Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2982(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0560/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 25/11/2021 - 8
PV 25/11/2021 - 15

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0482

Prijaté texty
PDF 171kWORD 53k
Štvrtok, 25. novembra 2021 - Štrasburg
Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä Wagnerovou skupinou
P9_TA(2021)0482RC-B9-0560/2021

Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. novembra 2021 o porušovaní ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä Wagnerovou skupinou (2021/2982(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a odporúčania, najmä na uznesenie zo 4. júla 2017 o súkromných bezpečnostných spoločnostiach(1), uznesenie zo 16. septembra 2020 o bezpečnostnej spolupráci EÚ a Afriky v regióne Sahel, v západnej Afrike a v Africkom rohu(2), odporúčanie zo 16. septembra 2021 o smerovaní politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom(3) a uznesenie z 5. júla 2018 o Somálsku(4),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) 2020/1998 zo 7. decembra 2020 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv(5) (globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv),

–  so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a ich dodatkové protokoly,

–  so zreteľom na Dohovor Organizácie africkej jednoty z roku 1977 o odstránení žoldnierstva v Afrike,

–   so zreteľom na Medzinárodný dohovor proti náboru, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov z roku 1989,

–  so zreteľom na dokument z Montreux o príslušných medzinárodných právnych záväzkoch a osvedčených postupoch štátov, ktoré sa týkajú činností súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností počas ozbrojených konfliktov zo 17. septembra 2008 (dokument z Montreux),

–  so zreteľom na správu nezávislej vyšetrovacej misie v Líbyi z 1. októbra 2021, ktorú zriadila Rada OSN pre ľudské práva,

–  so zreteľom na vyhlásenia expertov Rady OSN pre ľudské práva z 31. marca 2021 o ruských školiteľoch a z 27. októbra 2021 o Wagnerovej skupine v Stredoafrickej republike,

–  so zreteľom na vyhlásenie z Parížskej medzinárodnej konferencie o Líbyi z 12. novembra 2021,

–  so zreteľom na usmernenia OSN o využívaní ozbrojených bezpečnostných služieb súkromných bezpečnostných spoločností,

–  so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

–  so zreteľom na správy, tlačové vyhlásenia a listy pracovnej skupiny OSN s tvrdeniami o využívaní žoldnierov ako prostriedku na porušovanie ľudských práv a bránenie uplatnenia práva národov na sebaurčenie (pracovná skupina OSN pre využívanie žoldnierov), najmä na listy z 24. marca 2021 a 27. októbra 2021,

–  so zreteľom na list skupiny expertov na Stredoafrickú republiku z 25. júna 2021 šírený v súlade s rezolúciou č. 2536 (2020) a adresovaný predsedovi Bezpečnostnej rady OSN,

–  so zreteľom na otvorenú medzivládnu pracovnú skupinu, ktorá má vypracovať obsah medzinárodného regulačného rámca týkajúceho sa činností súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností bez toho, aby tým bola dotknutá jeho povaha,

–  so zreteľom na medzinárodný kódex správania pre súkromných poskytovateľov bezpečnostných služieb,

–  so zreteľom na článok 144 ods. 5 a článok 132 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti sú súkromné podnikateľské subjekty poskytujúce vojenské a/alebo bezpečnostné služby, ktoré môžu okrem iného zahŕňať ozbrojené stráženie, údržbu a prevádzku zbraňových systémov, zadržiavanie väzňov a poradenstvo alebo výcvik miestnych síl a bezpečnostného personálu; keďže sa závislosť štátnych a neštátnych subjektov od súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností v konfliktných oblastiach v posledných rokoch výrazne zvýšila; keďže do konfliktov 21. storočia, počnúc vojnami v Afganistane a Iraku, sa zapájajú súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti na všetkých úrovniach – od logistickej podpory až po mimoriadne náročné operácie;

B.  keďže súčasnú regulačnú situáciu v tomto odvetví charakterizuje séria nejednotných pravidiel, ktoré sa medzi krajinami veľmi odlišujú; keďže nejednotné vnútroštátne právne predpisy a samoregulácia prijatá niektorými súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami nedostatočne odrádzajú od zneužívania, keďže neukladajú sankcie, a môžu mať veľký vplyv na to, ako súkromné vojenské a bezpečnostné služby pôsobia pri viacstranných zásahoch a v konfliktných regiónoch;

C.  keďže súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti sú pri účasti na násilných stretoch viazané medzinárodným právom, najmä Ženevskými dohovormi, ktoré ratifikovali všetky členské štáty OSN; keďže právne ustanovenia Ženevských dohovorov sa uznávajú ako medzinárodné obyčajové právo; keďže článok 47 dodatkového protokolu I k Ženevským dohovorom vymedzuje pojem „žoldnieri“; keďže podľa neho sa žoldnieri definujú ako civilisti a ako takí sa nemôžu zúčastňovať na konflikte; keďže Medzinárodný dohovor proti náboru, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov zakazuje využívanie žoldnierov;

D.  keďže prebiehajú práce na regulácii súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, najmä v rámci otvorenej medzivládnej pracovnej skupiny OSN, s cieľom vypracovať obsah medzinárodného regulačného rámca týkajúceho sa činností súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, a to bez toho, aby tým bola dotknutá jeho povaha; keďže návrh regulačného rámca pre súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti sa plánuje predložiť v apríli 2022; keďže EÚ bola zvolená do skupiny priateľov predsedu fóra venovaného dokumentom z Montreux;

E.  keďže nespočetné množstvo členov súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, ktorí pôsobia ako žoldnieri, sa v minulých, nedávnych a prebiehajúcich konfliktoch dopustilo voči bojovníkom a civilistom hrubého porušovania ľudských práv vrátane vojnových zločinov; keďže páchatelia väčšiny týchto porušení konali beztrestne a neboli vyšetrovaní, stíhaní ani odsúdení;

F.  keďže niektoré krajiny, ako napríklad Rusko, Turecko a Spojené arabské emiráty, sú prítomné v rôznych oblastiach sveta, v ktorých prebieha alebo skončil konflikt, a to prostredníctvom súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností;

G.  keďže Wagnerova skupina je sieť polovojenských a podnikateľských subjektov, ktoré majú sčasti spoločných vlastníkov a logistické siete; keďže Wagnerova skupina vyniká medzi ostatnými súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami v niekoľkých ohľadoch, a to pokiaľ ide o jej preukázané prepojenia na najvyššie miesta ruského štátu, hlásenú prítomnosť vo viacerých štátoch, rozsah jej operácií, pričom počet jej zamestnancov sa odhaduje na 10 000, ako aj o hrubé porušovanie ľudských práv, ktoré bolo zdokumentované a z ktorého bola skupina obvinená; keďže ruské právo podľa článku 359 trestného zákonníka zakazuje využívanie žoldnierov, čo Kremľu umožňuje verejne sa dištancovať od protiprávneho konania súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, ako je Wagnerova skupina, a zároveň vytvára niekoľko právnych medzier, ktoré umožňujú využívať súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti ako dôležitý politický a vojenský nástroj v konfliktoch na celom svete;

H.  keďže jej väzby s ruskými orgánmi boli zdokumentované nezávislými organizáciami, ako je Bellingcat, v správach uverejnených od januára 2019 do novembra 2021; keďže Wagnerova skupina sa údajne spolieha na ruskú vojenskú infraštruktúru, má spoločnú základňu s ruským vojskom, využíva prepravu ruskými vojenskými lietadlami a služby vojenskej zdravotnej starostlivosti; keďže je čiastočne financovaná z viacmiliónových zmlúv o poskytovaní stravovacích služieb a stavebných prác pre ruské ozbrojené sily, ktoré boli uzatvorené so spoločnosťami spájanými s Jevgenijom Prigožinom, blízkym spojencom ruského prezidenta Vladimíra Putina; keďže ruská vojenská rozviedka GRU, ruské ministerstvo obrany a konzulárne služby sú v plnej miere zapojené do financovania, náboru, výcviku a ochrany agentov Wagnerovej skupiny;

I.  keďže EÚ uložila sankcie pánovi Prigožinovi za jeho účasť na líbyjskom konflikte; keďže podľa ministerstva financií USA sa na niekoľko spoločností, ktoré riadi, vzťahujú sankcie USA za „podporu ruských polovojenských operácií, ochranu autoritárskych režimov a využívanie prírodných zdrojov“;

J.  keďže využívanie súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností Kremľom nadväzuje na dlhú históriu Sovietskeho zväzu, pokiaľ ide o využívanie zástupných síl v zahraničí vysielaním tisícok vojenských špecialistov ako tzv. poradcov do mnohých konfliktov na celom svete, pričom Rusko oficiálne svoje zapojenie popiera; keďže 11. apríla 2012 prezident Putin vo svojom prejave v ruskej Dume uviedol, že „skupina súkromných vojenských spoločností by bola účinným nástrojom na dosahovanie národných cieľov bez priameho zapojenia ruského štátu“; keďže od názvu „Wagnerova skupina“ sa postupne upúšťa, aby sa zabránilo verejnej kontrole a prekrylo prepojenie pána Prigožina na prezidenta Putina, a skupinu nahrádzajú iné subjekty pôsobiace pod rôznymi názvami; keďže Kremeľ sa touto formou a vďaka tomu, že Wagnerova skupina nemá právne postavenie, snaží o hodnoverné popieranie činov a zločinov spáchaných skupinou;

K.  keďže v kontexte ruskej agresie namierenej proti Ukrajine možno súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, ako sú Wagnerova skupina, E.N.O.T Corp, kozáci a pod., využívať s cieľom utajiť vojenské zásahy, zabrániť obetiam v radoch bežných vojenských jednotiek, a tým zakryť pred ruskou verejnosťou ľudské straty spôsobené vojenskou agresiou;

L.  keďže Wagnerova skupina bola prvýkrát identifikovaná v roku 2014, keď podporovala proruských separatistov a pomáhala ruskej armáde vo vojnových stretoch v ukrajinskom regióne Donbas a pri nezákonnej invázii a anexii ukrajinského Krymu; keďže odvtedy sa zapojila do konfliktov v Sýrii, Sudáne, Mozambiku, Líbyi, Stredoafrickej republike a vo Venezuele;

M.  keďže v Stredoafrickej republike dospeli experti OSN z pracovných skupín OSN pre využívanie žoldnierov, pre podniky, ľudské práva a pre nedobrovoľné zmiznutia, ako aj osobitní spravodajcovia OSN pre mučenie a pre mimosúdne a svojvoľné popravy a pre popravy bez riadneho konania v októbri 2021 spoločne k záveru, že Wagnerova skupina sa pri vypočúvaní dopustila hrubého a systematického porušovania ľudských práv vrátane hromadných popráv bez riadneho konania, svojvoľného zadržiavania, sexuálneho násilia, rabovania, nedobrovoľných zmiznutí a mučenia;

N.  keďže Wagnerova skupina sa podieľala na nenásytnom zabratí základných zdrojov, ako sú príjmy z ťažby a ciel, čím oslabila rozvojové krajiny a pripravila ich o základné verejné zdroje; keďže napríklad po podpísaní vojenskej dohody medzi Ruskom a Stredoafrickou republikou v roku 2018 získala spoločnosť Lobaye Invest z Wagnerovej skupiny prieskumné práva na zlato a diamanty vo viacerých ťažobných lokalitách; keďže správa CNN z júna 2021 odhalila, že ruskí žoldnieri popravili civilistov a vyhostili miestnych obyvateľov v banských oblastiach;

O.  keďže v Líbyi sa Wagnerova skupina minimálne od roku 2018 podieľa na logistickej podpore a bojových operáciách na podporu líbyjského povstalca generála Chalífu Haftara; keďže podľa správy vyšetrovacej misie OSN v Líbyi z októbra 2021 bola Wagnerova skupina zapojená do vojnových zločinov vrátane popráv civilistov a zadržiavaných osôb bez riadneho konania, zotročovania, rozmiestňovania medzinárodne zakázaných protipechotných mín a zabíjania alebo mrzačenia civilistov vrátane detí, napríklad v dedine al-Sbeaa južne od Tripolisu; keďže v správe je zdokumentované viacnásobné a opakované porušovanie zbrojného embarga OSN a používanie ruských vojenských nákladných lietadiel Wagnerovou skupinou; keďže podpora radikálnych ozbrojených skupín zo strany ruských žoldnierov a vojenských inštruktorov ešte viac destabilizovala južné susedstvo EÚ;

P.  keďže 12. novembra 2021 krajiny, ktoré sa zúčastnili na Parížskej konferencii o Líbyi, vyjadrili nesúhlas s akýmkoľvek zahraničným zasahovaním do líbyjských záležitostí a podporili vykonávanie akčného plánu na stiahnutie žoldnierov, zahraničných bojovníkov a zahraničných síl z líbyjského územia; keďže začiatkom novembra 2021 Turecko vyslalo do Líbye ďalších približne 150 sýrskych žoldnierov okrem 7 000 žoldnierov, ktorí už v krajine boli prítomní a lojálni voči Turecku, a to napriek miestnym a medzinárodným požiadavkám na stiahnutie všetkých zahraničných síl pred parlamentnými a prezidentskými voľbami naplánovanými na 24. decembra 2021; keďže podľa záverečnej správy skupiny expertov OSN na Líbyu podľa rezolúcie č. 1973 (2011) uverejnenej v septembri 2019 emirátska spoločnosť Black Shield Security Services najímala sudánskych štátnych príslušníkov, aby slúžili v líbyjskom konflikte;

Q.  keďže v Sýrii vysiela Wagnerova skupina od konca roku 2015 svojich členov na podporu ruskej armády pri zásahoch na záchranu Asadovho režimu; keďže žoldnieri spáchali a nafilmovali príšerné trestné činy proti sýrskemu obyvateľstvu, ako je mučenie, vraždenie a popravy civilistov sťatím neďaleko Palmýry; keďže sýrska súkromná letecká spoločnosť Cham Wings je zapojená do prepravy žoldnierov z Ruska do Líbye a nedávno aj do prepravy migrantov do Minska;

R.  keďže pracovná skupina OSN pre využívanie žoldnierov citovala správy, v ktorých sa uvádza, že Azerbajdžan s pomocou Turecka nasadil sýrskych žoldnierov na podporu svojich vojenských operácií v konfliktnej oblasti Náhorný Karabach;

S.  keďže 30. júla 2018 boli počas vyšetrovania banskej činnosti Wagnerovej skupiny v Stredoafrickej republike zavraždení traja ruskí novinári, ktorí boli nositeľmi viacerých ocenení; keďže podľa Výboru na ochranu novinárov bola smrť ruského novinára Maxima Borodina, ktorý informoval o činnosti Wagnerovej skupiny v Sýrii v marci 2018, súčasťou série úmrtí novinárov, ktorí v Rusku zomreli pri vyšetrovaní citlivých záležitostí s možnými dôsledkami pre orgány;

T.  keďže 15. novembra 2021 podpredseda Komisie/vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borrell oznámil konsenzus ministrov zahraničných vecí EÚ, pokiaľ ide o prijatie reštriktívnych opatrení proti Wagnerovej skupine na nadchádzajúcom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v decembri 2021; keďže 20. septembra 2021 varoval pred možným zásahom Wagnerovej skupiny v Mali;

U.  keďže nahlásená dohoda medzi Wagnerovou skupinou a malijskými orgánmi údajne zahŕňa plány na vyslanie 1 000 dodávateľov do krajiny; keďže EÚ nasadila v Mali misie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP);

V.  keďže Rada prijala 7. decembra 2020 nariadenie (EÚ) 2020/1998, ktorým sa stanovuje globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv, ktorý EÚ umožňuje ukladať reštriktívne opatrenia voči konkrétnym osobám, subjektom a orgánom vrátane štátnych a neštátnych subjektov, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie alebo zneužívanie ľudských práv na celom svete, sú doň zapojené alebo sú s nimi spojené; keďže v prípade porušovania ľudských práv je EÚ povinná toto nariadenie v plnej miere využiť;

1.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad rozsiahlym porušovaním ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, ktoré sa naďalej nahlasuje v súvislosti s čoraz intenzívnejšími činnosťami súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností a za ktoré sa z väčšej časti zatiaľ nikto nezodpovedal;

2.  čo najdôraznejšie odsudzuje ohavné trestné činy páchané Wagnerovou skupinou a k nej pridruženými súkromnými vojenskými subjektmi; zdôrazňuje jasné náznaky, že ruský štát nesie zodpovednosť za financovanie, výcvik, riadenie a operačné velenie týchto polovojenských skupín; zdôrazňuje, že činnosti Wagnerovej skupiny sa časovo a geograficky prekrývajú s rozširovaním vplyvu Ruska v konfliktných zónach; vyjadruje pevné presvedčenie, že Wagnerova skupina a iní dodávatelia v oblasti bezpečnosti pod vedením Ruska by sa mali považovať za zastupujúce organizácie ruského štátu;

3.  vyzýva ruské orgány, aby presadzovali ruský trestný zákonník, a najmä článok 359, ktorým sa zakazuje nábor, výcvik, financovanie alebo materiálne zabezpečenie žoldnierov a ich využívanie v ozbrojenom konflikte; v tejto súvislosti vyzýva ruské orgány, aby tiež zakázali štátnym podnikom využívať súkromné vojenské spoločnosti zapojené do žoldnierskych činností, ktoré sú v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom;

4.  zdôrazňuje, že je dôležité bojovať proti stratégii Wagnerovej skupiny a jej pridružených spoločností, najmä pokiaľ ide o zahmlievanie jej identity používaním rôznych názvov s cieľom vyhnúť sa medzinárodnej kontrole;

5.  vyzýva všetky štáty, ktoré využívajú služby Wagnerovej skupiny a jej pridružených spoločností, najmä Stredoafrickú republiku, aby pretrhli všetky väzby so skupinou a jej zamestnancami; vyzýva všetky štáty, aby si plnili povinnosti, pokiaľ ide o presadzovanie medzinárodného práva, a vyšetrili nahlásené porušovanie ľudských práv a stíhali spoločnosti pôsobiace na ich území, ak sa zapájajú do činností, ktoré predstavujú porušenie medzinárodného práva; v tejto súvislosti podporuje úsilie skupín a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti ľudských práv o vyvodenie zodpovednosti členov Wagnerovej skupiny za zločiny spáchané na Ukrajine, v Sýrii, v Líbyi a v Stredoafrickej republike;

6.  vyjadruje hlboké znepokojenie nad náznakmi, že dočasný orgán v Mali uvažuje o využití súkromných vojenských spoločností, najmä Wagnerovej skupiny; naliehavo vyzýva Mali, aby tak neurobilo; je pevne presvedčený, že zapojenie Wagnerovej skupiny by bolo v rozpore s cieľom vrátiť do Mali mier, bezpečnosť a stabilitu a chrániť malijský ľud, čo sú základné ciele EÚ v rámci misií SBOP a členských štátov EÚ konajúcich na žiadosť malijských orgánov;

7.  domnieva sa, že misie a operácie EÚ nemôžu riadne zabezpečiť a dosiahnuť mier, bezpečnosť a stabilitu v partnerských krajinách, ak súkromné bezpečnostné spoločnosti obvinené z hrubého porušovania ľudských práv pôsobia súčasne v tej istej krajine; poukazuje na cielené dezinformačné kampane proti misiám a operáciám EÚ v Afrike, za ktoré by Wagnerova skupina a pridružené spoločnosti mohli byť zodpovedné v rámci modernej hybridnej vojny Ruska; vyzýva príslušné útvary pracovnej skupiny StratCom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby o týchto dezinformačných kampaniach podávali správy;

8.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby využili všetky príležitosti na informovanie príslušných krajín o rizikách spojených so vstupom do Wagnerovej skupiny a jej pridružených spoločností alebo spoluprácou s nimi a aby upozornili na hroznú reputáciu tejto skupiny, pokiaľ ide o ľudské práva; nabáda vlády, aby zabezpečili prísne ustanovenia týkajúce sa dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva, demokratického dohľadu a zodpovednosti v zmluvách so zahraničnými súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami o vojenskej pomoci a bezpečnostných službách; nabáda štáty, aby boli pri uzatváraní zmlúv o službách vojenskej podpory plne transparentné, a to najmä pokiaľ ide o počet, úlohy a hierarchiu velenia súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností na ich území, ako aj vybavenie používané na plnenie ich zmlúv;

9.  vyzýva ESVČ, aby vypracovala správu o činnosti Wagnerovej skupiny s cieľom získať jasný prehľad o jej rôznych prestúpeniach, čo by následne pomohlo zabezpečiť vyvodenie zodpovednosti za jej rôzne trestné činy a pripravilo pôdu pre stíhanie týchto páchateľov pred medzinárodnými tribunálmi; vyhlasuje, že Európsky parlament bude túto záležitosť naďalej pozorne sledovať prostredníctvom správy a prípadných vypočutí;

10.  vyzýva členské štáty EÚ a ich spojencov, aby zintenzívnili výmenu spravodajských informácií o Wagnerovej skupine a jej pridružených spoločnostiach;

11.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že prijímajúce krajiny nebudú môcť za žiadnych okolností použiť finančné prostriedky EÚ na financovanie súkromných vojenských spoločností s takouto reputáciou, pokiaľ ide o ľudské práva; vyzýva Komisiu, aby túto tému nastolila v rámci dvojstranného dialógu so všetkými príslušnými krajinami;

12.  žiada, aby krajiny, v ktorých sa uskutočňujú misie a operácie SBOP EÚ na podporu budovania štátnych kapacít, ukončili svoje zmluvy so súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, ktoré porušujú ľudské práva; žiada Komisiu, aby kriticky preskúmala podporu EÚ vládam a štátnym inštitúciám pridruženým k Wagnerovej skupine; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby sa zdržali vytvárania nových projektov spolupráce, v rámci ktorých sa poskytuje priama rozpočtová podpora vládam s väzbami na Wagnerovu skupinu; naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby túto rozpočtovú podporu presmerovali na organizácie občianskej spoločnosti a projekty, z ktorých majú priamy prospech obyvatelia týchto krajín;

13.  pripomína, že EÚ a členské štáty by sa na súkromné bezpečnostné spoločnosti v konfliktných zónach mali obrátiť len v prípade, že je potrebné chrániť ich priestory alebo zaistiť bezpečnosť prepravy, a len ak tieto spoločnosti v plnej miere dodržiavajú ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo; zdôrazňuje, že súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti by nemali zabezpečovať externé vykonávanie činností, ktoré by sa spájali s použitím sily a/alebo aktívnou účasťou na bojoch, okrem prípadov sebaobrany, a že súkromným vojenským a bezpečnostným spoločnostiam by sa za žiadnych okolností nemalo umožniť, aby sa zúčastňovali na vyšetrovaniach alebo ich viedli; je pevne presvedčený, že bezpečnosť a obranu by mali zabezpečovať najmä verejné orgány;

14.  žiada, aby sa otázka činnosti Wagnerovej skupiny a iných súkromných vojenských spoločností v Afrike dôkladne prerokovala počas nadchádzajúceho samitu EÚ – Afrika;

15.  opakuje výzvu adresovanú počas parížskej konferencie pre Líbyu 12. novembra 2021 všetkým zahraničným bojovníkom vrátane žoldnierov, aby opustili územie Líbye; naliehavo vyzýva Rusko, Turecko, Spojené arabské emiráty a všetky ostatné štáty, aby túto výzvu splnili, okamžite prestali vysielať do Líbye žoldnierov a stiahli tých žoldnierov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú v krajine;

16.  naliehavo vyzýva ruské orgány, aby stiahli všetkých žoldnierov z východnej Ukrajiny a Krymu; podporuje úsilie ukrajinských orgánov postaviť členov Wagnerovej skupiny pôsobiacej na Kryme a v Donbase pred ukrajinský súd a vyzýva Interpol, aby v týchto a ďalších podobných prípadoch úzko spolupracoval;

17.  víta vyhlásenie PK/VP o blížiacom sa prijatí cielených sankcií EÚ Radou pre zahraničné veci voči príslušným jednotlivcom a subjektom pridruženým k Wagnerovej skupine, ako aj jednotlivcom a subjektom, ktoré s ňou spolupracujú, a to použitím existujúcich sankčných režimov EÚ, ako je globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv; žiada, aby tieto sankcie zahŕňali zákaz cestovania a zmrazenie aktív členov Wagnerovej skupiny; vyzýva partnerské krajiny vrátane členských štátov Africkej únie, aby prijali podobné sankcie; vyzýva EÚ, aby pripravila a prijala reštriktívne opatrenia voči ďalším súkromným vojenským a bezpečnostným spoločnostiam, ktoré porušujú ľudské práva;

18.  vyzýva všetky členské štáty OSN, aby v plnej miere ratifikovali a vykonávali dodatkové protokoly k Ženevským dohovorom a posilnili medzinárodné právo na účely účinného zákazu žoldnierov, a to na základe Dohovoru OAJ o odstránení žoldnierov v Afrike z roku 1977, Medzinárodného dohovoru proti náboru, využívaniu, financovaniu a výcviku žoldnierov z roku 1989 a dokumentu z Montreux z roku 2008;

19.  vyzýva EÚ a členské štáty, aby zabezpečili zavedenie jasného a záväzného regulačného rámca pre súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, najmä v súvislosti s otvorenou medzivládnou pracovnou skupinou OSN a najmä pokiaľ ide o veľké projekty v krajinách mimo EÚ, ak sú financované investormi alebo finančnými inštitúciami so sídlom v EÚ, a aby zabezpečili transparentné monitorovanie takýchto projektov; očakáva, že návrh rámca sa rozošle v apríli 2022; požaduje povinné požiadavky náležitej starostlivosti pre subjekty, ktoré uzatvárajú zmluvy so súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami;

20.  podporuje prácu pracovnej skupiny OSN; vyzýva štáty, v ktorých bolo nahlásené údajné závažné porušovanie ľudských práv zo strany súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, aby oficiálne vyzvali pracovnú skupinu OSN pre využívanie žoldnierov, aby urýchlene uskutočnila návštevy krajín;

21.  naliehavo vyzýva EÚ a členské štáty, aby prijali rozhodné opatrenia na riešenie nedostatku zodpovednosti súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností, a to aj pokiaľ ide o dohľad nad transparentnosťou a jej monitorovanie; pripomína všetkým štátom ich povinnosť zabezpečiť, aby súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti patriace do ich jurisdikcie alebo pôsobiace na ich území dodržiavali ľudské práva; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť súdne prostriedky nápravy vrátane trestnoprávnych sankcií, za porušovanie ľudských práv, ku ktorému dochádza v dôsledku činnosti súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností; požaduje neobmedzený prístup k spravodlivosti a náprave pre všetky obete porušovania ľudských práv vrátane zneužívania zo strany ruských žoldnierov; vyzýva EÚ, aby podnecovala a podporovala úsilie vo vnútroštátnych a medzinárodných jurisdikciách o začatie trestného konania s cieľom vyvodiť zodpovednosť súkromných vojenských a bezpečnostných spoločností za porušovanie ľudských práv; na tento účel vyzýva Rusko, aby v plnej miere spolupracovalo s OSN, EÚ a krajinami, v ktorých Wagnerova skupina údajne spáchala trestné činy;

22.  zastáva názor, že posilnenie výcvikových misií EÚ (EUTM) by účinnejšie prispelo k reforme sektora bezpečnosti v partnerských krajinách; zastáva názor, že rýchle vykonávanie Európskeho mierového nástroja v plnom súlade so spoločnou pozíciou Rady o kontrole vývozu zbraní(6), medzinárodným právom v oblasti ľudských práv, medzinárodným humanitárnym právom a účinnými ustanoveniami o transparentnosti vrátane podrobného zoznamu vybavenia poskytovaného v rámci tohto nástroja by zvýšilo vplyv EÚ pri budovaní kapacít ozbrojených síl partnerských krajín a zabezpečilo, že nebudú využívať súkromné vojenské a bezpečnostné spoločnosti, ktoré nemajú rovnaké hodnoty;

23.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov a parlamentu Ruskej federácie.

(1) Ú. v. EÚ C 334, 19.9.2018, s. 80.
(2) Ú. v. EÚ C 385, 22.9.2021, s. 24.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2021)0383.
(4) Ú. v. EÚ C 118, 8.4.2020, s. 113.
(5) Ú. v. EÚ L 410 I, 7.12.2020, s. 1.
(6) Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).

Posledná úprava: 2. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia