Előző 
 Következő 
JegyzőkönyvSzavazásokNév szerinti szavazásElfogadott szövegekSzó szerinti jegyzőkönyv
Elfogadott szövegek
2021. május 18., Kedd - Brüsszel
 Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság ügyvezető igazgatójának kinevezése – Jelölt: Natasha Cazenave
 Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság elnökének kinevezése – Jelölt: Petra Hielkema
 A Méltányos Átállást Támogató Alap ***I
 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának felülvizsgálata
 Az euro pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (Periklész IV program) a 2021–2027 közötti időszakban: a részt nem vevő tagállamokra való kiterjesztés ***
 Az EU és Kuba közötti megállapodás: az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosítása ***
 Az EU és Tunézia közötti társulást létrehozó euromediterrán megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) ***
 Az EU és Közép-Amerika közötti társulási megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) ***
 Az EU, az USA, Izland és Norvégia közötti megállapodás: a személyzettel ellátott légi járművek bérleti szerződéseire vonatkozó időkorlátok ***
 A francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adó *
 A kirakodási kötelezettség célkitűzéseinek a közös halászati politika 15. cikke szerinti biztosítása
 Közös hozzáadottértékadó-rendszer: a behozatalra és egyes árubeszerzésekre vonatkozó mentességek a közérdeket szolgáló uniós intézkedések összefüggésében *
 Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2020/002 EE/Tourism – Észtország
 Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele a Görögországnak és Franciaországnak természeti katasztrófákkal kapcsolatban, valamint Albániának, Ausztriának, Belgiumnak, Horvátországnak, Csehországnak, Észtországnak, Franciaországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Olaszországnak, Lettországnak, Litvániának, Luxemburgnak, Montenegrónak, Portugáliának, Romániának, Szerbiának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban nyújtott segítség érdekében
 2/2021. számú költségvetésmódosítás-tervezet: a Covid19-reagálás finanszírozása, valamint a többéves pénzügyi keret végleges elfogadásához kapcsolódó pontosítások és frissítések
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: az ESMA által 2021-ben a kereskedési adattáraknak felszámított éves felügyeleti díjak
 Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a 2013/36/EU irányelv kiegészítése az intézmény kockázati profiljára jelentős hatást gyakorló tevékenységeket végző munkavállalók azonosítása tekintetében
 Az Európai Szolidaritási Testület programja ***II
 Erasmus+: uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram ***II
Szövegek (174 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat