Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 18 mei 2021 - Brussel
 Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Autoriteit voor effecten en markten - Kandidaat: Natasha Cazenave
 Benoeming van de voorzitter van de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen - Kandidaat: Petra Hielkema
 Fonds voor een rechtvaardige transitie ***I
 Herziening van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie
 Programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (Pericles IV-programma): uitbreiding tot niet deelnemende lidstaten ***
 Overeenkomst tussen de Unie en Cuba: wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie ***
 Protocol bij de Euro-mediterrane Associatieovereenkomst tussen de EU en Tunesië (toetreding van Kroatië) ***
 Protocol bij de Associatieovereenkomst tussen de EU en Midden-Amerika (toetreding van Kroatië) ***
 Overeenkomst EU/VS/IJsland/Noorwegen: tijdsbeperkingen op regelingen voor het aanbieden van luchtvaartuigen met bemanning ***
 "Octroi de mer"-regeling in de Franse ultraperifere gebieden *
 Het veiligstellen van de doelstellingen van de aanlandingsverplichting uit hoofde van artikel 15 van het gemeenschappelijk visserijbeleid
 Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: vrijstellingen bij invoer en bepaalde leveringen van goederen en diensten met betrekking tot maatregelen van de Unie in het algemeen belang *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Griekenland en Frankrijk in verband met natuurrampen en aan Albanië, België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Montenegro, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Servië, Spanje en Tsjechië naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2021: financiering van de COVID-19-respons, met inbegrip van verfijningen en actualiseringen in verband met de definitieve vaststelling van het meerjarig financieel kader
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: door de ESMA aan transactieregisters aangerekende jaarlijkse toezichtsvergoedingen voor 2021
 Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot het identificeren van personeelsleden wier beroepswerkzaamheden het risicoprofiel van de instelling wezenlijk beïnvloeden
 Programma "Europees Solidariteitskorps" ***II
 Erasmus+: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport ***II
Teksten (167 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid