Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Čtvrtek, 20. května 2021 - Brusel
 Zvrácení demografických trendů v regionech EU využitím nástrojů politiky soudržnosti
 Dopady pravidel EU o volném pohybu pracovníků a služeb: mobilita pracovních sil uvnitř EU jakožto nástroj k přizpůsobení dovedností potřebám trhu práce
 Urychlení pokroku a odstranění nerovností, aby do roku 2030 přestalo být onemocnění AIDS hrozbou pro veřejné zdraví
 Váleční zajatci po posledním konfliktu mezi Arménií a Ázerbájdžánem
 Situace na Haiti
 Situace v Čadu
 Životní prostředí: Aarhuská úmluva ***I
 Odvetné čínské sankce proti subjektům EU, poslancům Evropského parlamentu a poslancům vnitrostátních parlamentů
 Data Protection Commissioner v. Facebook Ireland Limited a Maximillian Schrems („Schrems II“) – věc C-311/18
 Právo Parlamentu na informace, pokud jde o průběžné posuzování národních plánů pro oživení a odolnost
 Agentura Evropské unie pro základní práva: průběžná zpráva
 Odpovědnost společností za škody na životním prostředí
 Nové způsoby legální migrace pracovních sil
 Digitální budoucnost Evropy: jednotný digitální trh a využívání umělé inteligence pro evropské spotřebitele
Texty (557 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí