Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 18. mai 2021 - Brüssel
 Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) tegevdirektori ametisse nimetamine: kandidaat Natasha Cazenave
 Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) eesistuja ametissenimetamine: kandidaat Petra Hielkema
 Õiglase ülemineku fond ***I
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi läbivaatamine
 Euro kaitsmiseks võltsimise eest perioodil 2021–2027 loodud vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi (programm „Perikles IV“) laiendamine euroalasse mittekuuluvatele liikmesriikidele ***
 ELi ja Kuuba vaheline leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise tõttu ***
 ELi ja Tuneesia vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine ELiga) ***
 ELi ja KeskAmeerika vahelise assotsiatsioonilepingu protokoll (Horvaatia ühinemine ELiga) ***
 ELi, USA, Islandi ja Norra vaheline leping: meeskonnaga õhusõidukite pakkumise kokkulepete ajalised piirangud ***
 Dokimaks Prantsusmaa äärepoolseimates piirkondades *
 Lossimiskohustuse eesmärkide täitmise tagamine ühise kalanduspoliitika artikli 15 alusel
 Ühine käibemaksusüsteem: impordi ja teatavate tarnete maksuvabastus seoses avalikes huvides võetavate liidu meetmetega *
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2020/002 EE/Tourism - Eesti
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et aidata Kreekat ja Prantsusmaad seoses looduskatastroofidega ning Albaaniat, Austriat, Belgiat, Horvaatiat, Tšehhit, Eestit, Prantsusmaad, Saksamaad, Kreekat, Ungarit, Iirimaad, Itaaliat, Lätit, Leedut, Luksemburgi, Montenegrot, Portugali, Rumeeniat, Serbiat ja Hispaaniat seoses rahvatervise hädaolukorraga
 Paranduseelarve projekt nr 2/2021, millega rahastatakse COVID-19-le reageerimist ja mis sisaldab mitmeaastase finantsraamistiku lõpliku vastuvõtmisega seotud täpsustusi ja ajakohastamist
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt kauplemisteabehoidlatelt 2021. aastal võetavad aastased järelevalvetasud
 Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: direktiivi 2013/36/EL täiendamine seoses selliste töötajate kindlaksmääramisega, kelle ametialane tegevus mõjutab krediidiasutuse või investeerimisühingu riskiprofiili
 Euroopa solidaarsuskorpuse programm ***II
 Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus+“ ***II
Tekstid (154 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika