Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2981(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0554/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0481

Prijaté texty
PDF 157kWORD 47k
Štvrtok, 25. novembra 2021 - Štrasburg
Situácia v Somálsku
P9_TA(2021)0481RC-B9-0554/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2021 o situácii v Somálsku (2021/2981(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Somálsku,

–  so zreteľom na spoločnú stratégiu EÚ a Afriky,

–  so zreteľom na Dohodu z Cotonou,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv,

–  so zreteľom na Dohovor Africkej únie o ochrane osôb vysídlených v rámci krajiny v Afrike a pomoci pre ne,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach dieťaťa z roku 1989,

–  so zreteľom na národný indikatívny program EÚ – Somálsko v prospech Somálskej federatívnej republiky na roky 2014 – 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenie misie Africkej únie v Somálsku (AMISOM) z 8. novembra 2017, v ktorom oznámila svoj zámer začať v decembri 2017 s postupným stiahnutím vojsk zo Somálska a úplne ho dokončiť do roku 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenie vysokého predstaviteľa Josepa Borrella z 18. septembra 2021 o politickej situácii v Somálsku,

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2568 z 12. marca 2021 o situácii v Somálsku,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže humanitárna situácia v Somálsku sa naďalej zhoršuje, pričom viaceré krízy vrátane politickej nestability, teroristických činností, potravinovej neistoty, sucha, klimatickej krízy a pandémie ochorenia COVID-19 ohrozujú stabilitu, dobré životné podmienky ľudí a ich živobytie a spôsobujú rozsiahle vysídľovanie v celej krajine a regióne;

B.  keďže medzinárodné agentúry poskytujúce pomoc varovali, že Somálsko je na pokraji humanitárnej katastrofy, pričom podľa odhadov 5,9 milióna ľudí potrebuje humanitárnu pomoc a viac ako 2,7 milióna ľudí v celej krajine čelí potravinovej neistote, ktorá dosahuje kritické úrovne, vrátane viac ako 800 000 detí mladších ako päť rokov, ktorým hrozí akútna podvýživa; keďže 2 milióny ľudí čelí vážnemu nedostatku vody; keďže OSN vyhlásila, že Somálsko je konfrontované s najhorším nedostatkom finančných prostriedkov za šesť rokov; keďže humanitárni partneri odhadujú, že v roku 2022 bude 7,7 milióna Somálčanov potrebovať humanitárnu pomoc a približne 1,2 milióna detí mladších ako päť rokov bude v roku 2022 pravdepodobne trpieť akútnou podvýživou, ak im nebude okamžite poskytnutá liečba;

C.  keďže Somálsko nebolo schopné reagovať na pandémiu ochorenia COVID-19 z dôvodu nefungujúceho systému zdravotnej starostlivosti a nedostatku pľúcnych ventilátorov, farmaceutických potrieb a personálu; keďže Somálsko, podobne ako mnohé ďalšie africké krajiny, nebolo schopné zaočkovať svoje obyvateľstvo z dôvodu nedostatočnej dostupnosti očkovacích látok a plne zaočkovaných bolo približne len 3 % jeho obyvateľstva;

D.  keďže vzdelávanie bolo výrazne zasiahnuté pandémiou ochorenia COVID-19 a mnohé deti predovšetkým vrátane tých, ktoré žijú v lokalitách pobytu vnútorne vysídlených osôb, nemôžu pokračovať vo formálnom vzdelávaní v dôsledku okolností, ako je strata živobytia a účinných zdrojov príjmov ich rodičov;

E.  keďže povstalecké skupiny sú naďalej najväčším zdrojom neistoty v krajine, nerozlišujúco útočia na Somálčanov a sú zapojené do únosov a násilného náboru detí do ozbrojených konfliktov; keďže v roku 2021 bolo v ozbrojených konfliktoch doposiaľ zabitých alebo zranených približne 1 000 civilistov, pričom za väčšinu civilných obetí je zodpovedná skupina aš-Šabáb; keďže ozbrojenci zintenzívnili útoky a cielené vraždy vládnych predstaviteľov v snahe narušiť volebný proces v roku 2021;

F.  keďže zraniteľné skupiny sú naďalej hlavným terčom zneužívania a násilia vrátane žien, detí, starších ľudí, vnútorne vysídlených osôb, LGBTQ osôb a iných menšín; keďže stále vo veľkom rozsahu dochádza k beztrestnému sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu, ako aj násiliu súvisiacemu s konfliktom, a to najmä v oblastiach konfliktu;

G.  keďže podľa správy generálneho tajomníka OSN z roku 2021 o deťoch a ozbrojených konfliktoch pokračovalo závažné zneužívanie detí v Somálsku, pričom v roku 2020 bolo zabitých a zmrzačených najmenej 1 087 detí; keďže najväčší nábor detí robí skupina aš-Šabáb, ktorá v minulom roku s vládnymi bezpečnostnými silami, regionálnymi bezpečnostnými silami a klanovými milíciami dokopy urobila nábor 1 716 detí;

H.  keďže v auguste 2020 parlament v Mogadiše predložil nový zákon o trestných činoch súvisiacich so sexuálnym stykom, ktorý umožňuje manželstvá maloletých tým, že definuje dieťa na základe fyzickej vyspelosti a nie na základe veku a poskytuje slabú procesnú ochranu pre pozostalých; keďže nový zákon o trestných činoch súvisiacich so sexuálnym stykom porušuje medzinárodné a regionálne záväzky v oblasti ľudských práv;

I.  keďže sloboda prejavu sa naďalej vážne obmedzuje, pričom novinári a obhajcovia ľudských práv sú ohrozovaní, svojvoľne zadržiavaní a odopiera sa im riadny súdny proces a záruky spravodlivého procesu; keďže orgány na regionálnej a federálnej úrovni zablokovali médiá; keďže orgány len zriedka vyšetrujú prípady vrážd novinárov alebo útokov na nich či stíhajú páchateľov;

J.  keďže pred volebným procesom bezpečnostné sily federálnej vlády Somálska a regionálne orgány, najmä v Puntlande, ako aj skupina aš-Šabáb zintenzívnili útoky na novinárov ich zastrašovaním, obťažovaním a svojvoľným zatýkaním; keďže nezávislé médiá sú dôležitým prvkom spravodlivého volebného procesu; keďže v priebehu roka 2021 bolo nezákonne zabitých mnoho novinárov vrátane skúseného novinára Abdiazíza Mohamuda Guleda, riaditeľa rádia Mogadišo, ktorého 20. novembra 2021 zavraždila skupina aš-Šabáb v Mogadiše;

K.  keďže sa odhaduje, že vnútorne vysídlených je 2,9 milióna Somálčanov; keďže od augusta do októbra 2021 bolo 55 000 ľudí nútených utiecť zo svojich domovov, pričom 80 % z nich utieklo v dôsledku konfliktu a 20 % v dôsledku udalostí súvisiacich s klímou; keďže v Keni je niekoľko utečeneckých táborov, ktoré od občianskej vojny v Somálsku v roku 1991 prijímajú somálskych utečencov a žiadateľov o azyl, vrátane táborov Kakuma a Dadaab s približne 520 000 registrovanými utečencami a žiadateľmi o azyl; keďže životné podmienky v táboroch sú nebezpečné, a najmä ženy, deti a LGBTQ osoby čelia opakovanému zneužívaniu a násiliu; keďže 29. apríla 2021 sa Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a kenská vláda dohodli na pláne na odloženie uzavretia táborov Dadaab a Kakuma do 30. júna 2022;

L.  keďže Somálsko je naďalej jednou z najnebezpečnejších afrických krajín pre odborárov, ktorí sú systematicky vystavovaní násiliu a zastrašovaniu; keďže somálskym pracovníkom sa neustále odopierajú ich základné ľudské a pracovné práva, ich bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú pravidelne ohrozované a sú slabo platení, a to aj zo strany zahraničných dodávateľov;

M.  keďže volebný proces mal byť pôvodne zakončený v októbri 2021 prezidentskými voľbami; keďže volebný proces bol neustále zdržiavaný po tom, čo federálne členské štáty oneskorili konanie volieb poslancov do oboch komôr federálneho parlamentu Somálska, ktorý by následne zvolil somálskeho prezidenta; keďže čím dlhšie sa volebný proces oneskorí, tým viac zdrojov sa odkloní od dôležitých vnútroštátnych priorít, ako je reakcia na núdzové humanitárne situácie;

N.  keďže klanoví delegáti majú vymenovať do dolnej komory celkovo 275 poslancov, zatiaľ čo päť štátnych somálskych zákonodarných orgánov už do hornej komory zvolilo všetkých 54 senátorov; keďže orgány sa zaviazali dokončiť voľby do dolnej komory do 24. decembra 2021; keďže dôveryhodné dokončenie volebných procesov bude mať zásadný význam pre zaistenie bezpečnosti a dlhodobého rozvoja Somálska;

O.  keďže 26 % osôb zvolených do hornej komory sú ženy, čo predstavuje pozitívny vývoj na ceste Somálska k rodovej rovnosti; keďže je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na splnenie dohodnutej 30 % kvóty pre dolnú komoru a na dosiahnutie úplného začlenenia žien do politického, sociálneho a hospodárskeho rozhodovania v Somálsku;

P.  keďže zahraničné zasahovanie do vnútorných politických procesov a organizácie volieb bránilo ich včasnému ukončeniu; keďže 15. novembra 2021 Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu č. 2607 (2021), ktorou sa obnovuje zbrojné embargo voči Somálsku;

Q.  keďže mandát OSN pre misiu AMISOM uplynie 31. decembra 2021; keďže federálna vláda Somálska a Africká únia (AÚ) sa nedokázali dohodnúť na reorganizácii misie vedenej AÚ, ako sa stanovuje v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2568 (2021); keďže EÚ je prostredníctvom rôznych nástrojov hlavným finančným prispievateľom na činnosti misie AMISOM a AÚ v Somálsku od roku 2007;

R.  keďže Rada v decembri 2020 predĺžila mandáty svojich troch misií a operácií v Somálsku v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP), a to misie EÚ na budovanie kapacít v Somálsku (EUCAP), výcvikovej misie EÚ v Somálsku (EUTM) a operácie EUNAVFOR ATALANTA, do 31. decembra 2022;

S.  keďže 5. novembra 2021 Somálsko označilo vyslanca AÚ Simona Mulonga za nežiaducu osobu a nariadilo mu, aby opustil krajinu do siedmich dní, a obvinilo ho z účasti na činnostiach nezlučiteľných s mandátom misie AMISOM;

T.  keďže EÚ vyčlenila 286 miliónov EUR pre Somálsko v rámci národného indikatívneho programu na obdobie rokov 2014 – 2020 so zameraním na podporu právneho štátu, bezpečnosti, potravinovej bezpečnosti a vzdelávania; keďže v roku 2021 EÚ vyčlenila 45,3 milióna EUR na financovanie humanitárnych projektov v Somálsku vrátane 2,8 milióna EUR na podporu vnútroštátneho očkovania proti ochoreniu COVID-19 a keďže EÚ a jej členské štáty spoločne poskytujú viac ako 35 % všetkej humanitárnej pomoci v Somálsku;

1.  vyjadruje vážne znepokojenie nad zhoršujúcou sa humanitárnou krízou v Somálsku; odsudzuje všetky prípady porušovania ľudských práv a zneužívania a nerozlišujúce útoky namierené proti civilistom, humanitárnym pracovníkom, novinárom, volebným úradníkom a misii AMISOM zo strany teroristických skupín, najmä skupiny aš-Šabáb; vyzýva všetky strany zapojené do rôznych konfliktov v Somálsku, aby okamžite ukončili porušovanie ľudských práv a prijali konkrétne kroky s cieľom postaviť zodpovedné osoby pred súd v spravodlivých súdnych konaniach; dôrazne žiada zastavenie násilností a vždy, keď je to možné, pokračovanie komplexného dialógu s cieľom riešiť politické rozdiely;

2.  pripomína, že trvalú stabilitu a mier v Somálsku možno dosiahnuť len prostredníctvom sociálneho začlenenia a dobrej správy založených na zásadách demokracie a právneho štátu; vyzýva preto vedúcich predstaviteľov Somálska, aby zintenzívnili úsilie o dokončenie volebného procesu v krajine a do konca roka 2021 usporiadali inkluzívne a dôveryhodné voľby do dolnej snemovne parlamentu, aby sa potom čo najskôr mohli uskutočniť prezidentské voľby; zdôrazňuje, že volebný proces musí pokračovať pokojne a v súlade s už dohodnutým harmonogramom z 27. mája 2021; ďalej vyzýva vedúcich predstaviteľov Somálska, aby preukázali umiernenosť a zdržali sa akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli vystupňovať politické napätie alebo násilie, s cieľom nastoliť stabilitu a zabrániť skupine aš-Šabáb získať politický vplyv; vyzýva na úplné dodržiavanie základných práv počas kampaní a volebných období vrátane práva na pokojné zhromažďovanie a slobodu pohybu, združovania a prejavu; odsudzuje akékoľvek neprimerané použitie sily zo strany vládnych síl voči politickej opozícii alebo proti demonštrantom; varuje pred akýmikoľvek ďalšími iniciatívami vedúcimi k predĺženiu predchádzajúcich mandátov bez širokej podpory somálskych zainteresovaných strán a je proti akýmkoľvek paralelným procesom alebo čiastočným voľbám;

3.  vyzýva EÚ, jej členské štáty a medzinárodných partnerov, aby urýchlene zvýšili humanitárnu pomoc v súlade s potrebami a poskytli dodatočnú pomoc v odozve na pandémiu ochorenia COVID-19, najmä poskytnutím vakcín, základných zdravotníckych potrieb a farmaceutických výrobkov; zdôrazňuje, že medzinárodné spoločenstvo musí pomôcť urobiť všetko potrebné na to, aby sa pandémia ochorenia COVID-19 v Somálsku a regióne dostala pod kontrolu, a to aj rozšírením distribúcie vakcín a posilnením kapacít na výrobu vakcín;

4.  vyzýva somálske orgány, aby zastavili akékoľvek svojvoľné zatýkanie a prepustili všetky osoby, ktoré sú zadržiavané nezákonne a neodôvodnene, aby bojovali proti obťažovaniu a zastrašovaniu civilistov zo strany bezpečnostných síl, politikov a miestnych orgánov a aby zabezpečili vyvodenie zodpovednosti voči páchateľom; trvá na tom, aby orgány zastavili popravy nariadené vojenskými súdmi, prijali moratórium na trest smrti a zrušili ho; naliehavo vyzýva vládu Somálska, aby posilnila právny štát a vytvorila nezávislý a nestranný súdny systém a zabezpečila odškodnenie pre obete mimosúdneho a neprimeraného násilia; naliehavo vyzýva somálske orgány, aby urýchlene prijali politiku ochrany civilistov a vnútroštátny zákon o boji proti terorizmu a aby zabezpečili ich úplný súlad s medzinárodnými normami a štandardmi v oblasti ľudských práv;

5.  je veľmi znepokojený počtom utečencov a vnútorne vysídlených osôb v Somálsku a ich podmienkami; vyzýva EÚ a medzinárodných partnerov, aby spolupracovali s federálnou vládou Somálska s cieľom poskytnúť ochranu, pomoc a trvalé riešenia v súlade s medzinárodnými záväzkami; víta skutočnosť, že federálna vláda Somálska ratifikovala Dohovor Africkej únie o ochrane osôb vysídlených v rámci krajiny v Afrike a pomoci pre ne, a vyzýva Komisiu, aby pomohla Somálsku pri vypracúvaní vnútroštátnych právnych rámcov a zaisťovaní bezpečnosti vnútorne vysídlených osôb a utečencov s osobitným dôrazom na najzraniteľnejšie osoby, ako sú ženy, deti a osoby patriace k menšinovým skupinám, ktorým najviac hrozí násilie, zneužívanie a porušovanie práv;

6.  je veľmi znepokojený sociálnymi a hospodárskymi škodami spôsobenými zmenou klímy vrátane extrémnych poveternostných javov a invázií sarančí; víta záväzky Somálska prijaté na konferencii OSN o zmene klímy 2021 (COP26) týkajúce sa spravodlivej transformácie založenej na sociálnom dialógu a uprednostňovaní energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom pokryť energetické potreby Somálska; vyzýva na urýchlené prijatie opatrení a riadne vykonávanie akčných plánov na predchádzanie katastrofám súvisiacim s klímou alebo na ich zmiernenie, ako je akčný plán Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v súvislosti s krízou spôsobenou sarančou všežravou;

7.  vyjadruje poľutovanie nad útokmi teroristických skupín na humanitárnych pracovníkov, ničením infraštruktúry a odklonením pomoci; pripomína, že podľa medzinárodného práva sa musí zaručiť neobmedzený prístup na včasné poskytnutie humanitárnej pomoci osobám v núdzi v celom Somálsku;

8.  opätovne pripomína svoju zásadnú podporu všetkým obhajcom ľudských práv a ochrancom životného prostredia v Somálsku a ich práci; vyzýva delegáciu EÚ a zastúpenia členských štátov v krajine, aby zintenzívnili svoju podporu občianskej spoločnosti pri svojich kontaktoch so somálskymi orgánmi, aby využili všetky dostupné nástroje na zvýšenie podpory práce obhajcov ľudských práv a ochrancov životného prostredia a aby v prípade potreby uľahčili vydávanie núdzových víz a poskytli dočasné útočisko v členských štátoch;

9.  uznáva úlohu, ktorú misia AMISOM zohráva pri prispievaní k zaisteniu väčšej bezpečnosti vzhľadom na hrozbu, ktorú predstavuje skupina aš-Šabáb a povstalecké skupiny; vyjadruje podporu plánu transformácie Somálska, pokiaľ ide o operácie misie AMISOM, a vyzýva na jeho včasné vykonávanie; vyzýva hlavné somálske zainteresované strany v oblasti bezpečnosti, aby dosiahli dohodu o strategických cieľoch, veľkosti a zložení budúcej misie AMISOM určenej na podporu bezpečnostnej transformácie v Somálsku s cieľom pokročiť vo vykonávaní plánu transformácie Somálska; vyzýva na posilnenie štruktúry národnej bezpečnosti s cieľom chrániť obyvateľstvo; vyzýva federálnu vládu Somálska, misiu AMISOM a spojenecké sily, aby zabezpečili, že ich vojenské kampane proti skupine aš-Šabáb sa budú uskutočňovať v prísnom súlade s medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom v oblasti ľudských práv;

10.  zdôrazňuje, že somálske orgány by mali mať primárnu zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti vo svojej krajine, ale ešte nie sú schopné to dosiahnuť v boji proti skupine aš-Šabáb a povstaleckým skupinám; pripomína, že v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 2568 (2021) je dôležité urýchlene vypracovať plán novej formy prítomnosti AÚ v krajine po roku 2021; v tejto súvislosti pripomína primárnu zodpovednosť OSN, AÚ a federálnej vlády Somálska za vypracovanie takéhoto plánu podporovaného medzinárodnými partnermi;

11.  naliehavo vyzýva všetkých zahraničných aktérov, aby neohrozovali prebiehajúce úsilie o budovanie štátu a mieru a zároveň podporili stabilitu a jednotu krajiny; pripomína všetkým stranám pokračujúce zbrojné embargo, ktoré prijala Bezpečnostná rada OSN na Somálsko;

12.  víta zvýšené zastúpenie žien v parlamentných voľbách a konštatuje, že stále je potrebné ich väčšie zastúpenie; zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú ženy zohrávajú pri riešení konfliktov a budovaní mieru; vyzýva na plnú, rovnocennú a zmysluplnú účasť a zapojenie žien na všetkých úrovniach v súlade s Chartou somálskych žien;

13.  odsudzuje pokračujúce sexuálne a rodovo motivované násilie páchané na ženách a dievčatách v Somálsku a vyzýva na pokračujúce a koordinované vnútroštátne úsilie v boji proti sexuálnemu a rodovo motivovanému násiliu vrátane účinnej transpozície Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce (MOP) č. 190 o odstránení násilia a obťažovania vo svete práce, ktorý Somálsko ratifikovalo, do vnútroštátnych právnych predpisov a jeho uplatňovania, ratifikácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien a prijatia progresívnych právnych predpisov proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov, a to na štátnej aj federálnej úrovni; naliehavo vyzýva vládu Somálska, aby prijala konkrétne opatrenia na predchádzanie sexuálnemu násiliu páchanému na ženách a deťoch;

14.  vyzýva somálske orgány, aby zrušili ustanovenia zmeneného zákona o médiách z roku 2020, ktorý vážne obmedzuje slobodu médií a slobodu prejavu a nie je v súlade s medzinárodnými normami v oblasti slobody prejavu;

15.  vyjadruje poľutovanie nad nedávnymi útokmi na novinárov a pracovníkov médií, ktorí zohrávajú legitímnu úlohu pri budovaní štátu a volebnom procese a ktorí by mali mať možnosť vykonávať svoju prácu bez strachu alebo zastrašovania; vyzýva somálske orgány, aby viedli a uzavreli vyšetrovanie vrážd všetkých novinárov počas roka 2021 vrátane zabitia Džamála Faraha Adana a aby páchateľov postavili pred súd;

16.  naliehavo vyzýva federálnu vládu Somálska a jej federálne členské štáty, aby bezodkladne vyhlásili moratórium na zatýkanie a väznenie novinárov pri výkone práce, ako to navrhujú Reportéri bez hraníc a Národná únia somálskych novinárov, a aby ukončili pokračujúce uplatňovanie zastaraného trestného zákona Somálska na trestanie novinárov a obmedzovanie slobody médií a slobody prejavu;

17.  vyzýva federálnu vládu Somálska, jej federálne členské štáty a medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečili, že zahraničné alebo nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Somálsku budú v plnej miere dodržiavať, rešpektovať a uplatňovať medzinárodné zmluvy o ľudských právach a iné právne nástroje vrátane dočasnej ústavy a zákonov Somálska, ako aj hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv a základné dohovory MOP; zdôrazňuje, že sa treba zamerať na financie skupiny aš-Šabáb a zabrániť jej nelegálnemu vytváraniu príjmov, a to aj zo surovín;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie / vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Africkej únii, prezidentovi, premiérovi a parlamentu Somálska, generálnemu tajomníkovi OSN, Bezpečnostnej rade OSN, Rade OSN pre ľudské práva a Spoločnému parlamentnému zhromaždeniu AKT – EÚ.

Posledná úprava: 2. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia