Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Donderdag 20 mei 2021 - Brussel
 Demografische tendensen in de regio’s van de EU ombuigen met behulp van instrumenten van het cohesiebeleid
 Gevolgen van de EU-regelgeving voor het vrije verkeer van werknemers en diensten: arbeidsmobiliteit binnen de EU als instrument om de behoeften van en vaardigheden voor de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen
 Snellere vooruitgang boeken en ongelijkheden aanpakken om een einde te maken aan aids als bedreiging voor de volksgezondheid tegen 2030
 Krijgsgevangenen na het jongste conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan
 De situatie in Haïti
 De situatie in Tsjaad
 Milieu: de Aarhus-verordening ***I
 Chinese sancties als vergelding tegen EU-entiteiten, EP-leden en parlementariërs
 Data Protection Commissioner / Facebook Ireland Limited, Maximillian Schrems (“Schrems II”) - Zaak C-311/18
 Recht van het Parlement op informatie over de lopende beoordeling van de nationale plannen voor herstel en veerkracht
 Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten: interimverslag
 Aansprakelijkheid van bedrijven voor milieuschade
 Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie
 De digitale toekomst van Europa: de digitale eengemaakte markt en het gebruik van AI voor Europese consumenten
Teksten (553 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid