Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 18. května 2021 - Brusel
 Jmenování výkonného ředitele Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy - kandidátka: Natasha Cazenaveová
 Jmenování předsedy Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění – ¨kandidátka: Petra Hielkemaová
 Fond pro spravedlivou transformaci ***I
 Přezkum Fondu solidarity Evropské unie
 Program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“): rozšíření na nezúčastněné členské státy ***
 Dohoda EU/Kuba: změna koncesí u všech celních kvót uvedených v listině CLXXV EU v důsledku vystoupení Spojeného království z Evropské unie ***
 Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi EU a Tuniskem (přistoupení Chorvatska) ***
 Protokol k Dohodě zakládající přidružení mezi EU a Střední Amerikou (přistoupení Chorvatska) ***
 Dohoda mezi EU, USA, Islandem a Norskem: časová omezení ujednání o poskytování letadel s posádkou ***
 Režim přístavní daně v nejvzdálenějších francouzských regionech *
 Zajištění plnění cílů týkajících se povinnosti vykládky podle článku 15 společné rybářské politiky
 Společný systém daně z přidané hodnoty: osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu *
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Estonska – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
 Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Řecku a Francii v souvislosti s přírodními katastrofami a Albánii, Belgii, Černé Hoře, Česku, Estonsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, Srbsku, Španělsku v souvislosti s mimořádnou situací v oblasti veřejného zdraví
 Návrh opravného rozpočtu č. 2/2021: financování reakce na COVID-19 a zahrnutí vylepšení a aktualizací týkajících se konečného přijetí víceletého finančního rámce
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: roční poplatky za dohled účtované orgánem ESMA registrům obchodních údajů za rok 2021
 Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: doplnění směrnice 2013/36/EU s ohledem na určení pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce
 Program Evropský sbor solidarity ***II
 Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport ***II
Texty (164 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí