Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 19. mai 2021 - Brüssel
 Spordiürituste korraldajate probleemid digikeskkonnas
 Söe ja terase teadusfond *
 Tehisintellekt haridus-, kultuuri- ja audiovisuaalsektoris
 Programm „Loov Euroopa“ ***II
 Euroopa energiasüsteemi integreerimise strateegia
 Euroopa vesinikustrateegia
 Inimõiguste kaitse ja ELi rändealane välispoliitika
 Türgit käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
 Montenegrot käsitlevad 2019.–2020. aasta aruanded
 Kliimamuutuste mõju inimõigustele ning keskkonnakaitsjate roll selles küsimuses
 Euroopa küberturvalisuse pädevuskeskus ***II
 Maksustamisalase koostöö programm „Fiscalis“ 2021–2027 ***II
Tekstid (566 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika