Ar ais 
 Ar aghaidh 
PVTACRE
Téacsanna atá glactha
Dé Máirt, 18 Bealtaine 2021 - Brussels
 Ceapachán Stiúrthóir Feidhmiúcháin an Údaráis Eorpaigh um Urrúis agus Margaí - Iarrthóir : Natasha Cazenave
 Ceapachán Chathaoirleach an Údaráis Eorpaigh um Árachas agus Pinsin Cheirde - Iarrthóir: Petra Hielkema
 An Ciste um Aistriú Cóir ***I
 Athbhreithniú ar Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh
 Clár um malartú, cúnamh agus oiliúint chun an euro a chosaint ar ghóchumadh don tréimhse 2021-2027 (clár Pericles IV): leathnú go dtí na Ballstáit neamh-rannpháirteacha ***
 Comhaontú AE/Chúba: modhnú lamháltas ar na cuótaí ráta taraife go léir a áirítear i Sceideal AE CLXXV de thoradh tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach ***
 Prótacal a ghabhann le Comhaontú Comhlachais Eora-Mheánmhara AE/na Túinéise (aontachas na Cróite) ***
 Prótacail a ghabhann le Comhaontú Comhlachais AE-Mheiriceá Láir (aontachas na Cróite) ***
 Comhaontú AE/SAM/na hÍoslainne/na hIorua: Teorainneacha Ama do na Socruithe lena Soláthraítear Aerárthaí le Criú ***
 Scéim dleachtanna duga sna réigiúin is forimeallaí de chuid na Fraince *
 Cuspóirí na hoibleagáide maidir le gabhálacha a thabhairt i dtír faoi Airteagal 15 den Chomhbheartas Iascaigh a bhaint amach
 Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh: iarratas EGF/2020/002 EE/Turasóireacht - an Eastóin
 Ciste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh a shlógadh chun cúnamh a thabhairt don Ghréig agus don Fhrainc i ndáil le tubaistí nádúrtha agus don Albáin, don Bheilg, don Chróit, don Eastóin, d'Éirinn, don Fhrainc, don Ghearmáin, don Ghréig, don Iodáil, don Laitvia, don Liotuáin, do Lucsamburg, do Mhontainéagró, don Ostair, don Phortaingéil, don Rómáin, don tSeicia, don tSeirbia, don Spáinn, agus don Ungáir i ndáil le héigeandáil sláinte poiblí
 Clár an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ***II
 Erasmus+: clár an Aontais um oideachas agus oiliúint, an óige agus spórt ***II
Téacsanna (149 kb)
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais