn;

16.  primygtinai ragina Somalio federalinę vyriausybę ir jos federalines valstybes nares nedelsiant paskelbti moratoriumą dėl žurnalistų suėmimo ir įkalinimo jiems atliekant žurnalistines pareigas, kaip pasiūlė organizacija „Žurnalistai be sienų“ ir Somalio žurnalistų nacionalinė sąjunga, ir nutraukti nuolatinį seno ir pasenusio Somalio baudžiamojo kodekso taikymą siekiant nubausti žurnalistus ir apriboti žiniasklaidos bei saviraiškos laisvę;

17.  ragina Somalio federalinę vyriausybę, jos federalines valstybes nares ir tarptautinę bendruomenę užtikrinti, kad Somalyje veikiančios užsienio ar tarptautinės įmonės visapusiškai gerbtų tarptautines žmogaus teisių sutartis ir kitus teisinius dokumentus, įskaitant Somalio laikinąją konstituciją ir įstatymus, taip pat JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus ir pagrindines TDO konvencijas, jų laikytųsi ir juos taikytų; pabrėžia, kad būtina imtis tikslinių veiksmų grupuotės „Al-Shabaab“ finansų atžvilgiu ir užkirsti kelią neteisėtam pajamų, įskaitant pajamas iš žaliavų, generavimui;

18.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai, Afrikos Sąjungai, Somalio prezidentui, ministrui pirmininkui ir parlamentui, Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai, Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybai ir AKR ir ES jungtinei parlamentinei asamblėjai.

Atnaujinta: 2022 m. kovo 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika