Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Testi adottati
It-Tlieta, 18 ta' Mejju 2021 - Brussell
 Ħatra tad-Direttur Eżekuttiv tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq - Kandidat: Natasha Cazenave
 Ħatra tal-President tal-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol - Kandidat: Petra Hielkema
 Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta ***I
 Rieżami tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea
 Programm ta' skambju, assistenza u taħriġ għall-protezzjoni tal-euro kontra l-iffalsifikar għall-perjodu 2021-2027 (il-programm "Pericles IV"): estensjoni għall-Istati Membri mhux parteċipanti ***
 Ftehim UE-Kuba: emenda tal-konċessjonijiet dwar il-kwoti tariffarji kollha inklużi fl-Iskeda CLXXV tal-UE bħala konsegwenza tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ***
 Protokoll għall-Ftehim ta' Assoċjazzjoni Ewro-Mediterranju UE-Tuneżija (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Protokoll tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Amerka Ċentrali (adeżjoni tal-Kroazja) ***
 Ftehim UE-Stati Uniti-Iżlanda-Norveġja: Limitazzjonijiet ta' Żmien fuq l-Arranġamenti għall-Provvista ta' Inġenji tal-Ajru bl-Ekwipaġġ ***
 L-iskema tad-dazju tal-baħar fir-reġjuni ultraperiferiċi Franċiżi *
 Nilħqu l-objettivi tal-obbligu ta’ ħatt l-art skont l-Artikolu 15 tal-Politika Komuni tas-Sajd
 Sistema komuni ta' taxxa fuq il-valur miżjud: eżenzjonijiet fuq importazzjonijiet u fuq ċerti provvisti, fir-rigward ta' miżuri tal-Unjoni fl-interess pubbliku *
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: applikazzjoni EGF/2020/002 EE/Turiżmu - Estonja
 Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Greċja u lil Franza b'rabta ma' diżastri naturali u lill-Albanija, lill-Awstrija, lill-Belġju, lill-Kroazja, liċ-Ċekja, lill-Estonja, lil Franza, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Italja, lil-Latvja, lil-Litwanja, lil-Lussemburgu, lill-Montenegro, lill-Portugall, lir-Rumanija, lis-Serbja u lil Spanja fir-rigward ta' emerġenza tas-saħħa pubblika
 Abbozz ta' Baġit Emendatorju Nru 2/2021: il-finanzjament tar-rispons għall-COVID-19 u inkluż il-perfezzjonamenti u aġġornamenti relatati mal-adozzjoni finali tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: Tariffi annwali superviżorji imposti mill-ESMA fuq ir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet għall-2021
 Ebda oġġezzjoni għal att delegat: Jissupplimenta d-Direttiva 2013/36/UE fir-rigward tal-identifikazzjoni tal-persunal li l-attivitajiet professjonali tiegħu għandhom impatt materjali fuq il-profil tar-riskju tal-istituzzjonijiet
 Programm "Korp Ewropew ta' Solidarjetà"***II
 Erasmus+: il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni u t-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport ***II
Testi (168 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza