Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 20 май 2021 г. - Брюксел
 Обръщане на демографските тенденции в регионите на ЕС чрез използване на инструментите на политиката на сближаване
 Въздействие на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда
 Ускоряване на напредъка и преодоляване на неравенствата, така че към 2030 г. СПИН да не представлява повече заплаха за общественото здраве
 Военнопленниците след последния конфликт между Армения и Азербайджан
 Положението в Хаити
 Положението в Чад
 Околна среда: Регламентът от Орхус ***I
 Ответните санкции на Китай срещу юридически лица от ЕС, членове на Европейския парламент и членове на националните парламенти
 Data Protection Commissioner срещу Facebook Ireland Limited и Maximillian Schrems („Schrems II“) – Дело C-311/18
 Правото на Парламента на информация относно текущата оценка на националните планове за възстановяване и устойчивост
 Агенция на Европейския съюз за основните права: междинен доклад
 Отговорност на дружествата за екологични щети
 Нови възможности за законна трудова миграция
 Цифровото бъдеще на Европа: цифровия единен пазар използването на изкуствения интелект за европейските потребители
Текстове (922 kb)
Правна информация - Политика за поверителност