Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Torsdag den 20. maj 2021 - Bruxelles
 Vending af den demografiske udvikling i EU's regioner ved hjælp af samhørighedspolitikkens instrumenter
 EU-reglernes indvirkning på den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser: arbejdskraftens mobilitet inden for EU som et redskab til at matche behov og færdigheder på arbejdsmarkedet
 Fremskyndelse af fremskridt og bekæmpelse af uligheder med henblik på at eliminere aids som en trussel mod folkesundheden senest i 2030
 Krigsfanger efter den seneste konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan
 Situationen i Haiti
 Situationen i Tchad
 Miljø: Århusforordningen ***I
 Kinesiske modsanktioner over for EU-enheder, MEP'er og nationale parlamentsmedlemmer
 Data Protection Commissioner mod Facebook Ireland Limited og Maximillian Schrems ("Schrems II") - Sag C-311/18
 Parlamentets ret til information om den igangværende vurdering af de nationale genopretnings- og resiliensplaner
 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder: interimsbetænkning
 Virksomheders ansvar for miljøskader
 Nye veje for lovlig arbejdskraftmigration
 Europas digitale fremtid: digitalt indre marked og anvendelse af AI for de europæiske forbrugere
Tekster (526 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik