Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Priimti tekstai
Antradienis, 2021 m. gegužės 18 d. - Briuselis
 Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimas. Kandidatė: Natasha Cazenave
 Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pirmininko skyrimas. Kandidatė Petra Hielkema
 Teisingos pertvarkos fondas ***I
 Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūra
 Mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“): taikymo išplėtimas nedalyvaujančioms valstybėms narėms ***
 ES ir Kubos susitarimas: visoms į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktoms tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimas, susijęs su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos ***
 Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp ES ir Tuniso, protokolas (Kroatijos įstojimas) ***
 ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) ***
 Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Islandijos ir Norvegijos Karalystės susitarimas: galiojimo laiko apribojimai, taikomi orlaivių su įgula suteikimo sutartims ***
 Doko mokesčio taikymo Prancūzijos atokiausiuose regionuose tvarka *
 Įpareigojimo iškrauti laimikį tikslų užtikrinimas pagal bendros žuvininkystės politikos 15 straipsnį
 Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: importo ir tam tikrų prekių tiekimo ir paslaugų teikimo neapmokestinimas PVM, kai taikomos Sąjungos viešojo intereso priemonės *
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Estijos paraiška „EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism“
 Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Graikijai ir Prancūzijai dėl stichinių nelaimių ir Airijai, Albanijai, Austrijai, Belgijai, Čekijai, Estijai, Graikijai, Ispanijai, Italijai, Juodkalnijai, Kroatijai, Latvijai, Lietuvai, Liuksemburgui, Portugalijai, Prancūzijai, Rumunijai, Serbijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos
 Taisomojo biudžeto Nr. 2/2021 projektas: atsako į COVID-19 priemonių finansavimas ir su galutiniu 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos priėmimu susijusių patobulinimų ir atnaujinimų įtraukimas
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: metiniai priežiūros mokesčiai, kuriuos ESMA sandorių duomenų saugykloms taiko 2021 m.
 Neprieštaravimas deleguotajam aktui: Direktyvos 2013/36/ES nuostatų papildymas dėl darbuotojų, kurių profesinė veikla daro reikšmingą poveikį įstaigų rizikos pobūdžiui, nustatymo
 Europos solidarumo korpuso programa ***II
 Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ***II
Tekstai (160 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika